MINECRAFTS TJÄNSTEVILLKOR OCH LICENSAVTAL

I syfte att skydda Minecraft (vårt "spel") och våra medlemmar behöver vi dessa villkor ("Avtal") som bestämmer regler för hur du kan använda Minecraft, vår webbplats och Minecraft Realms. Denna licens utgör ett juridiskt avtal mellan dig och oss (Mojang AB), och den beskriver de allmänna villkoren för att använda vårt spel och allt vi har byggt. Och bara för att vara väldigt tydlig: "spelet" eller "allt vi har byggt" inkluderar, men är inte begränsat till, klient- och serverprogramvaran för vårt spel och inkluderar Minecraft, Minecraft Online, Minecraft Realms och Minecraft: Java Edition på alla plattformar. Det inkluderar också uppdateringar, patchar, nedladdningsbart innehåll, tillägg och modifierade versioner av ett spel, delar av dessa saker, och allt annat vi har byggt. Ibland kan vi komma att referera till specifika versioner av Minecraft (som Minecraft: Java Edition) om reglerna är annorlunda. Vi tycker inte heller om att läsa licensdokument, så vi har försökt att hålla detta så kortfattat som möjligt. Om du bryter mot reglerna kan vi stoppa din användning av vårt spel. Om vi tror att det behövs måste vi kanske till och med be våra advokater om hjälp.

Om du köper, laddar ned, använder eller spelar vårt spel, eller om du använder Mojangs webbplats eller skapar ett Mojang-konto, accepterar du att följa reglerna i dessa allmänna villkor ("Avtal"). Om du inte vill eller kan godta dessa regler, ska du inte köpa, ladda ned, använda eller spela vårt spel.

Detta Avtal inbegriper Microsofts sekretesspolicy. Din sekretess är viktig för oss, och du bör läsa sekretesspolicyn på https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=521839. Den beskriver vilka typer av data vi samlar in från dig och dina enheter, hur vi använder dina data samt på vilka juridiska grunder vi bearbetar dina data.

OM DU BOR I (ELLER OM DIN HUVUDSAKLIGA VERKSAMHET BEDRIVS I) USA, BER VI DIG ATT LÄSA DEN BINDANDE KLAUSULEN OM SKILJEFÖRFARANDE OCH AVSTÅENDE FRÅN GRUPPTALAN I AVSNITT 8 NEDAN. DET HANDLAR OM TVISTER SKA LÖSAS.

1. EN VIKTIG REGEL

Den enda viktiga regeln är att du inte får distribuera något vi har byggt såvida vi inte uttryckligen medger det. Med att "distribuera något som vi har byggt" menar vi:

 • Ge exemplar av vårt spel till någon annan
 • Använda något vi har byggt i kommersiellt syfte
 • Försöka tjäna pengar på något som vi har byggt, eller
 • Ge andra människor åtkomst till något som vi har byggt på ett sätt som är orättvist eller orimligt såvida inte vi uttryckligen medger det.

I övrigt har vi en rätt avspänd attityd till vad du gör; faktum är att vi verkligen uppmuntrar dig till att göra coola grejer, men var bara snäll att inte göra det som vi säger att du inte får.

2. ANVÄNDA VÅRT SPEL

Du har beviljats licens till spelet så att du kan spela och använda det, för egen del, på dina enheter. Nedan ger vi dig också begränsad rätt att göra andra saker, men någonstans måste vi dra en gräns; annars kommer folk att gå för långt. Om du vill bygga något som är förknippat med något som vi har byggt är vi ödmjukt glada över det, men var snäll att se till att det inte kan tolkas som officiellt och att det överensstämmer med detta avtal, och framför allt ska du inte använda något som vi har byggt i kommersiellt syfte.

Licensen och tillåtelsen som vi ger dig för att använda och spela vårt spel kan återkallas om du bryter mot några av villkoren i detta avtal.

När du köper vårt spel får du en licens som ger dig tillåtelse att installera spelet på din egen personliga enhet samt använda och spela det på den enheten enligt villkoren i detta avtal. Denna tillåtelse är personlig för dig, så du får inte distribuera spelet (eller någon del av det) till någon annan. Detta innebär också att du inte får sälja eller hyra ut spelet eller göra det tillgängligt för andra, och du får inte vidareförmedla eller sälja licensnycklar. Du får dock ge bort presentkoder som har köpts genom vårt officiella system för presentkoder. Detta är viktigt för att vi ska kunna stoppa piratkopiering och bedrägeri samt skydda vårt spel. Det är också viktigt att skydda våra medlemmar från att köpa piratkopierade versioner av vårt spel eller förfalskade licensnycklar - som vi kan komma att återkalla, till exempel vid bedrägeri.

Du är fri att inom rimliga gränser göra vad du vill med skärmdumpar och videoinspelningar av spelet. Med "inom rimliga gränser" menar vi att du inte får använda dem i kommersiellt syfte eller göra saker som är orättvisa eller som negativt påverkar våra rättigheter, såvida inte vi uttryckligen har sagt i detta avtal att det är okej, tillåtit det i riktlinjerna för varumärke och tillgångar, eller har nämnt det i ett särskilt avtal med dig. Om du laddar upp videor av spelet till videodelnings- och strömningssajter har du dock rätt att placera annonser i dem. Och sno inte bara konstnärliga verk och skicka runt dem; det är inte schysst.

I grund och botten är den enkla regeln att inte använda något som vi har byggt i kommersiellt syfte, såvida inte vi uttryckligen har sagt att det är okej. Och om lagen uttryckligen medger det, till exempel enligt principer om "rättvis eller rimlig användning", är det också okej - men bara i den mån som den lagen medger.

