Summary

Sammanfattning

Du ska läsa de fullständiga allmänna villkoren, men här följer en snabb sammanfattning av vissa viktiga punkter för vägledning – de fullständiga allmänna villkoren gäller emellertid fortfarande.

 • Våra spel görs vanligtvis tillgängliga under utveckling innehåller fel och buggar.
 • Du får inte återförsälja våra spel eller några modifierade versioner av våra spel eller spelfiler.
 • Du får utveckla verktyg, plugin-program och tjänster så länge som de inte framstår som officiella eller godkända av oss, till exempel genom att använda våra logotyper. Du får inte använda något som vi har skapat för kommersiellt bruk utan vår tillåtelse.
 • Vi försöker vara öppna, ärliga och tillitsfulla och vi hoppas att du agerar likadant mot oss.

Alla våra spel har sina egna slutanvändarlicensavtal som förklarar hur spelen kan användas. Läs, skriv ut och spara en kopia av dessa allmänna villkor, eftersom ingen kopia sparas åt dig.

Inledning

Dessa allmänna villkor är ett juridiskt avtal mellan dig och oss (Mojang AB). Dessa allmänna villkor innefattar användningsvillkoren för webbplatsen mojang.com (”Kontovillkor”), våra riktlinjer för användning av varumärken och tillgångar och vår sekretesspolicy. Genom att godkänna dessa allmänna villkor godkänner du även alla delar av dessa fyra dokument, så se till att läsa dem noggrant. Om du köper, hämtar, använder eller spelar något av våra spel måste du även följa slutanvändarlicensavtalet för det spelet. Om du är yngre och har svårt att förstå dessa allmänna villkor ber vi dig fråga en ansvarig vuxen, till exempel dina föräldrar eller vårdnadshavare. Kom ihåg att då och då återkomma hit och besöka vår Webbplats, eftersom vi kan ge information och göra uppdateringar av dessa allmänna villkor som börjar gälla nästa gång du använder Webbplatsen eller ditt konto.

Läs tillhörande dokument:

KONTOVILLKOR FÖR MOJANG

Dessa Kontovillkor omfattar hur du får åtkomst till och får använda våra webbplatser mojang.com och minecraft.net (”vår Webbplats”) när du loggar in med ett Mojangkonto. Observera att vissa spelare får åtkomst till mojang.com och minecraft.net med ett Microsoftkonto. Användningsvillkoren med ett Microsoftkonto finns här. I vissa länder kan det finnas begränsningar för vem som kan tillhandahålla en Xbox Live Profile och hur ett Microsoftkonto kan tillhandahålla den. Det är viktigt för oss att alla medlemmar i vår community kan använda vår Webbplats, därför har vi skapat dessa Kontovillkor för att fastställa några grundregler. Vi vill även se till att vår Webbplats inte används på ett sätt som kan ha en negativ inverkan på våra spel eller vårt varumärke.

Genom att besöka vår Webbplats godkänner du dessa Kontovillkor som utgör ett juridiskt avtal mellan dig och oss. Om du inte godkänner dessa Kontovillkor ska du sluta använda Webbplatsen.

REGISTRERING, KONTO OCH LÖSENORD

Informationen som du ger oss vid registreringen av ett Mojang- eller Microsoftkonto måste vara korrekt. Du kan ändra registreringsinformationen om den blir inaktuell. Om du medvetet uppger information som du vet är felaktig kan vi avsluta eller stänga av ditt Mojangkonto eller åtkomsten till Minecraft.net eller Mojangs spel med ditt Microsoftkonto.

Du kan behöva registrera dig hos oss för att få åtkomst till alla delar av vår Webbplats. Användarnamnet och lösenordet som du skapar samt aktiviteterna som sker på ditt konto är ditt ansvar, så se till att skydda dem och kom ihåg att vår personal aldrig kommer att be dig lämna ut ditt lösenord. Du ska byta lösenordet om du tror att någon obehörig vet vad det är. Observera att vi inte tar ansvar för om någon använder ditt lösenord för att göra något på vår Webbplats som du inte tycker om eller som är skadligt för dig. Du kan hantera och ändra ditt Microsoftkonto härifrån.

ANVÄNDNINGSRÄTTIGHETER OCH IMMATERIELLA RÄTTIGHETER

Du får använda vår Webbplats så länge du följer dessa Kontovillkor. Du får endast använda vår Webbplats och dess innehåll för personlig användning. Ditt tillstånd att använda Webbplatsen är personligt för dig, så du kan inte ge det till någon annan.

Kom ihåg att vi fortfarande äger Webbplatsen och dess innehåll, men vi ger dig tillstånd att använda den. Vi vill att du ska använda vår Webbplats, men efter eget godtycke kan vi när som helst dra in ditt tillstånd att använda vår Webbplats om så behövs.

Om du vill meddela oss att du tror att någon gör intrång på dina immateriella rättigheter på vår Webbplats eller genom våra tjänster kan du göra det här (www.microsoft.com/info/cpyrtInfrg.aspx). Om det är lämpligt kan vi avsluta konton tillhörande användare som upprepade gånger bryter mot villkor och regler. Vi förbehåller oss rätten att ta bort innehåll efter eget godtycke.

BEGRÄNSNINGAR OCH SKYLDIGHETER

Du får inte hacka, dekompilera eller ändra vår Webbplats på något sätt. Detta innefattar kod, innehåll och data. Du ska helt enkelt låta den vara som den är. Du får inte heller skapa programvara eller innehåll som efterliknar vår Webbplats eller våra varumärken. Vi vill absolut inte att medlemmarna i vår community blir förvirrade om vilken som är den officiella Webbplatsen och vilken som är en webbplats som någon annan driver.

Använd inte vår Webbplats på ett sätt som vi kan anse vara stötande, omoraliskt eller olagligt, eller som får andra att känna sig illa till mods. Vi vill inte att vår Webbplats används på ett sätt som kan göra människor upprörda.

