Pobierz oprogramowanie Bedrock Dedicated Server dla Minecraft

Jeśli chcesz uruchomić serwer Minecraft dla wielu graczy, rozpocznij od pobrania wersji oprogramowania Bedrock Dedicated Server dla Windows lub Ubuntu (Linux).

Windows

Oprogramowanie Minecraft Dedicated Server dla Windows

Rozpakuj plik kontenera do pustego folderu. Uruchom serwer poprzez plik bedrock_server.exe.

Postępuj zgodnie z załączoną instrukcją, aby skonfigurować serwer.

Ubuntu

Oprogramowanie Minecraft Dedicated Server dla Ubuntu (Linux)

Rozpakuj plik kontenera do pustego folderu. Uruchom serwer przy użyciu następującego polecenia:

LD_LIBRARY_PATH=. ./bedrock_server

Postępuj zgodnie z załączoną instrukcją, aby skonfigurować serwer.

Jeśli chcesz podzielić się opinią na temat oprogramowania Minecraft Bedrock Dedicated Server, możesz to zrobić na stronie feedback.minecraft.net. Znalezione błędy należy zgłaszać przy pomocy naszego narzędzia do zgłaszania problemów.