För att kunna säkerställa spelets integritet måste alla nedladdningar och uppdateringar till spelet komma från en auktoriserad källa. Det är också viktigt för oss att verktyg och tjänster från tredje part inte verkar vara "officiella", då vi inte kan garantera deras kvalitet. Det är en del av ansvaret vi har gentemot Minecrafts kunder. Se till att också läsa igenom våra riktlinjer för användning av varumärke och tillgångar.

3. ÄGARSKAP TILL VÅRT SPEL OCH ANDRA SAKER

Även om vi licensierar dig rätten att installera och spela vårt spel på din enhet är det fortfarande vi som äger det. Det är också vi som äger våra varumärken och allt innehåll i spelet. När du betalar för vårt spel köper du alltså en licens att spela eller använda vårt spel i enlighet med detta avtal; du köper alltså inte själva spelet. De enda tillåtelser du har vad gäller spelet och din installation av det, är de tillåtelser som anges i detta avtal.

Om du tillgängliggör ditt innehåll i eller genom vårt spel ger du oss också tillåtelse att använda, kopiera, ändra, anpassa, distribuera och visa det innehållet offentligt. Denna tillåtelse är oåterkallelig, och du samtycker också till att låta oss tillåta andra att använda, kopiera, ändra, anpassa, distribuera och göra ditt innehåll tillgängligt offentligt. Du avsäger dig inte dina äganderättigheter till ditt innehåll; du ger bara oss och andra användare tillåtelse att använda det. Till exempel kan vi behöva kopiera, formatera om och distribuera innehåll som du skriver på vår webbplats, så att andra kan läsa det. Om du inte vill ge oss dessa tillåtelser ska du inte tillgängliggöra innehåll i eller genom vårt spel. Tänk dig noga för innan du tillgängliggör något innehåll eftersom det kan komma att offentliggöras och till och med användas av andra på ett sätt som du inte gillar.

Om du tänker tillgängliggöra något i eller genom vårt spel får det inte vara stötande för andra eller olagligt; det måste vara ärligt, och det måste vara ditt eget verk. Här är några exempel på saker som du inte får tillgängliggöra genom vårt spel: Inlägg som innehåller rasistiskt eller homofobiskt språk; inlägg som mobbar eller trollar; inlägg som är stötande eller som skadar vårt eller någon annans anseende; inlägg som innehåller porr eller någon annans verk eller bild; eller inlägg som imiterar en moderator eller försöker lura eller utnyttja folk.

Allt innehåll du tillgängliggör i vårt spel måste också vara ditt eget verk, eller så måste du ha tillåtelse eller juridisk rätt at göra det. Du får inte och du accepterar att inte tillgängliggöra något innehåll med hjälp av spelet på ett sätt som gör intrång i andras rättigheter.

Vi förbehåller oss rätten att ta bort innehållet om vi vill.

Var uppmärksam om du pratar med folk i vårt spel. Det är svårt för både dig och oss att veta säkert om sådant som andra säger är sant, eller ens om de verkligen är den de utger sig för att vara. Tänk dig alltid för innan du lämnar ut information om dig själv.

4. MINECRAFT: JAVA EDITION

Om du har köpt Minecraft: Java Edition kan du leka runt med det och ändra det genom att lägga till modifieringar, verktyg eller pluginer, som vi kollektivt benämner "moddar". Med "moddar" menar vi något originellt som du eller någon annan har skapat, som inte innehåller någon betydande del av vår upphovsrättsskyddade kod eller vårt innehåll. När du kombinerar din modd med Minecraft-programmet kallar vi den kombinationen för en "moddad version" av spelet. Det är vi som har sista ordet i vad som är en modd och vad som inte är det. Du får inte distribuera några moddade versioner av vårt spel eller programvaran, och vi skulle uppskatta om du inte använder moddar för att griefa. I grunden är det okej att distribuera moddar; hackade versioner eller moddade versioner av klient- eller serverprogramvaran för Minecraft: Java Edition får inte distribueras.

Alla moddar du skapar för Minecraft: Java Edition från grunden tillhör dig (inklusive pre-run-moddar och in-memory-moddar), och du kan göra vad du vill med dem, så länge du inte säljer dem för pengar eller försöker tjäna pengar på dem och så länge du inte distribuerar moddade versioner av Minecraft: Java Edition. Kom ihåg att en modd är något som är ditt originalverk och som inte innehåller någon betydande del av vår kod eller vårt innehåll. Du äger bara det som du har skapat; du äger inte vår kod eller vårt innehåll.

5. UPPDATERINGAR

Vi kan göra uppgraderingar, uppdateringar eller korrigeringar (vi kallar alla dessa ”uppdateringar”) tillgängliga från tid till annan, men vi måste inte göra det. Vi är inte heller skyldiga att tillhandahålla fortlöpande support eller underhåll för något spel. Vi hoppas så klart att vi kommer fortsätta släppa uppdateringar till vårt spel; vi kan bara inte garantera att vi kommer att göra det. Med uppdateringar kommer förändringar som kanske inte fungerar bra tillsammans med andra program, som moddar. Det är olyckligt, men det är något som vi inte tar ansvar för. I så fall kan du prova att köra en äldre version.

6. MOJANG-KONTO OCH WEBBPLATS

Det är viktigt för oss att alla våra medlemmar kan använda vår webbplats, så vi har bestämt några grundläggande regler. Vi vill också se till att folk inte använder vår webbplats på ett sätt som kan ha negativ inverkan på våra spel eller vårt varumärke.

REGISTRERING, KONTO OCH LÖSENORD

De uppgifter du lämnar till oss i samband med registreringen måste vara korrekta. Du kan ändra dina registreringsuppgifter om de blir inaktuella. Om du avsiktligen lämnar uppgifter till oss som du vet är osanna kan vi avsluta eller inaktivera ditt konto.

