Minecraft och dataskydd

Vad är GDPR?

Den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR) är en omfattande integritetslagstiftning som ger personer som är bosatta i Europeiska unionen (EU) och Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) större kontroll över sina "personuppgifter" och kräver att organisationer upprätthåller lämplig säkerhet för personuppgifter. Dataskyddsförordningen är ett viktigt steg framåt när det gäller att förtydliga och möjliggöra individuella integritetsrättigheter.

Jag har ett Microsoft-konto. Är det samma som ett Mojang-konto?

Nej, det är separata konton. Före december 2020 använde spelarna ett Mojang-konto för att spela Minecraft Java Edition. Sedan dess har alla nya spelare av Minecraft Java Edition varit tvungna att köpa och spela med ett Microsoft-konto. Vi har också stadigt flyttat spelare till Microsoft-konton sedan dess och Mojang-konton kommer att avvecklas i framtiden. Då kommer det att krävas ett Microsoft-konto för att spela alla versioner av Minecraft.
Mojang samlar inte in telemetri när du spelar med ett Mojang-konto.

Hur kommer jag åt eller tar bort mina uppgifter?

För spelare som har ett Microsoft-konto för alla Minecraft-speltitlar kan du få tillgång till och kontrollera dina data via Microsofts integritetskontrollpanel.

För Minecraft Java Edition-spelare på ett Mojang-konto kan du begära en kopia av dina uppgifter eller få dina uppgifter raderade genom att Skicka en begäran till Mojang support.

Om du vill ta bort ditt Minecraft: Java Edition-konto och har köpt en spellicens före augusti 2022 måste du Skicka en begäran till Mojang support. Om du köpte efter augusti 2022 kan du dock hantera dina uppgifter via Microsofts integritetskontrollpanel

Läs mer om Microsofts integritetsrutiner

Jag har begärt att få mina uppgifter borttagna. Vad händer nu?

När du har begärt att bli borttagen får du en tidsfrist på 30 dagar och därefter tas ditt Minecraft-konto bort. Efter denna 30-dagars tidsfrist kommer ditt Minecraft-konto och din möjlighet att få tillgång till de spel som du för närvarande äger att försvinna för alltid, liksom din äganderätt till dessa spel. Alla Realms-prenumerationer kommer också att tas bort, och alla Minecraft Dungeons, Minecraft: Java Edition och Minecraft för Windows som är kopplade till ditt konto kommer att tas bort. Om du vill spela igen måste du skapa ett nytt konto genom att logga in på Minecraft med ditt Microsoft-konto och köpa det eller de spel du vill spela igen.

Jag har begärt att mina uppgifter ska tas bort, men jag har ändrat mig. Vad kan jag göra?

Kontakta support så snart som möjligt via aka.ms/Minecraft-Support.