Du får inte använda vår Webbplats för kommersiella syften och du får inte försöka stjäla pengar från oss genom vår Webbplats.

FORUM OCH KOMMUNIKATIONER

Om vi driver ett forum tillåter vi bara medlemmar i vår community att delge sina åsikter på vår Webbplats. Det innebär inte att vi representerar eller samtycker till dessa åsikter och vi kan inte hållas ansvariga för vad människor skriver på vår Webbplats.

Om vi ser ett inlägg som vi tycker är stötande kan vi ta bort det, men det är inte vårt jobb att övervaka eller moderera andras inlägg. Det vi säger om forum och inlägg gäller även för allt som gör det möjligt för människor att lägga ut annat innehåll, synpunkter eller material på vår Webbplats eller skicka det till andra med hjälp av Webbplatsen.

Om du tänker lägga upp något på vår Webbplats får det inte vara stötande för andra eller olagligt, det måste vara uppriktigt och det måste vara något som du skapat själv. Här följer några exempel på saker som du inte får lägga upp på vår Webbplats: inlägg som innehåller rasistiskt eller homofobiskt språk; inlägg som används för att mobba andra, inlägg som är stötande eller som skadar vårt eller andras rykte; inlägg som innehåller pornografi, reklam eller någon annans verk eller bild eller inlägg där man utger sig för att vara en moderator eller försöker lura eller utnyttja andra människor.

Om du lägger upp något som du inte har rätt att lägga upp på vår Webbplats kan du få stora problem, så gör inte det. Du samtycker till att allt som du lägger upp inte gör intrång på någon annans immateriella rättigheter eller andra rättigheter.

Om du lägger upp innehåll på vår Webbplats måste du (vilket du gör genom att göra så) ge oss tillåtelse att använda, kopiera, ändra, anpassa, distribuera och offentligt visa upp innehållet som en del av våra Webbplatser och spel. Tillståndet är oupphörligt, globalt och kan inte återkallas. Du samtycker även till att låta oss tillåta andra använda, kopiera, ändra, anpassa, distribuera och offentligt visa ditt innehåll. Du avsäger dig inte din äganderätt till ditt innehåll, du ger bara oss och andra tillåtelse att använda det. Till exempel kan vi behöva kopiera, formatera om och distribuera innehåll som du lägger upp på webbplatsen så att andra kan läsa det. Om du inte vill ge oss tillstånd att göra detta ska du inte lägga upp något innehåll på vår Webbplats. Fundera ordentligt innan du lägger upp något innehåll, eftersom det blir offentligt och kan till och med användas av andra på ett sätt som du inte tycker om.

Vi förbehåller oss rätten att ta bort innehåll efter eget godtycke.

Var försiktig när du pratar med andra på eller genom vår Webbplats. Det är svårt för både dig och för oss att veta med säkerhet att det andra säger är sant, eller till och med om andra verkligen är vilka de utger sig för att vara. Du ska alltid tänka efter innan du ger ut information om dig själv.

ANSVAR OCH GÄLLANDE LAG

Dessa Kontovillkor påverkar inga juridiska (lagstadgade) rättigheter som du kan ha enligt lagen som gäller för dig för Webbplatsen eller något som du köper genom Webbplatsen. Du kan ha vissa rättigheter som enligt gällande lag inte kan uteslutas. Inget vi säger i dessa Kontovillkor påverkar dessa juridiska rättigheter, även om vi säger något som låter som att det står i strid med dina juridiska rättigheter. Det är det som avses när vi säger ”med förbehåll för tillämplig lag”.

MED FÖRBEHÅLL FÖR TILLÄMPLIG LAG, NÄR DU ANVÄNDER VÅR WEBBPLATS ELLER VÅRA TJÄNSTER ANVÄNDER DU DEM 'I BEFINTLIGT SKICK'. DET INNEBÄR ATT VI INTE AVGER NÅGRA LÖFTEN GÄLLANDE STANDARDEN ELLER KVALITETEN PÅ VÅR WEBBPLATS, DESS INNEHÅLL ELLER ATT VÅR WEBBPLATS FUNGERAR FELFRITT OCH UTAN AVBROTT. DET INNEBÄR ATT VI INTE ANSVARAR FÖR EVENTUELLA FÖRLUSTER SOM DU KAN DRABBAS AV I SAMBAND MED ANVÄNDNING AV VÅR WEBBPLATS.

Lagarna i landet där du bor reglerar dessa Kontovillkor och alla tvister, inklusive tvister gällande villkoren, vårt Spel och vår Webbplats, oberoende av lagvalsprinciper.Om vi på vår Webbplats länkar till någon annan webbplats innebär inte det att vi har kontrollerat den webbplatsen. Det innebär bara att vi tycker att den är intressant. Vi ansvarar inte för webbplatser som vi länkar till på vår Webbplats.

KÖP

Du kan köpa spel och andra produkter från tredje man på vår Webbplats. För att kunna göra det är vår Webbplats integrerad med tredjepartsleverantörer. För att köpa vissa produkter som visas på vår Webbplats måste du lämna Webbplatsen och genomföra transaktionen på en tredje parts webbplats. Aspekter för dessa transaktioner omfattas av våra tredjepartsleverantörer samt dessa Kontovillkor. Vi försöker se till att vår Webbplats endast visar spel eller produkter som är tillgängliga, men självklart kan vi inte garantera att alla spel eller produkter alltid är tillgängliga.

PRIS OCH BETALNING

Metoder för prissättning och betalning beskrivs på vår Webbplats. Vi kan emellertid ändra dem från tid till annan samt att vi kan vägra någon form av betalning om vi så vill och vi kan skicka tillbaka betalningar utan att genomföra en transaktion, om det betalda föremålet lagts ut till försäljning eller prissatts av misstag. Du måste alltid betala i den valuta som anges på vår Webbplats, men ditt kreditkortsföretag bör kunna omvandla din valuta om det behövs. Ditt kreditkortsföretag kan göra säkerhetskontroller för att se till att det verkligen är du som gör beställningen.

