DIENSTOVEREENKOMST EN GEBRUIKSRECHTOVEREENKOMST VOOR MINECRAFT

Deze voorwaarden (“Overeenkomst”) met enkele regels voor het gebruik van Minecraft, onze Website en Minecraft Realms zijn nodig om Minecraft (onze “Game”) en de leden van onze community te beschermen. Deze licentie is een wettelijke overeenkomst tussen u en ons (Mojang AB) en beschrijft de voorwaarden voor het gebruik van onze Game en alles wat we hebben gemaakt. Voor alle duidelijkheid: “de Game” en “wat we hebben gemaakt” omvat, maar is niet beperkt tot, de client- en serversoftware voor onze Game, met inbegrip van Minecraft, Minecraft Online, Minecraft Realms en Minecraft: Java Edition op alle platforms. Hiertoe behoren ook updates, patches, te downloaden inhoud, toevoegingen of aangepaste versies van een Game, delen daarvan, en al het andere dat we hebben gemaakt. Soms verwijzen we mogelijk naar specifieke versies van Minecraft (bijvoorbeeld Minecraft: Java Edition) als afwijkende regels worden gehanteerd. Wij zijn net zo min liefhebber van het lezen van licentiedocumenten als u, dus we hebben geprobeerd dit document zo kort mogelijk te houden. Als u deze regels overtreedt, kunnen we u beletten verder gebruik te maken van onze Game. Als we denken dat het niet anders kan, zullen we misschien zelfs onze juristen vragen ons bij te staan.

Als u onze Game koopt, downloadt, gebruikt of speelt, of gebruikmaakt van de Mojang Website of een Mojang-account aanmaakt, gaat u ermee akkoord u te houden aan de regels in deze voorwaarden (“Overeenkomst”). Als u niet akkoord wilt of kunt gaan met deze regels, moet u onze Game niet kopen, downloaden, gebruiken of spelen.

De Microsoft Privacyverklaring behoort ook tot deze Overeenkomst. We hechten veel waarde aan uw privacy en raden u aan de Privacyverklaring op https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=521839 te lezen. Hierin wordt beschreven welke soort gegevens we van u en van uw apparaten verzamelen, hoe we uw gegeven gebruiken, en welke wettelijke basis we hebben om uw gegevens te verwerken.

ALS U WOONT IN (OF DE HOOFDVESTIGING VAN UW BEDRIJF ZICH BEVINDT IN) DE VERENIGDE STATEN, RADEN WE U AAN DE BINDENDE ARBITRAGEBEPALING EN VERKLARING VAN AFSTAND VAN HET RECHT OP DEELNAME AAN GROEPSVORDERINGEN IN ARTIKEL 8 TE LEZEN. DEZE HEBBEN GEVOLGEN VOOR DE MANIER WAAROP GESCHILLEN WORDEN OPGELOST.

1. ÉÉN HOOFDREGEL

De ene hoofdregel is dat u nooit iets wat wij hebben gemaakt mag verspreiden, tenzij we daarmee specifiek akkoord gaan. Met “verspreiden wat wij hebben gemaakt” bedoelen we:

 • kopieën van onze Game aan iemand anders geven;
 • commercieel gebruik maken van iets dat wij hebben gemaakt;
 • proberen geld te verdienen aan iets dat wij hebben gemaakt; of
 • anderen toegang geven tot iets dat wij hebben gemaakt op een wijze die oneerlijk of onredelijk is;

tenzij we specifiek daarmee akkoord gaan.

Verder kijken we niet zo nou op wat u doet. In feite willen we u juist aanmoedigen leuke dingen te doen - maar laat de dingen waarvan we zeggen dat u ze niet mag doen gewoon achterwege.

2. ONZE GAME GEBRUIKEN

U hebt een licentie ontvangen voor de Game om deze zelf te spelen en te gebruiken op uw eigen apparaten.

Hieronder verlenen we u ook beperkte rechten om andere dingen te doen, maar we moeten ergens een grens stellen. Anders gaan mensen al gauw te ver. Als u iets wilt maken dat betrekking heeft op iets dat voor ons is gemaakt, voelen we ons gevleid. Maar zorg er in dat geval wel voor dat niet de indruk ontstaat dat het een officieel product is. Verder moet het voldoen aan deze Overeenkomst, en bovendien is het niet toegestaan commercieel gebruik te maken van iets dat wij hebben gemaakt.

De licentie en toestemming die we aan u verlenen om onze Game te gebruiken en te spelen kunnen worden ingetrokken als u de voorwaarden van deze Overeenkomst schendt.

Wanneer u onze Game koopt, ontvangt u een licentie die u toestemming verleent om de Game te installeren op uw eigen persoonlijke apparaat en de Game op dat apparaat te gebruiken en te spelen zoals beschreven in deze Overeenkomst. Deze toestemming is aan u persoonlijk gebonden. U mag de Game (of enig onderdeel ervan) dus niet doorgeven aan een ander. Dit betekent ook dat u de Game niet mag verkopen of verhuren of toegankelijk mag maken voor andere mensen, en dat u eventuele licentiecodes niet mag doorgeven of doorverkopen. Het is echter wel toegestaan geschenkcodes die zijn aangeschaft via ons officiële geschenkcodesysteem weg te geven. Uw medewerking is belangrijk om ons te helpen illegaal kopiëren en fraude een halt toe te roepen en onze Game te beschermen. Het is ook belangrijk te voorkomen dat leden van onze community illegaal gekopieerde versies van onze Game of valse licentiecodes aanschaffen - die we kunnen annuleren, zoals in het geval van fraude.

Binnen redelijke grenzen mag u doen wat u wilt met schermafbeeldingen en video's van de Game. Met “binnen redelijke grenzen” bedoelen we dat het niet is toegestaan ze te gebruiken voor commerciële doeleinden of om dingen te doen die onrechtvaardig zijn of een negatieve uitwerking hebben op onze rechten, tenzij we specifiek hebben gezegd dat het is toegestaan in deze Overeenkomst, het toestaan in onze Brand and Asset Usage Guidelines (Richtlijnen voor gebruik van branding en bedrijfsmiddelen), of een voorziening ervoor hebben getroffen in een specifieke overeenkomst met u. Als u video's van de game uploadt naar een website voor het delen en streamen van video's, is het echter wel toegestaan hier advertenties op te zetten. Het is echter niet de bedoeling dat u simpelweg grafische elementen van de Game downloadt en verspreidt. Daar houden wij niet van.