Du kan behöva registrera dig hos oss för att komma åt alla delar av vår webbplats. Det användarnamn och lösenord som du skapar och de aktiviteter som sker på ditt konto är ditt ansvar, så var snäll att skydda dem och kom ihåg att vår personal aldrig kommer att be dig lämna ut ditt lösenord. Du bör ändra ditt lösenord om du tror att någon som du inte har godkänt kan det. Observera att vi inte kan ansvara för om någon använder ditt lösenord för att göra något på vår webbplats som du inte gillar eller som är till skada för dig.

ANVÄNDNINGSRÄTTIGHETER OCH IMMATERIELLA RÄTTIGHETER

Du är fri att använda vår webbplats så länge du håller dig till dessa kontovillkor. Du kan använda denna webbplats och dess innehåll endast för personligt bruk. Din tillåtelse att använda denna webbplats är personlig för dig, så du får inte ge den till någon annan.

Glöm inte att vi fortfarande äger webbplatsen och dess innehåll, men vi ger dig tillåtelse att använda den. Vi vill att du ska kunna använda vår webbplats, men om vi skulle behöva det kan vi när som helst upphäva din tillåtelse att använda den.

Om du vill meddela oss om att någon gör intrång i din immateriella egendom på vår webbplats eller i våra tjänster eller i Minecraft Realms kan du skicka ditt meddelande härifrån (). Om det är tillämpligt kan vi avsluta konton för användare som begår upprepade intrång. Vi förbehåller oss rätten att ta bort innehållet om vi vill.

BEGRÄNSNINGAR OCH SKYLDIGHETER

Du har inte tillåtelse att hacka, dekompilera eller förändra vår webbplats överhuvudtaget och får inte göra det. Detta gäller även koden och innehåll eller data. Du måste helt enkelt låta den vara som den är. Du har inte heller tillåtelse att skapa något program eller innehåll som imiterar vår webbplats eller vår varumärkesprofil. Vi vill verkligen inte att folk i vår gemenskap ska bli osäkra på vad som är den officiella webbplatsen och vad som är en webbplats gjord av någon annan än oss.

Var vänlig att inte använda vår webbplats på ett sätt som vi kan tycka är stötande, omoraliskt eller olagligt, eller som får andra att känna sig obekväma. Vi vill inte att vår webbplats används på ett sätt som får folk att bli upprörda.

Du får inte använda vår webbplats för kommersiella syften, och du får inte försöka tjäna pengar på att använda vår webbplats.

FORUM OCH KOMMUNIKATION

Om vi driver ett forum innebär det bara att vi låter våra medlemmar publicera sina tankar på vår webbplats. Det betyder inte att vi representerar eller håller med om dessa tankar, och vi kan inte hållas ansvariga för vad folk publicerar på vår webbsajt.

Om vi råkar se ett inlägg som vi tycker är stötande kanske vi tar bort det, men det är inte vårt jobb att granska eller moderera folks inlägg. Det vi säger om forum och inlägg gäller även allt som gör det möjligt för folk att lägga annat innehåll, åsikter eller material på vår webbplats eller att skicka det till andra via webbplatsen.

Om du tänker lägga upp något på vår webbplats får det inte vara stötande för andra eller olagligt; det måste vara ärligt, och det måste vara ditt eget verk. Här är några exempel på saker som du inte får lägga upp på vår webbplats: Inlägg som innehåller rasistiskt eller homofobiskt språk; inlägg som mobbar; inlägg som är stötande eller som skadar vårt eller någon annans anseende; inlägg som innehåller porr, reklam eller någon annans verk eller bild; eller inlägg som imiterar en moderator eller försöker lura eller utnyttja folk.

Om du lägger upp något som du inte har rätt att publicera på vår webbplats skulle du kunna få stora problem, så var snäll att inte göra det. Du bekräftar att det du lägger upp inte inkräktar på någon annans immateriella rättigheter eller på några andra rättigheter.

Om du lägger upp något innehåll på vår webbplats måste du (och genom att göra det gör det faktiskt också) ge oss tillåtelse att använda, kopiera, ändra, anpassa, distribuera och visa det innehållet offentligt. Denna tillåtelse gäller för evigt och i hela världen samt är oåterkallelig. Du samtycker också till att låta oss tillåta andra att använda, kopiera, ändra, anpassa, distribuera och göra ditt innehåll tillgängligt offentligt. Du avsäger dig inte dina äganderättigheter till ditt innehåll; du ger bara oss och andra användare tillåtelse att använda det. Till exempel kan vi behöva kopiera, formatera om och distribuera innehåll som du skriver på vår webbplats, så att andra kan läsa det. Om du inte vill ge oss detta tillstånd ber vi dig att inte lägga upp något innehåll på vår webbplats. Tänk dig noga för innan du lägger upp något innehåll eftersom det kommer att offentliggöras och till och med kan användas av andra på ett sätt som du inte gillar.

Vi förbehåller oss rätten att ta bort innehållet om vi vill.

Var uppmärksam om du pratar med folk på eller via vår webbplats. Det är svårt för både dig och oss att veta säkert om sådant som andra säger är sant, eller ens om de verkligen är den de utger sig för att vara. Tänk dig alltid för innan du lämnar ut information om dig själv.

KÖP

På vår webbplats kan du köpa såväl spel som andra produkter från tredje part. För att du ska kunna göra det är vår webbplats integrerad med andra tjänsteleverantörer. För att köpa vissa produkter på vår webbplats måste du lämna webbplatsen och göra transaktionen på en annan webbplats. Dessa transaktioner sköts av våra tjänsteleverantörer och omfattas av dessa tjänstevillkor. Vi försöker se till att webbplatsen bara visar spel eller produkter som går att köpa, men givetvis kan vi inte garantera att alla spel eller produkter alltid kommer att vara tillgängliga.