RETURER, ÅTERBETALNINGAR OCH ANNULLERING

Om du inte kan använda ett spel eller en produkt på grund av att den inte fungerar ska du meddela så att vi kan försöka hjälpa dig.

När du köper ett spel via vår Webbplats får du en licens för att använda spelet som börjar gälla när hämtningen av spelet börjar och efter det kan du inte ångra beställningen av spelet, förutom om en ångerfrist krävs enligt lag. För tillämpning av sådana lagar är spelet digitalt innehåll och genom att klicka på ”Köp” samtycker du uttryckligen till att spelet görs tillgängligt för dig omedelbart och att det innebär att du inte har rätt till någon ångerfrist. Om du först hämtar en demoversion av spelet och sedan köper en licenskod börjar din licens gälla när du löser in licenskoden.

Du eller vi kan avsluta ditt Mojangkonto när som helst eller åtkomsten till Minecraft.net, Mojang.com eller alla Mojangspel med ett Microsoftkonto. När ditt konto eller åtkomsten avslutas upphör dina rättigheter enligt dessa Kontovillkor att gälla. Avsnitten ovan med rubrikerna ”Begränsningar och Obligationer” och ”Ansvar” fortsätter dock att gälla när kontot avslutas.

FEL

Vi gör allt vi kan för att se till att all information på vår Webbplats är korrekt. Ibland kan emellertid fel inträffa. Vi kan även avbryta eller skjuta upp en transaktion om ett fel har inträffat.

KAMPANJER

Ibland har vi kampanjer. Om vi gör det är det huvudreglerna nedan som gäller för kampanjen. Andra regler kan gälla för en viss kampanj, men dessa meddelas när vi meddelar dig om kampanjen.

Huvudreglerna är:

 • Endast en kampanj kan användas åt gången, och du kan inte kombinera en kampanj med andra erbjudanden.
 • Rabatter är endast giltiga till det datum som står angivet och de gäller endast för köp gjorde på Webbplatsen.
 • Rabatter är inte återbetalningsbara.
 • Vi kan när som helst avbryta eller ändra en kampanj.

ALLMÄNNA SAKER

 • Dessa Kontovillkor beskriver vissa juridiska rättigheter. Lagarna i din stat eller ditt land kan ge dig andra rättigheter, inklusive konsumenträttigheter, som dessa Kontovillkor inte kan ändra på. Om så är fallet gäller de i så stor utsträckning som tillåts enligt lag. Ingenting utesluter eller begränsar vårt ansvar för dödsfall eller personskada som uppstår på grund av vår vårdslöshet eller falska uppgifter lämnade i bedrägligt syfte.
 • Vi kan då och då ändra dessa Kontovillkor, om vi har anledning att göra det. Till exempel kan våra spel, metoder eller juridiska skyldigheter ändras. Vi informerar dig om ändringen innan den träder ikraft antingen genom att lägga upp ett meddelande på vår Webbplats eller på annat rimligt sätt. Din användning av Webbplatsen eller ditt konto efter ändringen utgör ditt samtycke till ändringarna. Om du inte godkänner ändringarna ska du sluta använda Webbplatsen. Ändringarna gäller för din användning av Webbplatsen nästa gång du använder den.
 • Om du ger oss förslag gällande någon av våra Webbplatser eller spel gör du så gratis och vi har inga skyldigheter att godkänna eller överväga förslaget. Det innebär att vi kan använda eller inte använda ditt förslag hur vi vill och att vi inte måste betala dig för det. Om du tror att du har ett förslag som vi skulle vara villiga att betala för ska du inte ge förslaget innan du har berättat för oss att du förväntar dig att få betalt och vi har svarat skriftligen genom att be dig ge förslaget. Det innebär inte att vi aldrig betalar för värdefulla bidrag, men det innebär att vi inte har någon skyldighet att betala.

RIKTLINJER FÖR ANVÄNDNING AV VARUMÄRKEN OCH TILLGÅNGAR GÄLLANDE VÅRA SPEL

Alla våra spel är viktiga för oss och för vår community. Det innebär att många av er vill använda våra Varumärken och saker kring spelen för att göra coola grejer. Det är vi glada för. Ibland går emellertid folk för lång och gör saker som gör att communityn tror att deras produkter och tjänster har koppling till eller är godkända av oss eller till och med tillverkade av oss. Det är vi inte glada för. Särskilt när man gör det medvetet för att utnyttja communityn och vårt arbete på ett orättvist sätt. När det händer köper fans saker som de tror är officiella när de inte är det. Det innebär att vi inte kan kontrollera kvaliteten osv., vilket sänker värdet på arbetet som vi har gjort och tilliten som vår community har till det vi gör.

Vi vill att ni fortsätter göra coola grejer, därför är dessa riktlinjer avsedda att hjälpa alla förstå vad vi anser vara skälig och oskälig användning av vårt "Namn", våra "Varumärken" och "Tillgångar". Vi har fått lite hjälp av advokater som även kommer att hjälpa oss om vi måste vidta åtgärder för att skydda våra rättigheter. Men syftet med dessa "Riktlinjer" är att ge lite viss klarhet i vad du får göra utan att behöva kontakta oss (eller våra advokater) och vad du inte får göra om du inte vill att vi (eller våra advokater) måste kontakta dig. Vi hoppas att du har förståelse för detta.

RIKTLINJER

Dessa Riktlinjer omfattar användning av våra Varumärken och Tillgångar. För dessa syften, när vi hänvisar till:

 • ett "Namn" menar vi namnet på något av våra spel, slogans, funktioner, event eller företagsidentiteter, samt alla namn som är förvirrande lika namnet på något av våra spel, slogans, funktioner, event eller företagsidentiteter;
 • våra "Varumärken" menar vi alla Namn och/eller tillhörande logotyper och särskiljande egenskaper för något av våra Namn och spel;
 • våra "Tillgångar" menar vi kod, programvara, grafik, strukturer, bilder, modeller och ljud från något av våra spel och alla videoklipp eller skärmdumpar tagna från våra spel.