Eigenlijk komt het er gewoon op neer dat u dingen die wij hebben gemaakt niet mag gebruiken voor commerciële doeleinden, tenzij we uitdrukkelijk hebben gezegd dat het is toegestaan. En als het uitdrukkelijk is toegestaan op grond van de wet, bijvoorbeeld op grond van het beginsel van “redelijk gebruik”, mag het natuurlijk ook - maar alleen voor zover de wet die op u van toepassing is dat toestaat.

Om toe te zien op de integriteit van de Game, is het belangrijk dat alle Game-downloads en updates afkomstig zijn uit een geautoriseerde bron. Het is ook belangrijk dat tools en services van derden niet als “officieel” worden aangeduid, aangezien we de kwaliteit ervan niet kunnen garanderen. Dit is onderdeel van de verantwoordelijkheid die we hebben ten opzichte van klanten van Minecraft. Vergeet ook niet onze richtlijnen voor gebruik van branding en bedrijfsmiddelen door te lezen.

3. EIGENDOM VAN ONZE GAME EN ANDERE ZAKEN

Hoewel we een licentie verlenen met toestemming om onze Game op uw apparaat te installeren en te spelen, zijn wij nog altijd de eigenaars ervan. We zijn ook de eigenaars van onze merken en inhoud van de Game. Wanneer u betaalt voor onze Game, koopt u een licentie voor het spelen/gebruiken van onze Game in overeenstemming met deze Overeenkomst. U koopt niet de Game zelf. De enige machtigingen die u verkrijgt in verband met de Game en uw installatie ervan zijn de machtigingen die worden beschreven in deze Overeenkomst.

Als u inhoud beschikbaar maakt in of door middel van onze Game, gaat u ermee akkoord dat wij deze inhoud mogen gebruiken, kopiëren, wijzigen, aanpassen, verspreiden en in het openbaar vertonen. Deze machtiging is onherroepelijk. Verder gaat u ermee akkoord dat wij toestaan dat anderen uw inhoud gebruiken, kopiëren, wijzigen, aanpassen, distribueren en in het openbaar vertonen. U geeft niet uw eigendomsrechten met betrekking tot de inhoud op. U machtigt ons en andere gebruikers alleen om deze te gebruiken. Het kan bijvoorbeeld zijn dat we inhoud die u inzendt op onze website moeten kopiëren, opmaken en verspreiden zodat anderen deze kunnen lezen. Als u ons deze machtigingen niet wilt verlenen, moet u geen inhoud beschikbaar maken in of door middel van onze Game. Denk goed na voordat u inhoud beschikbaar maakt, want deze kan openbaar worden gemaakt en zou ook door andere mensen kunnen worden gebruikt op een manier die u niet op prijs stelt.

Als u iets beschikbaar wilt maken in of door middel van onze Game, mag het niet aanstootgevend zijn voor anderen of illegaal zijn. Het moet eerlijk en uw eigen creatie zijn. Hier zijn enkele voorbeelden van het soort dingen die u niet beschikbaar mag maken door middel van onze Game: inzendingen die racistische of homofobe taal bevatten; inzendingen van pesterige of provocerende aard; inzendingen die aanstootgevend zijn of onze reputatie of die van een ander beschadigen; inzendingen die pornografie bevatten of de creatie of beeltenis van een ander bevatten; inzendingen waarin de schijn wordt gewekt dat ze afkomstig zijn van een moderator of waarin wordt geprobeerd mensen te misleiden of uit te buiten.

Inhoud die u beschikbaar maakt in onze Game moet ook uw eigen creatie zijn, of u moet beschikken over een machtiging of wettelijke rechten om deze beschikbaar te maken. U mag geen inhoud beschikbaar maken door middel van de Game die inbreuk maakt op de rechten van anderen, en u verklaart dat u dat niet zult doen.

We behouden ons het recht voor inhoud naar eigen goeddunken te verwijderen.

Wees op uw hoede wanneer u met andere mensen praat in onze Game. Het is voor u en voor ons of moeilijk met zekerheid te bepalen of wat mensen beweren waar is, of zelfs of mensen werkelijk zijn wie ze zeggen te zijn. Denk altijd goed na voordat u persoonlijke gegevens verstrekt.

4. MINECRAFT: JAVA EDITION

Als u Minecraft: Java Edition hebt gekocht, mag u ermee spelen en aanpassingen aanbrengen door modificaties, tools of plug-ins toe te voegen. Alles bij elkaar duiden we deze aan als “Mods”. Met “Mods” bedoelen we originele elementen die door u of iemand anders zijn gemaakt en die niet een aanzienlijk deel van onze auteursrechtelijk beschermde code of inhoud bevatten. Wanneer we uw Mod combineren met de Minecraft-software, noemen we die combinatie een “Gemodificeerde Versie” van de Game. Wij bepalen uiteindelijk wat een Mod is en wat niet. Het is niet toegestaan Gemodificeerde Versies van onze Game of software te verspreiden, en we stellen het op prijs als u geen Mods gebruikt om andere spelers dwars te zitten. In het kort: Mods mag u wel verspreiden, maar gehackte versies of Gemodificeerde Versies van de client- of serversoftware voor Minecraft: Java Edition mag u niet verspreiden.

Mods voor Minecraft: Java Edition die u helemaal zelf maakt, zijn uw eigendom (met inbegrip van pre-run Mods en in-memory Mods) en u kunt ermee doen wat u wilt, zolang u ze niet verkoopt of probeert geld eraan te verdienen en zolang u geen Gemodificeerde Versies verspreidt van Minecraft: Java Edition. Onthoud dat een Mod iets is dat uw originele werk is en geen aanzienlijk deel van onze code of inhoud bevat. Alleen wat u zelf hebt gemaakt is uw eigendom; onze code of inhoud is niet uw eigendom.

5. UPDATES

We kunnen zo nu en dan upgrades, updates of patches (we noemen deze allemaal “updates”) beschikbaar maken, maar we zijn dat niet verplicht. We zijn niet verplicht doorlopende ondersteuning of onderhoud te bieden voor een Game. We hopen natuurlijk nieuwe updates voor onze Game uit te brengen, maar we kunnen alleen niet garanderen dat we dat ook zullen doen. In updates kunnen wijzigingen zijn opgenomen die niet goed werken in combinatie met andere software, zoals Mods. Dat is jammer, maar daarvoor kunnen we geen verantwoordelijkheid aanvaarden. Probeer in dat geval maar een oudere versie te gebruiken.