PRIS OCH BETALNING

Priset och betalningsmetoden anges på vår webbplats, men vi kan ändra dem ibland, och vi kan neka alla slags betalningar om vi vill, och vi kan lämna tillbaka betalningen till dig utan att slutföra transaktionen om den betalda varan har lagts upp eller prissatts av misstag. Då måste alltid betala i valutan som anges på vår webbplats, men din kortutgivare bör kunna växla pengarna om det behövs. Ditt kortföretag kan komma att göra säkerhetskontroller för att se till att det verkligen är du som beställer.

SPELVALUTA OCH VIRTUELLA VAROR

Spelet kan innehålla en virtuell spelvaluta (som Minecraftmynt, guld, poäng) som kan köpas av oss med riktiga betalmedel om du är myndig i landet där du bor. Spelet kan också innehålla virtuella, digitala artiklar eller varor som kan köpas av oss med riktiga betalmedel eller med spelvaluta. Spelvaluta och virtuella varor kan aldrig inlösas mot verkliga betalmedel, varor eller andra artiklar värda pengar från oss eller från någon annan. Förutom en begränsad, personlig, återkallelig, icke-överförbar, icke-underlicensierbar licens att använda spelvalutan och de virtuella varorna endast i spelet, har du ingen rätt till eller andel i någon sådan spelvaluta eller virtuella varor som visas eller skapas i spelet eller till några andra attribut förknippade med spelet eller som lagras i spelet. Vi kan när som helst komma att reglera, kontrollera, ändra och/eller eliminera spelvalutan och/eller virtuella varor efter vårt eget gottfinnande.

RETURER, ÅTERBETALNINGAR OCH HÄVNING

Om du inte kan använda ett spel eller en produkt för att den inte fungerar kan du låta oss veta det, så ska vi försöka hjälpa dig.

Om du köper ett spel genom vår webbplats får du en licens att använda spelet som startar när du påbörjar nedladdningen av spelet, varefter du inte har rätt att häva köpet av spelet. Om du först har laddat ned spelet för att spela i demoläge och senare köper en licenskod, startar din licens när du löser in licenskoden.

Du eller vi kan när som helst annullera ditt konto. När ditt konto annulleras upphör dina rättigheter enligt dessa kontovillkor. Avtalet om skiljeförfarande (om du bor i USA) och avsnitten med rubrikerna "Begränsningar och skyldigheter" och "Vårt ansvar, gällande lag och forum för tvistlösning" fortsätter att gälla efter uppsägning.

FEL

Vi gör vad vi kan för att se till att all information på vår webbplats är korrekt. Ibland kan det dock förekomma fel. Vi kan också komma att annullera eller inaktivera en transaktion om det har skett ett fel.

KAMPANJER

Ibland kör vi kampanjer. De viktigaste reglerna för sådana kampanjer visas nedan. Det kan finnas andra regler för särskilda kampanjer, men dem berättar vi om samtidigt som vi berättar om kampanjen.

Huvudreglerna är:

 • Endast en kampanj kan utnyttjas åt gången, och du kan inte använda en kampanj med något annat erbjudande.
 • Rabatter gäller endast tills det angivna datumet, och de gäller endast köp gjorda på webbplatsen.
 • Rabatter är inte återbetalningsbara.
 • Vi kan när som helst komma att annullera eller ändra en kampanj.

7. MINECRAFT REALMS

Villkoren i detta avsnitt 7 gäller om du har skaffat Minecraft Realms.

VAD ÄR MINECRAFT REALMS?

Minecraft Realms är en tjänst som gör det enkelt för människor att spela Minecraft med andra på en dedikerad server med förbehåll för dessa villkor.

En ”Minecraft Realm” är därför en enskild Minecraft-värld, Minecraft-server eller Minecraft-instans som vi är värd för.

Du kan antingen använda Minecraft Realms genom att ha din egen Minecraft Realm (”din Minecraft Realm”) eller genom att du får tillstånd att använda någon annans Minecraft Realm (”andra Minecraft Realms”). Referenser angående användning av Minecraft Realms innefattar därför både din Minecraft Realm och andra Minecraft Realms.

ANVÄNDA MINECRAFT REALMS

För att använda Minecraft Realms måste du bland annat

 • ha ett legitimt och licensierat exemplar av det fullständiga och aktiverade spelet samt ett Xbox Live-konto (för Minecraft) eller ett Mojang-konto (för Minecraft: Java Edition);
 • godta dessa villkor och
 • ha en lämplig enhet och Internetanslutning.

SKAFFA DIN MINECRAFT REALM

Du behöver ett Xbox Live-konto (för Minecraft) eller ett Mojang-konto (för Minecraft: Java Edition) med Minecraft aktiverat för att kunna skaffa din Minecraft Realm. Du måste också köpa eller prenumerera på och betala för den. Minecraft Realms är en prenumerationstjänst, och kostnaden är den som anges på de tillämpliga inköpssidorna och/eller plattformen vid köptillfället, eller inköpspriset för det inlösbara kortet eller presentkoden. De allmänna villkoren för de tillämpliga inköpssidorna, plattformen, det inlösbara kortet och/eller presentkoden gäller också avseende inköpet av Minecraft Realms. Minecraft Realms är en tjänst som börjar gälla så fort din Minecraft Realm är tillgänglig för användning, och därefter har du inte rätt att avbeställa din beställning av den.

ANVÄNDA DIN MINECRAFT REALM

När du skaffar din Minecraft Realm får du åtkomst till en egen Minecraft Realm där du kan

 • spela Minecraft ensam
 • bjuda in flera andra till att spela Minecraft med dig (antalet personer beror på vilken version av Realms du skaffar).

Du får inte göra något av följande:

 • sälja, leasa ut, hyra ut, överföra, ge bort eller på annat sätt handla med åtkomst till din Minecraft Realm, eller ta emot ersättning för att låta andra spela på din Minecraft Realm.