Dessa Riktlinjer gäller utöver och inte i stället för våra Kontovillkor eller Slutanvändarlicensavtal. Kom ihåg att vi i våra Slutanvändarlicensavtal alltid sagt att vi har en grundläggande regel: distribuera inget som vi inte har skapat. Det innebär att du inte ska:

 • ge kopior av våra spel till någon annan;
 • använda något som vi har skapat för kommersiellt bruk (inklusive våra Namn, Varumärken och Tillgångar);
 • försöka tjäna pengar på något som vi har skapat (inklusive våra Namn, Varumärken och Tillgångar) eller
 • låta andra få åtkomst till något som vi har skapat på ett sätt som är ohederligt eller oskäligt;

såvida vi inte uttryckligen godkänt det.

Dessa Riktlinjer ändrar inte på den principen, utan är avsedda att hjälpa andra förstå vad vi förväntar oss och vad vi vill.

Kom ihåg att återkomma hit då och då, efter som vi kan uppdatera dessa riktlinjer eller lägga ut ytterligare vägledning.

VIKTIGA KRAV

Det finns Viktiga Krav som gäller för all användning av våra Namn, Varumärken och Tillgångar. Om du använder någon del av ett Namn, något av våra Varumärken och/eller våra Tillgångar SKA det du gör:

 • INTE göra så att andra tror att du är en officiell representant eller det du gör är officiellt, godkänt av oss eller har koppling till oss;
 • INTE vara olagligt, vilseledande, obscent, skadligt eller nedsättande;
 • INTE göra något som kan skada våra Varumärken eller Tillgångar;
 • INTE inkludera något annat som gör att andra tror att du är en officiell representant eller det du gör är officiellt, godkänt av oss eller har koppling till oss;
 • följa relevanta Kontovillkor/Slutanvändarlicensavtalet samt
 • tillräckligt skilja på användningen av något Namn som du använder från användning av andra varumärken.

Dessa är de "Viktiga Kraven".

VAD DU FÅR GÖRA

Icke-kommersiella saker

Vi har en väldigt avslappnad inställning till saker som du skapar själv. I stort sett vad som helst är tillåtet - så kör på och ha kul. Kom bara ihåg att inte distribuera något som vi har skapat.

Vi har även en ganska avslappnad inställning till andra icke-kommersiella saker, så du får gärna skapa och dela videoklipp, skärmdumpar, självständigt skapade moddar (som inte använder några av våra Tillgångar), fanart, machinima osv.

Om du däremot vill använda något Namn i titeln på en produkt som du distribuerar eller en tjänst som du erbjuder (även om den är gratis) måste du:

 • följa de Viktiga Kraven;
 • göra det på ett sätt som ärligt och rättvist beskriver sakerna eller syftet med dem;
 • se till att Namnet (inklusive alla förvirrande linkande namn) inte är det första ordet, inte använder några aspekter av våra Varumärken eller Tillgångar som en del av någon relaterad varumärkesprofilering, inklusive som logotyp eller som en del av en logotyp och
 • vara tydligt med att produkten inte är en officiell Minecraft-produkt eller är godkänd av Minecraft.

Detta gäller särskilt om du vill skapa och driva icke-kommersiella bloggar, servrar, communityforum, fansidor, fanklubbar, nyhetsgrupper, event och samlingar.

Kommersiella saker

Vi har inte lika avslappnad inställning till kommersiella saker. Du får inte använda några Namn som en del av eller som primärt namn eller titel för kommersiella saker.

Du får använda ett Namn i ett sekundärt namn eller titel om du:

 • gör det för att det behövs för att ärligt och rättvist beskriva sakerna eller syftet med dem;
 • följer de Viktiga Kraven;
 • ser till att den sekundära titeln (som inkluderar ett Namn eller något förvirrande liknande namn) inte är det dominanta elementet eller den särskiljande delen av hela namnet eller titeln och
 • inte använder några aspekter av våra Varumärken eller Tillgångar som en del av någon relaterad varumärkesprofilering, inklusive som logotyp eller som en del av en logotyp.

Här följer några exempel för att hjälpa dig förstå:

 • "Kotoba Miners: En Minecraft-server för att lära sig spelet" (detta är okej).
 • "Minecraft - den ultimata servern för att lära sig spelet" (detta är INTE okej)

Du får inte använda våra Varumärken eller Tillgångar för kommersiellt bruk på något annat sätt. Till exempel: du får inte sälja varor som använder några av våra Varumärken eller Tillgångar och du får absolut inte använda våra Namn som sökord eller söktaggar för produkter som inte har någon koppling till dem eller som gör intrång på immateriella rättigheter eller är förfalskade.

Vi älskar tanken på att människor gör coola saker med våra spel och delar med sig av dessa saker med communityn. Det är något som vi stödjer och uppmuntrar till fullo. Så gör gärna det, men se till att inte gå för långt. Mer information finns i Riktlinjerna gällande kommersiellt bruk (som inte omfattas av det här avtalet).

Utöver det som beskrivs ovan, om vi tillåter att du gör något måste du alltid lägga till ett meddelande enligt följande:

 • INTE EN OFFICIELL MINECRAFT-PRODUKT. EJ GODKÄND AV ELLER ASSOCIERAD MED MOJANG.

Videoklipp och skärmdumpar

Du får lägga upp bildmaterial från våra spel YouTube eller andra webbplatser. Vi uppskattar faktiskt att du gör det.

Så länge du följer de Viktiga Kraven:

Får du skapa, använda och distribuera videoklipp på när du spelar eller använder vårt sspel i lagligt syfte, förutsatt att du inte' tjänar pengar på dem.