6. MOJANG-ACCOUNT EN -WEBSITE

We vinden het belangrijk dat alle leden van onze community op een prettige manier gebruik kunnen maken van onze Website. Daarom hebben we enkele basisregels gesteld. Daarnaast willen we erop toezien dat mensen onze Website niet gebruiken op een manier die kwalijke gevolgen kan hebben voor onze games of onze naam.

REGISTRATIE, ACCOUNT EN WACHTWOORD

De gegevens die u ons verstrekt tijdens de registratie moeten juist zijn. U kunt uw registratiegegevens wijzigen als ze niet meer actueel zijn. Als u ons met opzet iets verteld waarvan u weet dat het niet waar is, kunnen we uw account beëindigen of de toegang ertoe tijdelijk intrekken.

Het kan zijn dat u zich bij ons moet registreren om toegang te krijgen tot alle onderdelen van onze Website. De gebruikersnaam en het wachtwoord die u kiest, en de activiteiten die plaatsvinden in het kader van uw account, zijn uw verantwoordelijkheid. Bescherm ze daarom goed, en onthoud dat ons personeel u nooit zal vragen om uw wachtwoord. Wijzig uw wachtwoord als u denkt dat iemand die u niet hebt geautoriseerd uw wachtwoord kent. Houd er rekening mee dat wij niet verantwoordelijk zijn als iemand uw wachtwoord gebruikt en iets doet op onze Website dat u niet op prijs stelt of waardoor u schade ondervindt.

GEBRUIKSRECHT EN INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

U mag onze Website gebruiken zolang u zich houdt aan deze Accountvoorwaarden. U mag deze Website en de inhoud ervan uitsluitend gebruiken voor persoonlijke doeleinden. De machtiging tot het gebruik van deze Website is aan u persoonlijk gebonden. U kunt deze dus niet aan iemand anders doorgeven.

Vergeet niet dat wij nog altijd de eigenaar zijn van de Website en de inhoud ervan. We geven u slechts een machtiging om deze te gebruiken. We willen dat u plezier beleeft aan onze Website, maar als we dat willen, kunnen we uw machtiging tot het gebruik van onze Website zo nodig op enig moment intrekken.

Als u ons ervan op de hoogte wilt stellen dat u gelooft dat iemand inbreuk maakt op uw intellectueel eigendom op onze Website, in onze services of in Minecraft Realms, kunt u hier (https://www.microsoft.com/info/cpyrtInfrg.aspx) een melding indienen. Als dit gepast is, kunnen we de accounts van gebruikers die herhaaldelijk inbreuk maken beëindigen. We behouden ons het recht voor inhoud naar eigen goeddunken te verwijderen.

BEPERKINGEN EN VERPLICHTINGEN

Het is niet toegestaan onze Website te hacken, te decompileren of te wijzigen, op welke manier dan ook, en u mag dat dan ook niet doen. Dit geldt ook voor de code en alle inhoud en gegevens. U moet alles in principe laten zoals het is. Het is ook niet toegestaan software of inhoud te maken waarmee onze Website of branding wordt nagebootst. We willen absoluut niet dat verwarring ontstaat onder leden van onze community over wat de officiële Website is en wat een website is die door een ander wordt geëxploiteerd.

We verzoeken u de Website niet te gebruiken op een wijze die wij zouden kunnen beschouwen als aanstootgevend, immoreel of illegaal, of die andere mensen een onprettig gevoel geeft. We willen niet dat onze Website wordt gebruikt op een wijze die storend is voor mensen.

U mag onze Website niet gebruiken voor commerciële doeleinden en u mag niet proberen geld te verdienen aan onze Website.

FORUM EN COMMUNICATIE

Als we een forum aanbieden, is dit uitsluitend om de leden van onze community in staat te stellen hun gedachten te delen op onze Website. Het betekent niet dat we het eens zijn met die gedachten, en we kunnen niet verantwoordelijk worden gehouden voor wat mensen schrijven op onze Website.

Als we een inzending zien die we als aanstootgevend beschouwen, kunnen we deze verwijderen. Het is echter niet onze taak alle inzendingen van mensen te controleren. Wat we zeggen over forums en inzendingen geldt ook voor alles waarmee mensen andere inhoud, meningen of materialen op onze Website kunnen plaatsen of aan anderen kunnen toesturen met behulp van de Website.

Als u iets op onze Website wilt zetten, mag het niet aanstootgevend zijn voor anderen of illegaal zijn. Het moet eerlijk en uw eigen creatie zijn. Hier zijn enkele voorbeelden van het soort dingen die u niet op de Website mag zetten: inzendingen die racistische of homofobe taal bevatten; inzendingen van pesterige aard; inzendingen die aanstootgevend zijn of onze reputatie of die van een ander beschadigen; inzendingen die pornografie, reclame of de creatie of beeltenis van een ander bevatten; inzendingen waarin de schijn wordt gewekt dat ze afkomstig zijn van een moderator of waarin wordt geprobeerd mensen te misleiden of uit te buiten.

Als u iets op de Website zet zonder daartoe het recht te hebben, kunt u zich grote problemen op de hals halen. Doe het dus maar niet. U gaat ermee akkoord alleen dingen in te zenden die geen inbreuk maken op de intellectuele eigendomsrechten of andere rechten van anderen.

Als u inhoud op de Website plaatst, gaat u ermee akkoord dat wij deze inhoud mogen gebruiken, kopiëren, wijzigen, aanpassen, verspreiden en in het openbaar vertonen als onderdeel van onze Websites en games. Deze machtiging is eeuwigdurend, wereldwijd en onherroepelijk. Verder gaat u ermee akkoord dat wij toestaan dat anderen uw inhoud gebruiken, kopiëren, wijzigen, aanpassen, distribueren en in het openbaar vertonen. U geeft niet uw eigendomsrechten met betrekking tot de inhoud op. U machtigt ons en andere gebruikers alleen om deze te gebruiken. Het kan bijvoorbeeld zijn dat we inhoud die u inzendt op onze website moeten kopiëren, opmaken en verspreiden zodat anderen deze kunnen lezen. Als u ons deze machtiging niet wilt verlenen, moet u geen inhoud inzenden op onze Website. Denk goed na voordat u inhoud inzendt, want deze zal openbaar worden gemaakt en zou ook door andere mensen kunnen worden gebruikt op een manier die u niet op prijs stelt.

We behouden ons het recht voor inhoud naar eigen goeddunken te verwijderen.

Wees op uw hoede wanneer u met andere mensen praat op of door middel van onze Website. Het is voor u en voor ons of moeilijk met zekerheid te bepalen of wat mensen beweren waar is, of zelfs of mensen werkelijk zijn wie ze zeggen te zijn. Denk altijd goed na voordat u persoonlijke gegevens verstrekt.