ANVÄNDA ANDRA MINECRAFT REALMS

Du måste ha ett lagligt, aktiverat exemplar av Minecraft för att kunna använda någon annans Minecraft Realms (andra Minecraft Realms). När du får åtkomst till andra Minecraft Realms får du åtkomst till någon annans dedikerade Minecraft Realm där du kan

 • spela Minecraft med den personen och
 • spela Minecraft med någon annan som den personen har gett åtkomst till.

Du får inte göra något av följande:

 • sälja, leasa ut, hyra ut, överföra, ge bort eller på annat sätt handla med åtkomst till andra Minecraft Realms, eller låta någon annan person använda din åtkomst på något sätt.

GE INTE PERSONER DU INTE KÄNNER ÅTKOMST TILL DIN MINECRAFT REALM. VAR PÅ DIN VAKT OM DU KOMMUNICERAR MED PERSONER VIA MINECRAFT REALMS. DET ÄR SVÅRT FÖR BÅDE DIG OCH OSS ATT VETA SÄKERT OM SÅDANT SOM ANDRA SÄGER ÄR SANT, ELLER ENS OM DE VERKLIGEN ÄR DEN DE UTGER SIG FÖR ATT VARA. TÄNK DIG ALLTID FÖR INNAN DU LÄMNAR UT PERSONLIGA UPPGIFTER.

KONTON

Såsom anges ovan behöver du ett Xbox Live-konto (för Minecraft) eller ett Mojang-konto (för Minecraft: Java Edition) och en aktiverad licensierad version av Minecraft. Om du inte har dessa blir du ombedd att lämna vissa uppgifter för att registrera och aktivera det ena av eller båda dessa. De uppgifter du lämnar till oss i samband med registreringen måste vara korrekta. Du kan ändra dina registreringsuppgifter om de blir inaktuella. Om du avsiktligen lämnar uppgifter till oss som du vet är osanna kan vi avsluta eller inaktivera ditt konto.

Användarnamnet och lösenordet som du skapar och de aktiviteter som sker på ditt konto är ditt ansvar. Om någon använder ditt lösenord eller gör något som du inte gillar eller som skadar dig kan vi inte ansvara för det.

MINECRAFT REALMS-ÄGARSKAP OCH ANNAT

Minecraft Realms består av vår programvara, våra strukturer, verktyg, vår infrastruktur och en hel massa andra smarta (och mindre smarta) grejor som vi äger. Alla våra rättigheter till dessa försäkras och förbehålles, men du får använda dem inom och i samband med din användning av Minecraft Realms på de grunder som anges i licensvillkoren för Minecraft. Du beviljas en icke-exklusiv rätt att göra detta med förbehåll för dessa villkor.

Detta innebär inte att vi äger allt coolt du skapar med Minecraft Realms – bara att du måste godta att vi äger varje Minecraft och Minecraft Realms som produkt och tjänst och de prylar som nämns i föregående mening. Vi äger också upphovsrätten och andra så kallade immateriella rättigheter som är förknippade med de prylar, namn och varumärken som har anknytning till Minecraft och Minecraft Realms.

Du kommer såklart att göra egna grejor i, och med, Minecraft Realms. Vi äger inte de originalgrejor du skapar, och vi gör inget ägaranspråk på något vi inte har rätt till. Vi äger däremot sådant som är kopior (eller väsentligen kopior) eller derivat av vår egendom och våra verk (anges ovan), men om du skapar originalgrejor tillhör de inte oss. Till exempel:

 • Ett enskilt block – det äger vi.
 • En gotisk domkyrka med en berg- och dalbana rakt igenom – den äger vi inte.

När du betalar för att använda Minecraft Realms så köper du bara ett tillstånd att använda produkten och tjänsten Minecraft Realms enligt dessa villkor. De enda rättigheter du har avseende Minecraft Realms är de som anges i dessa villkor, och de särskilt lagstadgade undantag (däribland så kallad återgivningsrätt) som du i övrigt är berättigad till enligt lag, men dessa avser i allmänhet innehåll och inte Minecraft Realms i sig.

I vissa versioner av Realms tillåts du också säkerhetskopiera data från din Minecraft Realm, och efter att ha gjort det kan du eventuellt ladda ned dessa till din enhet och använda dem i din egen (lagliga) version av Minecraft (och med förbehåll för licensvillkoren för Minecraft).

DITT INNEHÅLL

Om du skapar saker med Minecraft Realms, eller gör något innehåll eller material tillgängligt på eller genom den (”ditt innehåll”), samtycker du också till att ge oss och andra personer med åtkomst till det tillstånd att använda det. Detta innebär också att vi kan använda, kopiera, ändra, anpassa, distribuera, offentligt förevisa och på annat sätt göra ditt innehåll tillgängligt för andra (utan ersättning eller begränsning). Detta innefattar allt du bygger, tillverkar eller skapar och all din eventuella kommunikation t.ex. via chattfunktioner som vi har eller ger tillgång till. Du samtycker också till att låta oss ge andra tillstånd att använda, kopiera, ändra, anpassa, distribuera och göra ditt innehåll tillgängligt, och du godtar att du eventuellt inte tillskrivs upphov eller annat för det.

Detta är nödvändigt av flera anledningar, däribland att vi måste försäkra oss om att andra personer (som du eventuellt har bjudit in) som besöker din Minecraft Realm har rätt att göra det, och samma sak när du besöker andra Minecraft Realms. Vi måste också säkerställa att vi inte ansvarar för vad andra personer gör med ditt innehåll när du låter dem använda det, eftersom vi inte har kontroll över det. Vi behöver också återspegla att ditt innehåll i allmänhet innefattar vår programvara, strukturer, resurser, verktyg osv. som vi äger (se ovan).