Du får däremot tjäna pengar på dina videoklipp på vårt spel genom till exempel, annonsintäkter, så länge du även lägger till ditt egna unika innehåll i videoklippet, till exempel ljudkommentarer. Mängden innehåll du lägger till måste även fara tillräckligt för att göra det rättvist och värt för någon att betala för det, eller för att du ska tjäna pengar på det. Till exempel kan du inte' bara lägga till din logotyp, webbadress eller ditt märke, men du kan lägga till ljudkommentarer eller din egen musik om du gör en musikvideo.

Du får även tjäna pengar på videoklipp och skärmdumpar om de omfattas av undantag i upphovsrätten av typen "fair dealing" eller "fair use", till exempel när de används för kritik eller recensioner, rapportering om aktuella frågor etc. I varje fall måste du ändå lägga till lämpligt ytterligare innehåll och erkännanden, i förekommande fall.

...mer information följer allteftersom och när vi beslutar om vad som ska läggas till - så kom gärna med önskemål.

Om något inte står med i dessa Riktlinjer och vi inte på annat sätt har sagt att det är OK, innebär det troligtvis att vi inte vill att du ska göra det. Om det inte står med här ber vi dig att inte göra det utan att först få ett skriftligt godkännande från oss. Du kan kontakta oss på https://help.minecraft.net/hc/requests/new Om något uttryckligen tas upp i och tillåts enligt dessa Riktlinjer, våra Kontovillkor eller Slutanvändarlicensavtal som gäller för något av våra spel behöver du inte kontakta oss.

Riktlinjer för kommersiell användning av Minecraft

Minecrafts Slutanvändarlicensavtal och Riktlinjer för märkes- och tillgångsanvändning ("Policyer") begränsar den kommersiella användningen av Minecrafts Namn, Märke och Tillgångar, däribland programvara, grafik och ljud.

Men eftersom vi är lockade av tanken att spelare och fans är kreativa och delar med sig av vad de skapar, och eftersom vi inser att man ibland måste ta betalt för att täcka sina kostnader, förklarar följande vad vi (för närvarande) anser vara kommersiell användning / kommersiella angelägenheter. Detta kan förändras med tiden, men tillsvidare hoppas vi att det blir enklare att förstå vad du får och inte får göra, och att det hjälper Minecrafts fans att göra mer (och hindrar dem som försöker gå för långt).

Vi har därför tagit fram dessa Riktlinjer för att ge utrymme för viss kommersiell verksamhet enligt nedanstående beskrivning. De utgör inte en del av Policyerna, men har tagits fram eftersom vi tycker att det är en bra idé just nu. Observera att vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra oss (t.ex. om folk börjar utnyttja våra goda avsikter) och uppdatera dessa Riktlinjer. Så räkna inte med att Riktlinjerna kommer att finnas för alltid eller att de alltid kommer att ha den lydelse de har just nu.

Vi vill också klargöra att dessa Riktlinjer är avsedda för Minecrafts spelare och fans. De gör det inte möjligt för kommersiella företag, företagsmärken, reklambyråer, ideella organisationer eller myndigheter att använda eller utnyttja Minecraft för att marknadsföra produkter eller tjänster som inte rör Minecraft. Ytterligare information finns i avsnittet ”Konstruerad reklam i Minecraft”.

Framför allt försöker vi göra det möjligt för våra fantastiska fans att bidra med nya saker utan att någon annan kommer och förstör.

DÄRFÖR GÄLLER FÖLJANDE:

Riktlinjer för namn

Om du uppfyller Huvudkraven (i Riktlinjerna för märkes- och tillgångsanvändning) FÅR DU använda våra Namn (som de definieras i Riktlinjerna för märkes- och tillgångsanvändning) i titlar eller förteckningar för produkter eller tjänster (även på webbplatser eller YouTube) om

 • Namnet förekommer i ett underordnat namn eller en underordnad titel (eller i en underordnad del av namnet eller titeln),
 • detta är nödvändigt för att öppet och ärligt beskriva produkterna/tjänsterna eller deras syfte,
 • du ser till att Namnet (vilket även omfattar snarlika namn) inte är den dominerande eller särskiljande delen av det fullständiga namnet eller den fullständiga titeln,
 • du inte använder någon annan aspekt av Märkena eller Tillgångarna (som de definieras i Riktlinjerna för märkes- och tillgångsanvändning) som en del av något tillhörande märke, bl.a. som en logotyp eller en del av en logotyp.

Exempel på namn: "The Shaft - en poddsändning om Minecraft" (det är okej). "Minecraft - den slutgiltiga hjälpappen" (detta är INTE okej).

För att förtydliga detta och undvika missförstånd, oavsett något annat, FÅR DU INTE använda Namnet i eller som ett huvudsakligt / dominerande namn eller en huvudsaklig / dominerande titel på någon kommersiell produkt eller tjänst.

Dessa ”Riktlinjer för namn” är även tillämpliga för övriga delar av dessa Riktlinjer.

Handgjorda produkter

Om du uppfyller respektive följer Huvudkraven (i Riktlinjerna för märkes- och tillgångsanvändning) och Riktlinjerna för namn FÅR DU