AANKOPEN

Op onze website kunt u games aanschaffen, evenals andere producten van derden. Om dit mogelijk te maken is onze Website geïntegreerd met externe serviceproviders. Voor de aankoop van bepaalde producten die op onze Website te zien zijn, moet u onze Website verlaten en voltooit u de transactie op de website van een derde partij. Aspecten van deze transacties vallen onder de verantwoordelijkheid van onze externe serviceproviders en onder deze Accountvoorwaarden. We proberen ervoor te zorgen dat alleen games en producten op de Website worden getoond die daadwerkelijk beschikbaar zijn, maar we kunnen uiteraard niet garanderen dat alle games of producten altijd beschikbaar zijn.

PRIJS EN BETALING

De prijs en betaalwijze worden vermeld op onze Website, maar we kunnen deze zo nu en dan wijzigen. Ook kunnen we een bepaalde betaalwijze weigeren als we dat willen, en we kunnen een betaald bedrag aan u terugbetalen zonder een transactie te voltooien als het betaalde artikel per vergissing was aangeboden of foutief was geprijsd. U moet altijd betalen in de valuta die op onze Website wordt vermeld, maar als dat nodig is zou uw creditcardbedrijf in staat moeten zijn de omrekening uit te voeren. Uw creditcardbedrijf kan een veiligheidscontrole uitvoeren om zich ervan te vergewissen dat de bestelling daadwerkelijk door u is verricht.

GAMEVALUTA EN VIRTUELE GOEDEREN

In de Game kunnen virtuele gamevaluta (zoals Minecraft Coins, goud, punten) worden gebruikt die u van ons kunt kopen met behulp van echte betaalmiddelen, mits u als “meerderjarig” wordt beschouwd waar u woont. In de Game kunnen ook virtuele, digitale artikelen of goederen worden gebruikt die u van ons kunt kopen met behulp van echte betaalmiddelen of met gamevaluta. Gamevaluta en virtuele goederen kunnen nooit worden omgewisseld, bij ons of een andere partij, voor echte betaalmiddelen, goederen of andere artikelen met een geldelijke waarde. Afgezien van een beperkte, persoonlijke, herroepelijke, niet-overdraagbare, niet-sublicentieerbare licenties voor het gebruik van de gamevaluta en virtuele goederen in de Game, beschikt u niet over enig recht of eigendomsrecht met betrekking tot dergelijke gamevaluta of virtuele goederen die voorkomen in of afkomstig zijn uit de Game, of andere kenmerken die zijn geassocieerd met het gebruik van de Game of zijn opgesloten in de Game. We kunnen de gamevaluta en/of virtuele goederen op enig moment reguleren, beperken, wijzigen en/of elimineren als wij dat geheel naar eigen goeddunken passend vinden.

RETOUREN, TERUGBETALINGEN EN ANNULERING

Als u een game of product niet kunt gebruiken door problemen met de werking ervan, verzoeken we u ons dat te laten weten. Dan proberen wij u te helpen.

Wanneer u een game aanschaft via onze Website, verkrijgt u een licentie voor het gebruik van de make die ingaat op het moment dat u begint met het downloaden van de game. Daarna kunt u de bestelling van de game niet meer annuleren. Als u de game in eerste instantie download om deze te spelen in de DEMO-modus en later een licentiecode aanschaft, gaat uw licentie in op het moment dat u de licentiecode verzilvert.

Uw account kan op elk moment door u of ons worden opgezegd. Wanneer uw account wordt opgezegd, vervallen uw rechten op grond van deze Accountvoorwaarden. De Arbitrageovereenkomst (als u in de Verenigde Staten woont) en de artikelen met de kopjes “Beperkingen en verplichtingen” en “Onze aansprakelijkheid, toepasselijk recht en locatie voor geschillenbeslechting” blijven na de beëindiging van kracht.

FOUTEN

We doen er alles aan om erop toe te zien dat alle informatie op onze Website juist is. Er kunnen echter wel eens fouten voorkomen. We kunnen in geval van fouten ook een transactie annuleren of opschorten.

ACTIES

Soms hebben we speciale acties. Wanneer dat zo is, gelden de onderstaande regels voor de actie. Er kunnen nog andere regels gelden voor een bepaalde actie, maar die vermelden we in dat geval op het moment dat we de actie bekendmaken. De belangrijkste regels zijn:

 • U kunt slechts één actie tegelijk gebruiken. U kunt een actie niet combineren met een andere aanbieding.
 • Kortingen gelden slechts tot de aangegeven datum en zijn alleen van toepassing op aankopen die worden verricht op de Website.
 • Kortingen zijn niet restitueerbaar.
 • We kunnen een actie op elk moment annuleren of wijzigen.

7. MINECRAFT REALMS

De bepalingen van dit artikel 7 zijn van toepassing als u zich hebt aangemeld voor Minecraft Realms.

WAT IS MINECRAFT REALMS

Minecraft Realms is een service die is opgezet om mensen in staat te stellen op een eenvoudige manier Minecraft te spelen met andere mensen op een speciale server, onderworpen aan deze Voorwaarden.

Een “Minecraft Realm” is dus een enkele Minecraft-wereld, server of instance die door ons wordt gehost.

U bent gebruiker van Minecraft Realms als u zelf een Minecraft Realm hebt (“Uw Minecraft Realm”) of als u toestemming hebt gekregen om het Minecraft Realm van iemand anders te gebruiken (“Andere Minecraft Realms”). Wanneer we het hebben over het gebruik van Minecraft Realms, bedoelen we dus zowel het gebruik van Uw Minecraft Realm als het gebruik van Andere Minecraft Realms.

MINECRAFT REALMS GEBRUIKEN

Voor het gebruik van Minecraft Realms, gelden onder andere de volgende vereisten:

 • u moet in het bezit zijn van een authentiek, gelicentieerd exemplaar van de volledige, geactiveerde versie van de Game en een Xbox Live-account (voor Minecraft) of een Mojang-account (voor Minecraft: Java Edition);
 • u moet akkoord gaan met deze Voorwaarden; en
 • u moet beschikken over een geschikt apparaat en een internetverbinding;

EEN MINECRAFT REALM VERKRIJGEN

u hebt een Xbox Live-account (voor Minecraft) of een Mojang-account (voor Minecraft: Java Edition) nodig waarbij Minecraft is geactiveerd om uw Minecraft Realm te kunnen krijgen. Daarnaast moet u een abonnement nemen en het abonnementsgeld betalen. Minecraft Realms is een abonnementsservice. De kosten ervan worden beschreven op de toepasselijke verkooppagina's en/of het platform op het moment van aankoop, evenals de kosten van een coupon of geschenkcode. De voorwaarden op de toepasselijke verkooppagina's, het platform, de coupon en/of geschenkcode gelden ook voor de aankoop van Minecraft Realms. Minecraft Realms is een service die van start gaat zodra Uw Minecraft Realm klaar is voor gebruik. Daarna kunt u uw bestemming niet meer annuleren.