Dessa tillstånd gäller för alltid och kan inte återkallas. Om du inte vill ge oss dessa tillstånd ska du inte göra innehåll tillgängligt när du använder Minecraft Realms.

Tänk dig därför noga för innan du gör något innehåll tillgängligt eftersom det kommer att offentliggöras, även för alla andra som har åtkomst till de Minecraft Realms du besöker. Det kan till och med komma att användas av andra på ett sätt som du inte gillar.

Om du tänker göra ditt innehåll tillgängligt med Minecraft Realms, t.ex. på eller via din Minecraft Realm eller andra Minecraft Realms gäller följande angående innehållet:

 • Det får inte kränka andra.
 • Det får inte vara olagligt.
 • Det måste vara ärligt och får inte vilseleda, lura eller utnyttja andra eller utges för att vara andra.
 • Det får inte göra intrång i annans upphovsrätt eller andra rättigheter.
 • Det får inte vara rasistiskt eller homofobiskt.
 • Det får inte vara trakasserande eller skymfande.
 • Det får inte skada vårt eller andras rykte.
 • Det får inte innehålla pornografi.
 • Det får inte innehålla reklam.

Du får inte göra innehåll tillgängligt med Minecraft Realms som gör intrång i annans rättighet.

Du ansvarar för allt innehåll som du gör tillgängligt med Minecraft Realms.

Du ansvarar också för allt innehåll som du eller andra gör tillgängligt med din Minecraft Realm.

Genom att göra ditt innehåll tillgängligt utfäster och bekräftar du för oss att du är i din fulla rätt att göra detta enligt dessa villkor, och att vi har rätt att utöva de rättigheter du har beviljat oss enligt dessa villkor.

Om du vill meddela oss om att någon gör intrång i din immateriella egendom på vår Minecraft Realms eller i någon av våra tjänster, kan du skicka ett meddelande härifrån: https://www.microsoft.com/info/cpyrtInfrg.aspx. Vi förbehåller oss rätten att ta bort innehållet om vi vill. Om det är tillämpligt kan vi avsluta eller inaktivera konton för användare som begår upprepade intrång.

ANNAT INNEHÅLL

När du använder Minecraft Realms kan du eventuellt också komma åt och använda innehåll som skapats av andra (”annat innehåll”). En del av detta innehåll kanske görs tillgängligt av personer som du bjuder in till din Minecraft Realm, och annat kan göras tillgängligt som en del av någon annans Minecraft Realm.

Precis som med ditt innehåll så innehåller annat innehåll i allmänhet vår programvara, våra strukturer, resurser, verktyg osv. som vi äger (se ovan).

Om någon gör annat innehåll tillgängligt, eller ger dig åtkomst till det, får du använda det inom och i anslutning till din användning av Minecraft Realms med förbehåll för dessa villkor. Annat innehåll omfattas under alla omständigheter av dessa villkor.

ANVÄNDARINNEHÅLL

I det följande anges vissa villkor för ditt och annat innehåll, som sammantaget kallas ”användarinnehåll”.

Minecraft Realms är en underhållningstjänst. Underordnat denna är vi involverade i överföring, distribution, lagring och hämtning av användarinnehåll utan granskning, urval eller ändring av innehållet – för vilket tjänsten endast är en kanal – och/eller värdskap för användarinnehåll utan kännedom om innehållet. Detta innebär att vi inte övervakar eller granskar användarinnehåll, så vi vet inte vad som sprids av dig eller andra. Vi kan komma att titta på det av tekniska skäl, för kompatibilitet och/eller virus osv. men vi granskar inte själva innehållet eller informationen i det. Vi har regler i villkoren som du och andra måste följa, men vi kan inte känna till allt som pågår.

Observera därför att

 • åsikter som uttrycks i användarinnehåll är de enskilda författarnas eller skaparnas åsikter och inte våra eller någon annans med anknytning till oss, såvida vi inte anger det specifikt
 • vi inte ansvarar för (och lämnar med förbehåll för gällande lag inga garantier eller utfästelser avseende) användarinnehåll, utan friskriver oss från allt ansvar för detta, inklusive kommentarer, åsikter eller yttranden däri
 • genom att du använder Minecraft Realms godtar du att vi inte ansvarar för att övervaka eller granska det som ingår i något användarinnehåll, och att allt sådant görs tillgängligt på den grunden att vi inte utför, och inte är skyldiga att utföra, någon kontroll eller bedömning av det
 • när du kommunicerar med andra spelare ska du inte bestämma möten i verkligheten med personer du aldrig har träffat i verkligheten.

Vi kan ta bort, avvisa eller inaktivera åtkomst till användarinnehåll och ta bort eller inaktivera din förmåga att publicera, tillgängliggöra eller komma åt användarinnehåll – inklusive ta bort eller inaktivera åtkomst till din eller andra Minecraft Realms – om vi anser att det är lämpligt, t.ex. om du har brutit mot dessa villkor eller om vi får klagomål som vi anser rättfärdigar en sådan åtgärd. Vi kommer också att agera snabbt för att ta bort eller inaktivera åtkomst till användarinnehåll om och när vi känner till att det är olagligt.

8. BINDANDE AVTAL OM SKILJEFÖRFARANDE OCH AVSTÅENDE FRÅN GRUPPTALAN OM DU BOR I USA

Enskilt skiljedomsförfarande och inte i domstol. Vi hoppas att aldrig hamna i tvist med dig, men om vi skulle göra det samtycker både du och vi till att under 60 dagar reda ut saken på informell väg. Om vi inte kan det och om du bor i USA, samtycker både du och vi till ett bindande enskilt skiljedomsförfarande i American Arbitration Association ("AAA") enligt Federal Arbitration Act samt till att inte lämna in någon stämning till domstol inför domare eller jury. I stället kommer en neutral skiljeman att avgöra saken. AAA försöker att genomföra skiljedomsförfarandet snabbt och rättvist. Stämningar genom grupptalan, gruppomfattande skiljedomsförfaranden, privat talan genom myndighet och alla andra situationer då någon agerar som representant för någon annan är otillåtna. Det är inte heller en kombination av enskilda förhandlingar utan alla parters samtycke.