 • framställa och sälja vissa individuella (dvs. inte massproducerade) handgjorda produkter som är inspirerade av Minecraft, sä länge du uppfyller samtliga nedanstående krav:
  • Produkten eller formgivningen är i övrigt helt originell och unik (en ”Unik formgivning”).
  • Ingen del av Märket och / eller Tillgångarna utgör en dominerande eller särskiljande del av produkten och dess formgivning.
  • Du använder inte programvara eller ljud från Minecraft.
  • Du klart och tydligt märker varje sådan produkt och alla tillhörande material och produktförteckningar/beskrivningar med informationen ”NOT OFFICIAL MINECRAFT PRODUCT. NOT APPROVED BY OR ASSOCIATED WITH MOJANG.”.
  • Du uttryckligen anger vem man kan kontakta angående produkten och / eller köpet, vem säljaren och tillverkaren är, och att säljaren och tillverkaren INTE är Mojang, INTE är förknippade med Mojang och INTE stöds av Mojang.
  • Mojang har inget ansvar för produkterna eller köpet.
  • Du framställer och säljer inte fler än 20 artiklar med samma (eller snarlika) Unika formgivning. Det innebär att du kan framställa 20 t-tröjor med Formgivning A och 20 t-tröjor med Formgivning B, men du kan inte framställa 21 t-tröjor med Formgivning A eller 20 t-tröjor med Formgivning A plus 3 muggar med Formgivning A.
  • Du får endast sälja dessa produkter via en webbplats eller webbaserad tjänst / kanal som oberoende registrerar antalet sålda produkter och gör det möjligt för oss att oberoende kontrollera denna information.
  • Du följer alla andra lagar och föreskrifter.
  • Du inte tjänar mer än 5000 $ på försäljningen av produkter enligt dessa Riktlinjer under ett kalenderår.

För att förtydliga detta och undvika missförstånd är en Unik formgivning något som präglas av personlig kreativitet till en sådan grad att produkten blir säregen och originell. Du kan inte bara applicera grafiken (texturen) av Steves ansikte på en produkt och kalla det ”Inspirerat av Minecraft”. Det räcker inte heller att bara ändra några pixlar eller färger.

Vi har begränsat artiklarnas antal eftersom vi inte vill göra det möjligt för folk att kommersialisera Minecrafts Namn, Märke eller Tillgångar, eller driva företag som säljer produkter med Minecrafts Namn, Märken eller Tillgångar.

Syftet är att användarna ska kunna dela med sig av frukterna av sitt arbete och tjäna lite pengar genom sin kreativitet. Det är inte meningen att företag ska börja använda Minecrafts Märken och / eller Tillgångar, och om detta inträffar kommer vi att vidta åtgärder.

Video och strömning

Om du uppfyller respektive följer Huvudkraven (i Riktlinjerna för märkes- och tillgångsanvändning) och Riktlinjerna för namn FÅR DU skapa, använda och sprida videor och strömningar där du spelar eller använder Minecraft för lagliga ändamål, och DU FÅR tjäna pengar på detta genom att infoga eller tillåta reklam i dem, på villkor att

 • man gratis kan titta på alla videonedladdningar (dvs. det finns ingen betalvägg eller annan avgift för visning av videor),
 • alla strömningar kan visas gratis inom 24 timmar,
 • du lägger till ditt egna unika innehåll till videon eller strömningen, t.ex. din egen ljudkommentar eller foton av dig själv,
 • du inte skapar och använder videor eller strömningar vars syfte är att göra reklam för andra produkter eller tjänster,
 • du inte säljer fysiska kopior av videor eller strömningar, dvs. dvd-skivor och liknande,
 • du inte sänder eller sprider videor eller strömningar via television. Mängden unikt innehåll du lägger till måste med andra ord vara tillräcklig för att det ska vara rimligt att du får reklamintäkter (och vi förbehåller oss rätten att bedöma detta).

Detta innebär att du kan ladda upp ditt eget unika innehåll till webbplatser som YouTube och tjäna pengar genom reklam kring videon, men du får inte sprida dessa videor på iTunes och ta betalt för innehållet. Inte heller får du ta betalt för ett abonnemang på en kanal där dessa videor är tillgängliga, såvida inte det Minecraftrelaterade videoinnehållet också är lättillgängligt gratis utanför denna kanal. Videoinnehållet ska i princip vara gratis för konsumenterna vid konsumtionspunkten, och alla dina intäkter bör komma från andra källor som banderoller och sponsorer, med förbehåll för nedanstående avsnitt om ”Konstruerad reklam i Minecraft”.

Utökad funktionalitet och ”mods”

Om du uppfyller respektive följer Huvudkraven (i Riktlinjerna för märkes- och tillgångsanvändning) och Riktlinjerna för namn FÅR DU gratis och avgiftsfritt sprida eller tillgängliggöra insticksprogram och annat smått och gott du skapar som utökar funktionaliteten (”mods”, modifikationer), men inte om syftet med modifikationen är att göra reklam för andra produkter eller tjänster (se nedanstående avsnitt om ”Konstruerad reklam i Minecraft”). ”Mods” är något originellt du har skapat som inte omfattar någon större del av vår upphovsrättsskyddade kod eller vårt upphovsrättsskyddade innehåll. Vi har sista ordet när det gäller vad som ska betraktas som en mod. När du kombinerar din mod med Minecraftprogrammet kallar vi kombinationen en "moddad version" av Spelet. Du FÅR INTE sprida moddade versioner av Spelet eller programvaran, men du får sprida modifikationer. Du får tjäna pengar på modifikationer enligt nedanstående beskrivning i avsnittet "Servrar och hosting".

Servrar och hosting

Genom värdservrar vill vi göra det möjligt för användarna att tjäna pengar genom att skapa, hysa och driva servrar för Minecraft, så du kan göra detta så länge du följer dessa Riktlinjer. Med "server" menar vi en viss anslutnings- eller IP-adress.

