Minecraft och dataskydd

Vad är GDPR?

Den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR) är en omfattande integritetslagstiftning som ger personer som är bosatta i Europeiska unionen (EU) och Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) större kontroll över sina "personuppgifter" och kräver att organisationer upprätthåller lämplig säkerhet för personuppgifter. Dataskyddsförordningen är ett viktigt steg framåt när det gäller att förtydliga och möjliggöra individuella integritetsrättigheter.

Jag har ett Microsoft-konto. Är det samma som ett Mojang-konto?

Nej, det är separata konton. Före december 2020 använde spelarna ett Mojang-konto för att spela Minecraft Java Edition. Sedan dess har alla nya spelare av Minecraft Java Edition varit tvungna att köpa och spela med ett Microsoft-konto. Vi har också stadigt flyttat spelare till Microsoft-konton sedan dess och Mojang-konton kommer att avvecklas i framtiden. Då kommer det att krävas ett Microsoft-konto för att spela alla versioner av Minecraft.
Mojang samlar inte in telemetri när du spelar med ett Mojang-konto.

Hur kommer jag åt mina data?

För spelare som har ett Microsoft-konto för alla Minecraft-speltitlar kan du få tillgång till och kontrollera dina data via  Microsofts integritetskontrollpanel.

För Minecraft Java Edition-spelare på ett Mojang-konto kan du begära en kopia av dina uppgifter eller få dina uppgifter raderade genom att skicka en begäran till Mojangs support (support@mojang.com).
Click here om du vill veta mer om Microsofts integritetsrutiner.