Tvister som omfattas – Allt utom immateriella rättigheter. Termen "tvist" ska tolkas så brett det går. Den innebär alla anspråk eller kontroverser mellan dig och oss gällande vårt spel, Minecraft Realms, ett pris, själva avtalet, de allmänna villkoren angivna nedan, eller detta avtal om skiljedomsförfarande, enligt alla juridiska teorier inklusive kontrakt, garanti, kränkning, lag eller regelverk, förutom tvister som gäller hävdandet av eller giltigheten hos din, dina licensinnehavares, våra eller våra licensinnehavares immateriella rättigheter.

Alternativ 1 för att lösa en tvist: Posta ett meddelande om tvist Vårt avtal om skiljedomsförfarande är det mest generösa vi har sett, för vi respekterar våra användare och vill vara rättvisa. Om du har ett ärende som du anser vara tvistigt och våra kundtjänstmedarbetare inte kan lösa det, ber vi dig att posta ett meddelande om tvist till Mojang AB c/o Microsoft Corporation, Attn: LCA Arbitration, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399. Ange ditt namn, din adress, hur vi kan kontakta dig, vad problemet är och vad du vill. Ladda ned och använd detta formulär så att du får med all nödvändig information: http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=245499. Vi gör samma sak om vi har ett tvistigt ärende med dig. Efter 60 dagar kan du eller vi inleda skiljedomsförfarande om vi inte har rett ut saken.

Alternativ 2 för att lösa en tvist: Small Claims Court. I stället för att posta ett meddelande om tvist, kan du stämma oss i en så kallad small claims court i landet där du bor eller i King County, Washington, om du uppfyller rättens krav. Vi hoppas att du skickar oss ett meddelande om tvist (alternativ 1) och ger oss 60 dagar för att reda ut saken, men du måste inte göra det innan du vänder dig till en small claims court.

Skiljedomsförfarande. Om en tvist inte löses i en small claims court eller inom 60 dagar efter meddelande om tvist, kan du eller vi inleda skiljedomsförfarande. American Arbitration Association ("AAA") kommer att genomföra skiljedomsförfarande enligt Consumer Arbitration Rules. Du får mer information på www.adr.org eller genom att ringa 1-800-778-7879. Om du vill inleda skiljedomsförfarande ska du skicka in formuläret som finns här: http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=245497 till AAA och följa stegen däri. I tvister om mindre än 25000 USD kommer alla höranden att ske per telefon såvida inte skiljedomaren har goda skäl att i stället genomföra ett hörande personligen. Alla personliga höranden kommer att ske i det län där du bor eller i King County, Washington; du väljer själv. Skiljedomaren kan tilldela dig samma skadestånd personligen som en domstol skulle kunna göra. Skiljedomaren kan tilldela dig fastställande eller föreläggande endast till dig personligen för att tillgodose ditt personliga krav, vilket innebär att en skiljedomare kan fastställa dina och våra rättigheter och ålägga oss att göra något för dig, men hen kan inte göra det för en grupp personer.

Avgifter och betalningar:

 1. Tvister om belopp. Om du inleder skiljedomsförfarande kommer vi inte att kräva dig på våra avgifter och kostnader för AAA eller skiljedomare, eller dina ansökningskostnader som vi har ersatt, såvida inte skiljedomaren finner att skiljedomsförfarandet är lättsinnigt eller har inletts i felaktigt syfte. Om vi inleder skiljedomsförfarande kommer vi att betala alla avgifter och kostnader för ansökan, AAA och skiljedomare. Vi kommer inte att kräva våra advokatkostnader eller andra kostnader av dig i något skiljedomsförfarande. Avgifter och kostnader räknas inte vid beräkning av hur stort belopp en tvist gäller.
 2. Tvister om belopp lägre än 75000 USD. Vi kommer snarast att ersätta dina ansökningsavgifter och betala avgifter och kostnader för AAA och skiljedomare. Om du avvisar vårt sista skriftliga förlikningserbjudande innan en skiljedomare har utsetts, om din tvist går hela vägen till skiljedom (s.k. utslag) och om skiljedomaren tilldömer dig mer än detta sista skriftliga erbjudande, kommer vi att: (i) betala det högre av beloppen eller 1000 USD; (ii) betala rimliga advokatkostnader, om du har haft några; samt (iii) ersätta eventuella rimliga kostnader (inklusive kostnader och ersättningar för expertvittnen) som din advokat har för att undersöka, förbereda och genomdriva ditt skiljedomsförfarande. Skiljedomaren kommer att fastställa belopp för avgifter, kostnader och utlägga såvida inte du och vi kommer överens om dem.
 3. Tvister om belopp högre än 75000 USD. AAA:s regler avgör betalning av ansökningskostnader samt avgifter och kostnader för AAA och skiljedomare.

Konflikt med AAA-regler. Detta avtal om skiljedomsförfarande avgör huruvida det står i konflikt med AAA:s Consumer Arbitration Rules.

Avvisa framtida ändringar av skiljedomsförfarande. Du kan avvisa eventuella förändringar vi gör av detta avtal om skiljedomsförfarande (förutom adressändringar) genom att inom 30 dagar efter förändringen posta ett meddelande till adressen i Redmond, WA ovan. Om du gör det kommer den senaste versionen av avtalet om skiljedomsförfarandet, som gällde innan förändringen som du avvisar, att gälla.

