Äger du redan Minecraft?

Ladda ner igen

Välj den Linux-distribution som du vill ladda ner:

Debian

and Debian-based distr.

Arch

and Arch-based distr.

Bara så att du vet, genom att ladda ner mjukvara från den här sidan accepterar du Slutanvändarlicensavtalet för Minecraft och vår integritetspolicy