Om du följer Riktlinjerna för märkes- och tillgångsanvändning och Riktlinjerna för namn FÅR DU därför

 • ta betalt för åtkomst till din server, däribland en server som hyser dina modifikationer, MEN endast om
  • du har samma avgift för alla,
  • du ger alla som betalar avgiften tillgång till samtliga modifikationer du väljer att ha på servern (endast med undantag för verkliga administrativa verktyg / administrativa modifikationer som endast är till för administratörer),
  • du endast ger användare som har en äkta betald version av Minecraft åtkomst till din server,
  • du äger eller kontrollerar servern och under hela den tid du tar betalt för åtkomst till den - så om du säljer de faktiska servrarna eller serverutrymmet med förinstallerade modifikationer måste du se till att den som köper servern är medveten om att dessa regler måste följas; man kan inte kringgå dessa krav genom att starta servrar med modifikationer och sedan sälja dem,
 • begära bidrag (till skillnad från direkta avgifter) OM du inte erbjuder den enskilda givaren något i utbyte som endast givaren kan använda; du kan dock erbjuda serveromfattande belöningar om bidragsmålen uppnås,
 • sälja behörigheter som påverkar spelet, på villkor att de inte påverkar en annan spelares upplevelse negativt och på villkor att de inte ger en konkurrensfördel i spelet; en konkurrensfördel i spelet är något som kan få en spelare eller grupp att prestera bättra än andra med samma skicklighet, tidsåtgång och omständigheter,
  • Observera att vissa spel eller spellägen kan sakna tävlingsmoment (t.ex. spel där man spelar mot miljön) och bli tävlingsinriktade genom att man lägger till element som rankinglistor.
 • sälja behörigheter utan praktisk betydelse, med undantag för "Caper", som vi definierar som allt som visuellt söker efterlikna de caper som spelarna i Minecraft kan ha,
 • tillhandahålla banderoller och videoreklam, sponsring eller produktplacering för tredje part i spelet OM i) de inte fördärvar eller stör spelet eller ger någon användare en konkurrensfördel i spelet i förhållande till någon annan på servern, och ii) du följer reglerna i avsnittet ”Konstruerad reklam i Minecraft”,
 • använda och sälja virtuella valutor i spelet OM i) de inte har något verkligt värde och inte kan förvandlas till kontanter, användas eller överföras mellan fria servrar eller betalservrar, eller omvandlas till någon annan valuta med verkligt värde, ii) du inte ger intryck av att de härrör från eller är förknippade med Mojang, iii) de ser inte ut eller har liknande namn som Minecoins eller någon annan officiell virtuell valuta, och iv) allt du säljer med valutan följer våra riktlinjer för monetarisering.

I alla dessa fall MÅSTE DU också se till att

 • alla servrar, behörigheter och annonser är lämpliga för barn och minderåriga (dvs. inga hasardspel, ingen pornografi osv.) och inte skadar Märket,
 • du inte låtsas att du är Mojang eller Microsoft eller påstår att du har något samband med Mojang eller Microsoft (t.ex. när du säljer möjligheter till produktplacering),
 • du uttryckligen anger vem man kan kontakta angående servern, vem verksamhetsutövaren är, och att det INTE är Mojang eller Microsoft, att den INTE är förknippad med Mojang eller Microsoft och INTE stöds av Mojang eller Microsoft,
 • Varken Mojang eller Microsoft har något ansvar för något på servern eller för vad som sker på den, bl.a. vad gäller reklam, köp eller bidrag.
 • du tillhandahåller alla användare som ger dig verklig valuta en historik över betalningar / köp på internet för köp med denna valuta,
 • du öppet informerar användarna om allt innehåll på och alla priser för din server innan någon ansluter sig, registrerar sig eller loggar in,
 • du inte hyser eller sprider skadeprogram eller spionprogram, eller ägnar dig åt olaglig verksamhet genom din server,
 • du, om du anlitar någon influerare för reklamändamål (t.ex. YouTube, Mixer, Instagram, Twitch), kräver att influeraren upplyser om sin relation med dig och följer informationsriktlinjerna från USA:s Federal Trade Commission på
  https://www.ftc.gov/tips-advice/business-center/guidance/disclosures-101-social-media-influencers,
 • du följer alla andra lagar och föreskrifter, och
 • du uppfyller alla ytterligare krav enligt dessa Riktlinjer.

Vi vill att Minecraft ska vara en plats där spelarna kan ha kul och en plats där de tryggt kan utforska, bygga och investera tid och pengar. Använd sunt förnuft och omdöme så att du skapar säkra, spännande och trygga miljöer för alla spelare. Vi förbehåller oss rätten att bedöma och tolka om din monetarisering är förenlig med vårt Märke. Kort sagt, var inte elak mot andra spelare.

Domännnamn och webbplatser

Om du uppfyller Huvudkraven (i Riktlinjerna för märkes- och tillgångsanvändning) FÅR DU

 • starta och driva din egen webbplats med information om Minecraft samt driva tillhörande forum, så länge du följer dessa Riktlinjer,
 • även registrera och använda ett lämpligt domännamn som omfattar ett av våra Namn eller Märken för detta ändamål, så länge
  • vi inte anser att det domännamn du registrerar ger ett officiellt intryck, du inte använder domännamnet på ett sätt som ger ett officiellt intryck, och det inte blir något som ger ett officiellt intryck,
  • din webbplats faktiskt står i samband med spelet Minecraft, Märket och/eller Tillgångarna på ett skäligt eller rimligt och lämpligt sätt,
  • din webbplats uteslutande avser Minecraft och inte andra spel från tredje part,
  • någon reklam från tredje part inte skadar vårt Märke,
  • syftet inte är domänrofferi eller att i första hand att tjäna pengar, däribland genom partnerprogram.

Konstruerad reklam i Minecraft

Utan Mojangs skriftliga förhandsgodkännande FÅR INTE företag, reklambyråer, ideella organisationer, myndigheter eller andra enheter använda Minecraft för att marknadsföra märken, produkter, kampanjer eller tjänster som inte rör Minecraft.