Måste ansöka inom ett år. Du och vi måste i small claims court eller vid skiljedomsförfarande ansöka om eventuella krav eller göra anspråk (förutom i tvister om immateriella rättigheter; se Tvister som omfattas) inom ett år räknat från dagen då detta först kunde ske. Annars är fallet preskriberat. Om du anser att en fråga är tvistig ska du meddela oss nu. Vi gör detsamma.

Särskiljande. Om avståendet från grupptalan i detta avtal om skiljedomsförfarande befinns olagligt eller ogenomförbart i delar av en tvist eller i dess helhet, gäller detta avtal om skiljedomsförfarande inte för dessa delar. Dessa delar ska i stället avgöras i domstol, medan de återstående delarna avgörs i skiljedomsförfarandet. Om någon annan bestämmelse i detta avtal om skiljedomsförfarande befinns olagligt eller ogenomförbart, särskiljs den bestämmelsen, medan resten av detta avtal om skiljedomsförfarande fortfarande gäller.

9. VÅRT ANSVAR, GÄLLANDE LAG OCH FORUM FÖR TVISTLÖSNING

Villkoren i detta avtal påverkar inga av de lagstadgade rättigheter du har enligt den lag som gäller dig i förhållande till spelet. Du kan ha vissa rättigheter som enligt lag inte kan uteslutas. Inget som anges i dessa villkor påverkar dessa rättigheter, även om vi anger något som verkar motsäga dina rättigheter enligt lag. Det är detta vi avser när vi säger ”med förbehåll för gällande lag”.

Helt enligt lag tillhandahåller vi spelet i befintligt skick när du skaffar ett exemplar. Även uppdateringar tillhandahålls i befintligt skick. Detta innebär att vi inte gör några utfästelser till dig gällande spelets standard eller kvalitet, eller att vårt spel ska vara avbrottsfritt eller felfritt. Vi ansvarar inte för några förluster eller skador som det kan leda till. Du står hela risken vad gäller dess kvalitet och prestanda. Du måste godta att vi ger ut spelen långt innan de är klara, varför de kan innehålla buggar (och ofta gör det), men vi släpper hellre dessa funktioner tidigt än låter dig vänta på perfektion. Om du vill meddela oss om en möjlig bugg har vi en webbplats för det här.

Om du och vi någonsin råkar i tvist i domstol (vilket vi precis som du hoppas aldrig händer) ska exklusivt forum vara en statlig eller federal domstol i King County, WA (om du bor i USA), eller en domstol i Ontario (om du bor i Kanada). (Om du bor i USA hanteras de flesta tvister genom skiljeförfarande, inte i domstol.) Lagarna i din stat eller provins är tillämpliga på detta avtal och alla tvister, inklusive tvister om detta, vårt spel eller vår webbplats, oavsett lagvalsprinciper utom att Federal Arbitration Act är tillämplig på allt avseende skiljeförfarande.

10. UPPSÄGNING

Om vi vill kan vi säga upp detta avtal ifall du bryter mot några av villkoren eller någon av våra policyer. Du kan också säga upp det när som helst; allt du behöver göra är att avinstallera spelet från din enhet, så upphör avtalet att gälla. Om avtalet upphör har du inte längre någon av de rättigheter till spelet som anges i denna licens. Du har givetvis fortfarande rätt till saker som du själv har skapat med spelet. Avtalet om skiljeförfarande (om du bor i USA) och styckena om "ÄGARSKAP TILL VÅRT SPEL", "VÅRT ANSVAR" OCH "ALLMÄNNA SAKER" fortsätter dock att gälla även efter att avtalet har upphört att gälla.

11. ALLMÄNNA SAKER

Dina lokala lagar kan ge dig rättigheter som detta avtal inte kan förändra. I så fall gäller detta avtal så långt lagen medger. Inget i detta avtal begränsar vårt ansvar för dödsfall eller kroppsskada till följd av vår vårdslöshet eller att vi lämnat falsk uppgift i bedrägligt syfte.

Vi kan komma att ändra detta avtal från tid till annan, om vi har anledning till det, till exempel vid förändringar av våra spel, våra arbetsmetoder eller våra juridiska skyldigheter. Men sådana ändringar gäller endast i den mån de är juridiskt giltiga. Om du till exempel använder spelet endast i enanvändarläge och inte använder uppdateringarna som vi tillgängliggör gäller det gamla avtalet, men om du använder uppdateringarna eller använder delar av spelet som kräver att vi tillhandahåller löpande onlinetjänster gäller det nya avtalet. I så fall informerar vi dig om ändringen innan den träder i kraft, antingen genom att anslå ett meddelande på vår webbplats eller på något annat rimligt sätt. Vi kommer inte att använda detta på ett orättvist sätt, men ibland kan lagar ändras eller någon göra något som påverkar andra användare av spelet, och då måste vi sätta stopp för det.

Om du lämnar förslag till oss om någon av våra webbplatser eller något av våra spel gör du detta gratis, och vi har ingen skyldighet att anta eller överväga det. Detta betyder att vi själva väljer om vi vill använda ditt förslag eller inte, och hur vi i så fall använder det, vilket vi inte behöver betala dig för. Om du tror att du har ett förslag som vi skulle vara villiga att betala för ska du inte berätta om ditt förslag för oss utan att först ha talat om att du vill ha betalt och innan vi har svarat skriftligen genom att be dig skicka in ditt förslag.

Innehåll som köps inuti spel köps från Sony Interactive Entertainment Network Europe Limited ("SIENE") och är föremål för tjänstevillkoren och användaravtalet för PlayStation™Network som finns tillgängligt i PlayStation™Store. Var vänlig kontrollera användningsrättigheter för varje köp, eftersom dessa kan variera från föremål till föremål. Innehåll som tillhandahålls inuti spel har samma åldersgräns som spelet, om inte annat anges.