Korzystanie z gier Minecraft podlegaUmowie dotyczącej usług Microsoft​ („MSA”).  Natomiastrozdział Kodeks postępowania Umowy dotyczącej usług Microsoft​ dotyczy wszystkich produktów firmy Microsoft, podobnie jak Standardy społeczności Xbox,​ jednak​ ​marka Minecraft jest cały czas rozszerzana o nowe tytuły i funkcje, w tym o nowe sposoby interakcji z innymi osobami, które wymagają dodatkowych wyjaśnień. Dlatego przygotowaliśmy niniejsze Standardy społeczności Minecraft. Są to wytyczne dotyczące tego, jak członkowie społeczności Minecraft powinni zachowywać się w odniesieniu do innych osób, tak aby nasza społeczność była pozytywnym, bezpiecznym i przyjemnym miejscem dla wszystkich. 

Zależy nam na tym, aby użytkownicy wszystkich gier z serii Minecraft cieszyli się atmosferą otwartości i przyjazności. Chcemy także chronić graczy i członków społeczności Minecraft przed osobami naruszającymi Standardy społeczności w dowolnej z gier Minecraft.

 

Standardy społeczności

Niniejsze Standardy społeczności dotyczą gry z użyciem usług online świadczonych przez firmę Mojang. Obejmuje to dedykowane serwery na platformach opartych na silniku Bedrock Engine i subskrypcję Realms. Ponadto poszczególne tytuły i witryny mogą być objęte dodatkowymi zasadami, z którymi również należy się zapoznać.

o   Szanuj innych członków społeczności. Zasada ta stanowi podstawę przyświecających nam wartości. Jeśli chcesz wyrazić opinię, zrób to uprzejmie i z szacunkiem.

o   Jeśli gra lub witryna zawiera funkcję czatu, miej na uwadze odczucia innych. Należy między innymi unikać wysyłania zbyt wielu wiadomości lub spamowania. Pamiętaj także, że pisanie wyłącznie wielkimi literami jest często postrzegane jako KRZYCZENIE! A krzyczenie na innych jest zazwyczaj traktowane jako niegrzeczne.

o   Jeśli wdasz się w kłótnię z innym graczem lub doświadczysz z jego strony nieprzyjemności, nasi wspaniali moderatorzy chętnie udzielą porady i pomocy. Skontaktuj się z nimi i/lub zgłoś gracza za pomocą narzędzi dostępnych w grze. Bez względu na sytuację, nie należy publicznie szkalować innych członków społeczności, gdyż jest to traktowane jako nękanie.

o   Pomyśl dwa razy, zanim udostępnisz publicznie jakiekolwiek informacje. Nie publikuj danych osobowych (numerów telefonu, adresów e-mail, haseł, danych konta, adresów zamieszkania, imion i nazwisk itp.) dotyczących Ciebie ani kogokolwiek innego.

o   Zabrania się promowania jakiejkolwiek niezgodnej z prawem działalności. 

o   Twórz treści i prowadź rozmowy, które są krzepiące i mają pozytywny wydźwięk, unikając negatywnych bądź pogardliwych wypowiedzi. Choć powinno być to oczywiste, zabrania się tworzenia postów lub treści w celu wywołania sporów lub negatywnych reakcji.

o   Minecraft nie toleruje mowy nienawiści, prześladowania, nękania, nagabywania o charakterze seksualnym ani grożenia innym.

o   Nie udostępniaj nikomu danych swojego konta. Nigdy nie poprosimy Cię o hasło — nie podawaj go nikomu.

o   Używanie modów jest dozwolone wyłącznie w podstawowej grze Minecraft zgodnie z obowiązującą Umową licencyjną użytkownika końcowego.

Wszelka aktywność podlega Umowie licencyjnej użytkownika końcowego oraz Regulaminowi i warunkom Mojang/Minecraft.

 

Jak przesłać prośbę o zweryfikowanie sprawy

Każdy gracz spełniający poniższe kryteria może przesłać prośbę o zweryfikowanie sprawy:

  • Postępowanie egzekucyjne jest aktywne.
  • Postępowanie egzekucyjne trwa dłużej niż 24 godziny.
  • Postępowanie egzekucyjne zostało wszczęte w ciągu ostatnich 12 miesięcy.

Jeśli odnośne postępowanie egzekucyjne spełnia te kryteria, możesz przesłać prośbę o zweryfikowanie sprawy w następujący sposób.