Om du är en sådan enhet eller anlitas av en sådan enhet innebär det mer bestämt att du INTE FÅR utnyttja Minecraft eller Minecrafts tillgångar för att

 • bygga eller låta andra bygga en mod, karta eller server för Minecraft som marknadsför produkter eller tjänster som inte rör Minecraft i spelbar form; det är exempelvis INTE tillåtet att marknadsföra ett bilmärke genom att använda en mod som avbildar bilmärket i Minecraft,
 • bygga eller låta andra bygga en mod, karta eller server för Minecraft som marknadsför ett företags film eller tv-program; det är exempelvis INTE tillåtet att bygga kartor och/eller videor med Minecraftblock som bygger på världen eller figurerna i en film för att marknadsföra ditt företags eller din klients film eller tv-program,
 • visa eller projicera Minecraftspel offentligt på fysiska platser; det är exempelvis INTE tillåtet att marknadsföra eller göra reklam för Minecraftspel på storbildsskärm i restauranger eller på andra kommersiella mötesplatser, och det är INTE tillåtet att ta betalt för spel, ligor eller tävlingar i Minecraft i biografer där spelet projiceras på filmduken,
 • skapa eller låta andra skapa videor eller filmtrailrar för marknadsföring genom Minecraftspel; det är exempelvis INTE tillåtet att skapa eller producera filmtrailrar genom Minecraftspel för att marknadsföra en film,
 • marknadsföra egna (eller din klients) företagsmärken, produkter eller tjänster.

DU FÅR dock

 • betala för att göra reklam för ditt företag i ett reklamavbrott under en Minecraftvideos gång, t.ex. genom en banderoll eller genom annonser på YouTube, där de kan visas i samband med Minecraftvideor som spelarna själva laddar upp,
 • betala för att reklam för ditt företag ska visas på webbplatser eller servrar som står i samband med Minecraft, så länge du inte låter serveroperatören utforma eller hysa en mod/karta/server för Minecraft som återger ditt märke, dina produkter eller dina tjänster i världen,
 • införliva produkter eller filmmiljöer som du gillar i en mod/karta/server för Minecraft, så länge du inte har uppmanats att göra detta av det företag som tillverkar produkten eller av någon det har anlitat för att marknadsföra märket eller produkterna; på samma sätt får du uttrycka ditt stöd för en politisk kandidat i en karta/mod/server, men inte om du har anlitats för att göra reklam för kandidaten.

Böcker och andra publikationer

Om du uppfyller respektive följer Huvudkraven (i Riktlinjerna för märkes- och tillgångsanvändning) och Riktlinjerna för namn FÅR DU skriva och publicera verk som är inspirerade av Minecraft (”Publikationer”) så länge

 • du inte använder Minecrafts logotyp eller ordet ”Minecraft” med bokstäver som liknar eller försöker likna stilen på vår logotyp någonstans på Publikationens främre eller bakre pärm,
 • du inte bara efterbildar Märket eller Tillgångarna i Publikationen, utan i stället presenterar ditt eget unika och originella innehåll såsom din egen historia – så inga målarböcker, postrar, klistermärken eller väggplanscher som bara efterbildar våra Tillgångar,
 • huvudinnehållet i och värdet av ditt verk är originalmaterial som du, inte Märket eller Tillgångarna, skapar och bidrar med,
 • du inte använder officiellt bildmaterial från Minecraft, såsom bilder från officiella Minecraftförpackningar, officiella Minecraftartiklar eller officiell marknadsföring av Minecraft, på omslaget till din Publikation; du får dock exempelvis använda skärmdumpar av dina originalverk med Minecrafttema på omslaget till din Publikation, på villkor att Publikationens omslag sammantaget inte ger intryck av att det rör sig om en officiell Mojangpublikation eller en publikation som är godkänd av Mojang,
 • ordet ”Minecraft” inte är det första ordet eller den dominerande delen av Publikationens titel eller namnet på förlaget eller namnet på en bokserie – men det får användas som ett underordnat namn eller en underordnad titel (eller en underordnad del av namnet eller titeln) om det är nödvändigt att öppet och ärligt beskriva Publikationen eller dess syfte; ”Minecraft - spelarhandbok” är inte okej som titel, men ”Handbok för Minecraftspelare” kan vara okej om övriga regler följs,
 • du klart och tydligt märker varje Publikation och alla tillhörande material och produktförteckningar/beskrivningar med informationen "NOT OFFICIAL MINECRAFT PRODUCT. NOT APPROVED BY OR ASSOCIATED WITH MOJANG.",
 • du uttryckligen anger vem man kan kontakta angående Publikationen och / eller köpet, vem säljaren och tillverkaren/förläggaren är, och att säljaren och tillverkaren/förläggaren INTE är Mojang, INTE är förknippade med Mojang och INTE stöds av Mojang,
 • du förstår och samtycker till att Mojang inte har något ansvar för Publikationen eller eventuellt köp,
 • du följer alla övriga lagar, föreskrifter och rättsliga krav,
 • den titel du använder inte ger intryck av att Publikationen är officiell eller godkänd.

Allmänt

DU FÅR

 • göra sådant som uttryckligen omfattas av undantagen avseende ”tro och heder” eller ”återgivningsrätt” i förhållande till upphovsrätts- och varumärkeslagstiftningen.

DU FÅR INTE

 • göra sådant som inte är uttryckligen tillåtet enligt dessa Riktlinjer eller inte är uttryckligen tillåtet enligt tillämplig lagstiftning.

Alla användningssätt

I förhållande till alla användningssätt (tillåtna eller inte)

 • är och förblir alla rättigheter (däribland upphovsrätt, varumärkesrättigheter och besläktade rättigheter) i Namnet, Märket och Tillgångarna samt eventuella härledda rättigheter Mojangs egendom,
 • beviljas alla tillstånd och godkännanden av Mojang efter eget godtycke, vilka när som helst får upphävas om vi anser att det är lämpligt eller om vi inte gillar vad du gör, och
 • är alla rättigheter uttryckligen förbehållna.

Om något inte berörs i dessa Riktlinjer innebär det sannolikt att vi inte vill att du ska göra det. Om något inte berörs ska du i alla händelser inhämta tillstånd från oss innan du gör det.

Du kan kontakta oss på https://help.minecraft.net/hc/requests/new

Om något uttryckligen omfattas och tillåts av dessa Riktlinjer och Minecrafts användningsvillkor behöver du inte kontakta oss.

Tack,
Mojang

COMPANY INFORMATION

Mojang AB
Söder Mälarstrand 43
SE-11825, Stockholm
Sweden
Organization number: 556819-2388