UW MINECRAFT REALM GEBRUIKEN

Op het moment dat u Uw Minecraft Realm ontvangt, krijgt u toegang tot een speciaal Minecraft Realm, waarin u het volgende kunt doen:

 • zelf Minecraft spelen;
 • andere mensen uitnodigen om Minecraft met u te spelen (hoeveel dat zijn, is afhankelijk van de versie van Realms die u verkrijgt).

Het volgende kunt u echter niet doen:

 • toegang tot Uw Minecraft Realm verkopen, in lease geven, verhuren, overdragen, weggeven of anderszins verhandelen, of compensatie ontvangen van anderen voor toestemming om in Uw Minecraft Realm te spelen.

ANDERE MINECRAFT REALMS GEBRUIKEN

U hebt een authentiek, geactiveerd exemplaar van Minecraft nodig om een Minecraft Realm van iemand anders (Andere Minecraft Realms) te kunnen gebruiken. Op het moment dat u toegang wordt gegeven tot Andere Minecraft Realms ontvangt, krijgt u toegang tot het speciale Minecraft Realm van iemand anders, waarin u het volgende kunt doen:

 • Minecraft spelen met de betreffende persoon; en
 • Minecraft spelen met anderen waaraan de betreffende persoon toegang heeft gegeven.

Het volgende kunt u echter niet doen:

 • toegang tot Andere Minecraft Realms verkopen, in lease geven, verhuren, overdragen, weggeven of anderszins verhandelen, of ander personen op welke manier dan ook gebruik laten maken van uw toegang.

VERLEEN GEEN TOEGANG TOT UW MINECRAFT REALM AAN MENSEN DIE U NIET KENT. WEES OP UW HOEDE WANNEER U MET ANDEREN COMMUNICEERT VIA MINECRAFT REALMS. HET IS VOOR U EN VOOR ONS OF MOEILIJK MET ZEKERHEID TE BEPALEN OF WAT MENSEN BEWEREN WAAR IS, OF ZELFS OF MENSEN WERKELIJK ZIJN WIE ZE ZEGGEN TE ZIJN. DENK ALTIJD GOED NA VOORDAT U PERSOONLIJKE GEGEVENS VERSTREKT.

ACCOUNTS

Zoals hierboven is vermeld, hebt u een Xbox Live-account (voor Minecraft) of een Mojang-account (voor Minecraft: Java Edition) nodig, evenals een geactiveerde, gelicentieerde versie van Minecraft. Als u deze niet hebt, wordt u gevraagd bepaalde gegevens te verstrekken om een hiervan (of allebei) in te stellen. De gegevens die u ons verstrekt tijdens de registratie moeten juist zijn. U kunt uw registratiegegevens wijzigen als ze niet meer actueel zijn. Als u ons met opzet iets verteld waarvan u weet dat het niet waar is, kunnen we uw account beëindigen of de toegang ertoe tijdelijk intrekken.

De gebruikersnaam en het wachtwoord die u in instelt en de activiteiten die plaatsvinden binnen uw account, zijn uw verantwoordelijkheid. Als iemand uw wachtwoord gebruikt en iets doet dat u niet op prijs stelt of waardoor u schade ondervindt, kunnen en zullen we geen verantwoordelijkheid aanvaarden.

EIGENDOM VAN MINECRAFT REALMS EN ANDERE ZAKEN Minecraft Realms bestaat uit onze software, patronen, materialen, tools, infrastructuur en allerlei andere slimme (en minder slimme) dingen die ons eigendom zijn. We oefenen al onze rechten met betrekking tot die dingen uit en behouden deze voor, maar u mag er gebruik van maken binnen het kader van en in verband met uw gebruik van Minecraft Realms en op de basis die is uiteengezet in de Gebruiksrechtovereenkomst voor Minecraft. U ontvangt een niet-exclusief recht om dat te doen, onderworpen aan deze Voorwaarden.

Dit betekent niet dat wij de eigenaar zijn van de leuke dingen die u maakt met Minecraft Realms. U moet alleen accepteren dat wij eigenaar zijn van Minecraft en Minecraft Realms als product en service, en van de dingen die zijn genoemd in de voorgaande zinnen. Daarnaast zijn we eigenaar van het auteursrecht en andere zogeheten intellectuele eigendomsrechten die zijn geassocieerd met deze dingen, en de namen en merken die zijn geassocieerd met Minecraft en Minecraft Realms.

U gaat uiteraard uw eigen dingen maken en gebruiken in Minecraft Realms. De originele dingen die u maakt, zijn niet ons eigendom. We claimen niet het eigendom van dingen die niet aan ons toebehoren. We zijn echter wel eigenaar van dingen die zijn gekopieerd (of in belangrijke mate zijn gekopieerd) of afgeleid van onze eigendommen en creaties (hierboven beschreven). Maar als u zelf originele dingen maakt, zijn die niet van ons. Een voorbeeld:

 • een los blokje - ons eigendom;
 • een gotische kathedraal waardoor een achtbaan loopt - niet ons eigendom.

Dus wanneer u betaalt voor het gebruik van Minecraft Realms, koopt u slechts toestemming om het product en de service Minecraft Realms te gebruiken in overeenstemming met deze Voorwaarden. De enige rechten die u hebt in verband met Minecraft Realms zijn de rechten die zijn uiteengezet in deze Voorwaarden - en de specifieke wettelijke uitzonderingen of rechten (met inbegrip van het zogeheten 'fair use' en 'fair dealing' beginsel) die u op grond van de wet toekomen, maar deze zijn in het algemeen van toepassing op Inhoud en niet op Minecraft Realms zelf.

Sommige versies van Realms bieden u tevens de mogelijkheid een back-up te maken van gegevens uit Uw Minecraft Realm. Nadat u dit hebt gedaan, kunt u deze gegevens mogelijk downloaden naar uw apparaat en gebruiken met uw eigen (authentieke) versie van Minecraft (en onderworpen aan de Gebruiksrechtovereenkomst van Minecraft).

