Minecraft og databeskyttelse

Hva er GDPR?

Personvernforordningen (GDPR) er en ny og omfattende personvernlov som gir innbyggerne i Europaunionen (EU) større kontroll over sine «persondata» og krever at organisasjoner ivaretar behørig sikkerhet for persondataene. GDPR er et viktig steg fremover for å tydeliggjøre og iverksette individuelle personvernrettigheter. GDPR er et viktig steg fremover for å avklare og muliggjøre individuelle personvernrettigheter.

Jeg har en Microsoft-konto. Er dette det samme som en Mojang-konto?

Nei — disse er to separate kontoer. I forkant av desember 2020 brukte spillere en Mojang-konto for å spille Minecraft Java Edition. Siden den gang måtte alle nye Minecraft Java Edition-brukere kjøpe og spille med en Microsoft-konto. Vi har overført spillere i et jevnt tempo til Microsoft-kontoer siden da, og Mojang-kontoer vil derfor bli avviklet i fremtiden. På det punktet vil du måtte ha en Microsoft-konto for å kunne spille alle versjoner av Minecraft.
Mojang samler ikke telemetri når du spiller med en Mojang-konto.

Hvordan får jeg tilgang til dataene mine?

Spillere som bruker Microsoft-konto for alle Minecraft spilltitler, kan du få tilgang til og muligheten til å kontrollere din data via Microsoft Privacy Dashboard.

Minecraft Java Edition-spillere som bruker en Mojang-konto kan be om å få tilsendt en kopi av data, eller få sin data slettet ved å sende en forespørsel til Mojang kundeservice. (support@mojang.com).
Klikk her for å lære mer om Microsofts personvernpraksis.