Community-standarder för Minecraft

 

Som Xbox Game Studio bekräftar Mojang Studios Xbox Community-standarder och alla Minecraft-spelare är skyldiga att följa dessa standarder för att delta i Minecraft-communityt. Dessa Community-standarder för Minecraft är ett tillägg till Xbox Community-standarderna och är ett uttalande om våra värderingar för att hålla Minecraft-communityn säker och rolig för alla.
 
Våra värderingar

Inkluderingsandan lever i våra värderingar, som är nyckeln till att upprätthålla ett levande och välkomnande community. 

 1. Minecraft är till för alla
 2. Mångfald stärker vår community
 3. Att spela tillsammans med andra ska vara säkert och inkluderande
 4. Hat har ingen plats här

Minecraft är till för alla, och mångfalden är en drivkraft för vår community

 • Minecraft finns i länder över hela världen, och det är viktigt att vår plattform känns säker och inkluderande för människor med alla bakgrunder.

 • Alla spelare i Minecraft-communityn förtjänar en plats där de kan vara sina sanna jag och bygga, konstruera, skapa och uttrycka sig i en miljö som är öppen för alla. Vi strävar efter att vara en community där alla kan njuta av Minecraft.
 • Minecrafts community är din men också alla andras. När du uttrycker dina åsikter, gör det artigt och respektfullt. Gör dig inte till en liten knöl!

Att spela med andra ska vara säkert och inkluderande, och hat har ingen plats här

 • För att Minecraft-communityn ska vara välkomnande och inkluderande för alla har vi en nolltoleranspolicy mot hatpropaganda, terrorist- eller våldsbejakande extremistinnehåll, mobbning, trakasserier, sexuella uppmaningar, bedrägeri eller hot mot andra. 

 • Moddar, utseenden, byggnader, realms, paket och annat innehåll som du skapar i Minecraft kan vara ett bra sätt att visa upp det som betyder något för dig och att uttrycka din kreativitet. Innehåll som visar hat eller extrema fördomar eller uppmuntrar till olaglig verksamhet är dock inte tillåtet.

 • Bedrägeri är varje försök att använda vilseledande eller felaktiga uppgifter för personlig eller ekonomisk vinning. När någon handlar bedrägligt kringgår han eller hon de processer som gör det rättvist och ekonomiskt säkert för alla. 

Minecrafts värld byggs av spelare, för spelare. Oavsett om du bygger de mest storslagna slotten i det kreativa läget eller försöker besegra Ender-draken i överlevnadsläget, är spelarsäkerheten en prioritet för Mojang för att se till att alla känner sig trygga när de bidrar på sitt eget sätt.

Vi förbehåller oss rätten att stänga av eller permanent förbjuda alla som bryter mot dessa Community-standarder eller detta EULA. Om du vill veta mer om vår moderationspolicy och hur du anmäler en spelare klickar du här

Hur man överklagar en verkställighetsåtgärd

Alla spelare som uppfyller följande kriterier kan lämna in en ärendeprövning:

 • Har en aktiv verkställighetsåtgärd.
 • Verkställighetens varaktighet är längre än 24 timmar.
 • Verkställigheten utfärdades under de senaste 12 månaderna.

Om din verkställighetsåtgärd uppfyller kriterierna gör du så här för att lämna in en Ärendeprövning.