UW INHOUD

Als u dingen maakt met Minecraft Realms, of inhoud of materiaal beschikbaar maakt in of via Minecraft Realms (“Uw Inhoud”), gaat u tevens ermee akkoord ons en anderen die toegang ertoe hebben, toestemming te verlenen om deze te gebruiken. Dat betekent tevens dat we Uw Inhoud kunnen gebruiken, kopiëren, wijzigen, aanpassen, distribueren, in het openbaar vertonen en anderszins toegankelijk maken voor anderen (zonder betaling of beperkingen). Dit omvat alles wat u bouwt, samenstelt of maakt en alle communicatie die u verricht, bijvoorbeeld via chatfunctionaliteit die we hebben of beschikbaar maken. Daarnaast gaat u ermee akkoord dat anderen Uw Inhoud mogen gebruiken, kopiëren, wijzigen, aanpassen, distribueren en toegankelijk maken, en u accepteert dat dit kan gebeuren zonder bronvermelding of toeschrijving.

Dit is noodzakelijk om diverse redenen, bijvoorbeeld omdat we ons er zeker van willen zijn dat anderen (die u kunt uitnodigen), wanneer ze gebruikmaken van Uw Minecraft Realm, het recht hebben om dat te doen, en dat u, wanneer u gebruikmaakt van Andere Minecraft Realms, het recht hebt om dat te doen. We willen er ook zeker van zijn dat we niet aansprakelijk zijn voor wat andere mensen doen met Uw Inhoud wanneer u deze dor hen laat gebruiken - omdat we daar geen controle over hebben - en ook willen aangeven dat in het algemeen software, patronen, tools, enzovoort die ons eigendom zijn (zie hierboven), deel uitmaken van Uw Inhoud.

Deze machtigingen zijn eeuwigdurend en kunnen niet worden herroepen. Als u deze machtigingen niet wilt verlenen, moet u geen inhoud beschikbaar maken in Minecraft Realms.

Denk goed na voordat u inhoud beschikbaar maakt, want het zal openbaar worden gemaakt (ook aan anderen die toegang hebben tot de Minecraft Realms waarvan u gebruikmaakt) en zou ook door andere mensen kunnen worden gebruikt op een manier die u niet op prijs stelt.

Als u Uw Inhoud toegankelijk maakt via Minecraft Realms, bijvoorbeeld in of via Uw Minecraft Realm of Andere Minecraft Realms, mag deze:

 • niet aanstootgevend zijn voor anderen;
 • niet illegaal of onwettig zijn;
 • niet oneerlijk zijn of anderen misleiden, bedriegen of uitbuiten, of de schijn wekken afkomstig te zijn van iemand anders;
 • geen inbreuk maken op het auteursrecht of andere rechten van anderen;
 • niet racistisch, seksistisch of homofoob zijn;
 • niet intimiderend of beledigend zijn;
 • geen schade toebrengen aan onze reputatie, of die van anderen;
 • geen pornografie bevatten;
 • geen advertenties bevatten.

U mag geen inhoud beschikbaar maken via Minecraft Realms die inbreuk maakt op de rechten van anderen.

U bent verantwoordelijk voor alle inhoud die door u beschikbaar wordt gemaakt via Minecraft Realms.

U bent daarnaast verantwoordelijk voor alle inhoud die door u of anderen beschikbaar wordt gemaakt via Uw Minecraft Realms.

Door Uw Inhoud beschikbaar te maken, garandeert u en verklaart u aan ons dat u volledig gerechtigd bent dit te doen op grond van deze Voorwaarden en dat we gerechtigd zijn gebruik te maken van de rechten die u op grond van deze Voorwaarden aan ons hebt verleend.

Als u ons ervan op de hoogte wilt stellen dat u gelooft dat iemand inbreuk maakt op uw intellectueel eigendom op Minecraft Realms of een van onze services, kunt u een melding indienen via https://www.microsoft.com/info/cpyrtInfrg.aspx. We behouden ons het recht voor inhoud naar eigen goeddunken te verwijderen. Als dit gepast is, kunnen we accounts van gebruikers die herhaaldelijk inbreuk maken beëindigen of de toegang ertoe tijdelijk intrekken.

ANDERE INHOUD

Wanneer u gebruikmaakt van Minecraft Realms, kunt u ook toegang verkrijgen tot en gebruik maken van inhoud die door anderen is gemaakt (“Andere Inhoud”). Sommige van deze Andere Inhoud kan beschikbaar zijn gemaakt door mensen die u uitnodigt voor Uw Minecraft Realm en sommige ervan kan beschikbaar zijn gemaakt in het Minecraft Realm van iemand anders.

Net als in het geval van Uw Inhoud, geldt dat in het algemeen software, patronen, materialen, tools, enzovoort die ons eigendom zijn (zie hierboven), deel uitmaken van Andere Inhoud.

Als iemand Andere Inhoud beschikbaar of toegankelijk maakt voor u, kunt u deze gebruiken binnen en in verband met uw gebruik van Minecraft Realms, onderworpen aan deze Voorwaarden. In elk geval is Andere Inhoud onderworpen aan deze Voorwaarden.

GEBRUIKERSINHOUD

Hier worden enkele bepalingen beschreven die betrekking hebben op Uw Inhoud en Andere Inhoud, samen eenvoudig aangeduid als “Gebruikersinhoud”.

Minecraft Realms is een entertainmentservice en zodoende zijn we betrokken bij de transmissie, distributie, opslag en presentatie van Gebruikersinhoud, zonder dat de inhoud wordt beoordeeld, geselecteerd of gewijzigd, en/of bij de hosting van Gebruikersinhoud, zonder dat we bekend zijn met de inhoud ervan. Minecraft Realms fungeert slechts als doorgeefluik voor deze inhoud. Dit houdt in dat we Gebruikersinhoud niet bekijken of beoordelen en we dus niet weten wat door u of anderen wordt rondgestuurd. We kunnen controleren of het materiaal voldoet aan de technische vereisten en/of vrij is van virussen, maar we kijken niet naar de inhoud zelf of de informatie die zich erin bevindt. We hebben regels opgenomen in de Voorwaarden en u en anderen moeten deze naleven, maar we kunnen niet alles controleren.

Dus houd rekening met het volgende:

 • de standpunten die worden verkondigd in Gebruikersinhoud zijn de standpunten van de afzonderlijke auteurs of makers en niet van ons of personen die met ons zijn verbonden, tenzij we anders aangeven;
 • we zijn niet verantwoordelijk voor (en, onderworpen aan het plaatselijk recht, geven geen garanties en leggen geen verklaringen af met betrekking tot, en nemen afstand van elke aansprakelijkheid voor) alle Gebruikersinhoud, met inbegrip van opmerkingen, standpunten of zienswijzen die erin worden uitgedrukt;
 • door gebruik te maken van Minecraft Realms, erkent u dat we geen verantwoordelijkheid dragen voor het bekijken of controleren van de inhoud van Gebruikersinhoud en dat alle Gebruikersinhoud beschikbaar wordt gemaakt met dien verstande dat we niet verplicht zijn deze te controleren of te beoordelen en dat ook niet zullen doen;
 • maak tijdens het communiceren met andere spelers geen afspraken met mensen om elkaar te ontmoeten als u hen nog niet eerder hebt ontmoet.

We kunnen echter wel Gebruikersinhoud verwijderen, weigeren of de toegang ertoe tijdelijk intrekken, of uw vermogen om Gebruikersinhoud te plaatsen, beschikbaar te maken of te raadplegen beëindigen of tijdelijk intrekken - en ook uw toegang tot Uw Minecraft Realm of Andere Minecraft Realms beëindigen of tijdelijk intrekken - als we dit passend vinden, bijvoorbeeld omdat u deze Voorwaarden hebt geschonden of we klachten hebben ontvangen die naar onze mening dergelijke stappen rechtvaardigen. We zullen ook kordaat optreden en toegang tot Gebruikersinhoud te verwijderen of te blokkeren als en wanneer we daadwerkelijk weten dat deze onwettig is.

8. BINDENDE ARBITRAGE EN VERKLARING VAN AFSTAND VAN HET RECHT OP DEELNAME AAN GROEPSVORDERINGEN (CLASS ACTION) ALS U WOONT IN DE VERENIGDE STATEN

Individuele arbitrage en niet in de rechtbank. We hopen dat we nooit een geschil met u zullen hebben, maar als dat wel zo is, gaan u en wij ermee akkoord gedurende 60 dagen te proberen informeel tot een akkoord te komen. Als dat niet lukt en u woont in de Verenigde Staten, gaan u en wij akkoord met bindende individuele arbitrage door de American Arbitration Association (“AAA”) op grond van de Federal Arbitration Act en elkaar niet aan te klagen in een gerechtelijk proces ten overstaan van een rechter of jury. In plaats daarvan wordt de beslissing overgelaten aan een neutrale arbiter. De AAA zet zich in voor een snelle en rechtvaardige arbitrage. Groepsvorderingen, groepsarbitrages, private attorney-general-processen en andere processen waarbij iemand optreedt in een vertegenwoordigende hoedanigheid, zijn niet toegestaan. Ook is het niet toegestaan individuele processen te combineren zonder de instemming van alle betrokken partijen.

Gedekte geschillen – alles behalve intellectueel eigendom. De term “geschil” wordt gebruik in de breedst mogelijke betekenis. Het betekent een vordering of meningsverschil tussen u en ons met betrekking tot onze Game, Minecraft Realms, een prijs, de Overeenkomst zelf, de bovenstaande Voorwaarden of deze Arbitrageovereenkomst, op grond van elke wettelijke basis, met inbegrip van contract, garantie, onrechtmatige daad, statuut of voorschrift, uitgezonderd geschillen met betrekking tot het afdwingen van intellectuele eigendomsrechten van u, uw licentiegevers, ons of onze licentiegevers.

Optie 1 voor het oplossen van een geschil: een kennisgeving van geschil opsturen. In onze Arbitrageovereenkomst staan uw belangen voorop omdat we respect hebben voor onze gebruikers en rechtvaardig willen zijn. Als u een geschil hebt dat niet kan worden opgelost door de vertegenwoordigers van onze klantenservice, stuurt u een kennisgeving van geschil naar Mojang AB c/o Microsoft Corporation, Attn: LCA Arbitration, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA. Vermeld uw naam, adres, contactgegevens, de aard van het probleem en de gewenste oplossing. Download en gebruik dit formulier om er zeker van te zijn dat alle benodigde gegevens aanwezig zijn: http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=245499. Wij zullen hetzelfde doen als we een geschil hebben met u. Als we na 60 dagen er niet in zijn geslaagd samen tot een oplossing te komen, kunt u of kunnen wij het arbitrageproces aanspannen.

Optie 2 voor het oplossen van een geschil: Rechtbank voor kleine vorderingen. In plaats van een kennisgeving van geschil in te dienen, kunt u ons aanklagen bij een rechtbank voor kleine vorderingen in het land waar u woont of in King County, Washington, als u voldoet aan de vereisten van de rechtbank. We hopen dat u een kennisgeving van geschil indient (optie 1) en ons 60 dagen de tijd geeft om samen tot een oplossing te komen, maar u bent dat niet verplicht voordat u een aanklacht indient bij een rechtbank voor kleine vorderingen.

Arbitrageprocedure. Als een geschil niet wordt opgelost in een rechtbank voor kleine vorderingen of binnen 60 dagen na een kennisgeving van geschil, kunt u of kunnen wij een arbitrageprocedure aanspannen. De American Arbitration Association (“AAA”) voert de arbitrage uit op basis van de regels voor consumentenarbitrage. Zie www.adr.org of bel naar 1-800-778-7879 voor meer informatie. U kunt het arbitrageproces aanspannen door het formulier op http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=245497 in te dienen bij de AAA en de stappen op het formulier te volgen. Als de inzet van een geschil USD 25.000 of minder bedraagt, worden de partijen telefonisch gehoord, tenzij de arbiter het nodig vindt om een zitting in persoon te houden. Een zitting in persoon zal worden gehouden in het gewest waar u woont of in King County, Washington; u mag kiezen. De arbiter kan aan u individueel dezelfde schadevergoeding toewijzen als een rechtbank. De arbiter kan uitsluitend voor u individueel een declaratoire of voorlopige voorziening treffen in verband met uw individuele vordering. Dit betekent dat een arbiter uw en onze rechten kan bepalen en ons kan opdragen iets voor u te doen, maar dit niet kan doen voor een collectief of een groep van personen.

Kosten en betalingen:

 1. Geschillen rond een onbepaald bedrag Als u een arbitrageproces aanspant, zullen we niet proberen de kosten en uitgaven voor de AAA en de arbiter, of uw door ons vergoede indieningskosten te verhalen, tenzij de arbiter oordeelt dat de arbitrage lichtzinnig of om ongepaste doeleinden is aangespannen. Als wij een arbitrage aanspannen, betalen wij alle indieningskosten en de kosten en uitgaven voor de AAA en de arbiter. In het geval van arbitrage zullen wij niet proberen onze kosten en uitgaven voor gerechtelijke bijstand op uw te verhalen. De kosten en uitgaven worden niet meegerekend bij het bepalen van de inzet van een geschil.
 2. Geschillen met een inzet van USD 75.000 of minder. Wij vergoeden uw indieningskosten onmiddellijk en betalen de kosten en uitgaven van de AAA en de arbiter. Als u ons laatste schriftelijke schikkingsvoorstel voorafgaande aan de benoeming van een arbiter afwijst, wordt het geschil beslecht door de beslissing van de arbiter (de zogeheten toekenning). Als de arbiter u meer toekent dan ons laatste schriftelijke bod, zullen wij: (i) de toekenning getalen, of een bedrag van USD 1000 als dat hoger is; (ii) uw redelijke kosten voor gerechtelijke bijstand betalen, indien van toepassing; en (iii) eventuele uitgaven vergoeden (met inbegrip van kosten en uitgaven door getuigen-deskundigen) die uw jurist heeft geleden tijdens het onderzoek, de voorbereiding en het verloop van de arbitrage. De arbiter bepaalt de hoogte van de kosten en uitgaven, tenzij u en wij hierover overeenstemming bereiken.
 3. Geschillen met een inzet van meer dan USD 75.000. De betaling van indieningskosten en van de kosten en uitgaven voor de AAA en de arbiter vindt plaats volgens de regels van de AAA.

Strijdigheid met de regels van de AAA. In geval van strijdigheid met de regels van de AAA voor consumentenarbitrage prevaleren de bepalingen van deze Arbitrageovereenkomst.

Afwijzing van wijziging van de Arbitrageovereenkomst in de toekomst. Als wij een wijziging aanbrengen in deze Arbitrageovereenkomst, kunt u deze wijziging afwijzen (behalve wanneer het slechts een adreswijziging betreft) door binnen 30 dagen na de wijziging een kennisgeving hiervan te sturen naar het bovenstaande adres in Redmond, WA. Als u dat doet, blijft de meest recente versie van de Arbitrageovereenkomst die van kracht was voor de door u afgewezen wijziging van toepassing

Indiening binnen een jaar. Een vordering of geschil moet binnen een jaar na de eerste gelegenheid daartoe worden ingediend bij een rechtbank voor kleine vorderingen of worden aangemeld voor arbitrage (uitgezonderd geschillen met betrekking tot intellectueel eigendom – zie Gedekte geschillen). Anders is de vordering voorgoed vervallen. Als u een geschil hebt, vragen we u dat direct aan ons te vertellen. Wij zullen hetzelfde doen.

Scheidbaarheid. Als de verklaring van afstand van het recht op deelname aan groepsvorderingen in deze Arbitrageovereenkomst onwettig of onafdwingbaar wordt bevonden voor een geschil of onderdelen daarvan, is deze Arbitrageovereenkomst niet van toepassing op de betreffende onderdelen. In plaats daarvan worden de betreffende onderdelen voorgelegd aan de rechtbank terwijl de resterende onderdelen worden behandeld in arbitrage. Indien een andere bepaling van deze Arbitrageovereenkomst onwettig of onafdwingbaar wordt bevonden, vervalt de betreffende bepaling maar blijft de rest van de Arbitrageovereenkomst van kracht.

9. ONZE AANSPRAKELIJKHEID, TOEPASSELIJK RECHT, EN PLAATS VOOR HET BESLECHTEN VAN GESCHILLEN

De bepalingen van deze Overeenkomst hebben geen gevolgen voor eventuele wettelijke rechten die u hebt en die in verband met de Game op u van toepassing zijn. Het is mogelijk dat u beschikt over bepaalde rechten die op grond van het recht dat op u van toepassing is niet kunnen worden uitgesloten. Niets wat we zeggen in deze bepalingen heeft gevolgen voor die wettelijke rechten, zelfs als we iets zeggen dat klinkt alsof het in strijd is met uw wettelijke rechten. Dat is wat we bedoelen met “onderworpen aan het toepasselijk recht”.

Als u een exemplaar van onze Game ontvangt, leveren we dit “zoals het is”, onderworpen aan het toepasselijk recht. Updates worden geleverd “zoals deze zijn”. Dit betekent dat we u niets beloven met betrekking tot de standaard of kwaliteit van onze Game, en dat we niet beloven dat onze Game zonder onderbrekingen of fouten zal werken. We zijn niet verantwoordelijk voor verliezen en schade die hierdoor zouden kunnen ontstaan. U draagt het volledige risico met betrekking tot de kwaliteit en prestaties ervan. U zult moeten accepteren dat we games soms publiceren voordat ze helemaal klaar zijn en dat ze hierdoor mogelijk fouten kunnen (vaak zullen) bevatten. Maar we geven deze games liever eerder vrij dan u te laten wachten totdat ze perfect zijn. Als u een mogelijke programmafout aan ons wilt melden, kunt u dat doen via onze website.

Als u en wij een geschil hebben in een rechtbank (en we hopen net zozeer als u dat dit nooit zal gebeuren), is het exclusieve forum (dat wil zeggen, de plaats waar de zaak wordt behandeld) het staats- of federale gerechtshof in King County, WA (als u in de Verenigde Staten woont) of een rechtbank in Ontario (als u in Canada woont). (Als u in de Verenigde Staten woont, worden de meeste geschillen beslecht door middel van arbitrage, niet door de rechter.) Deze Overeenkomst en alle geschillen, met inbegrip van geschillen met betrekking tot de Gebruiksovereenkomst, onze Game of onze Website, zijn onderworpen aan het recht van uw staat of provincie, ongeacht de beginselen van het internationaal privaatrecht, met dien verstande dat alle aspecten van arbitrage zijn onderworpen aan de Federal Arbitration Act.

10. BEËINDIGING

Als we dat willen, kunnen we deze Overeenkomst beëindigen als u een van de voorwaarden ervan of een van onze beleidsregels schendt. U kunt de Overeenkomst ook beëindigen, wanneer u maar wilt. U hoeft slechts de Game van uw apparaat te verwijderen en de Overeenkomst is beëindigd. Als de Overeenkomst is beëindigd, vervallen de rechten met betrekking tot de Game die in deze licentie aan u zijn verleend. U bezit uiteraard nog wel de rechten met betrekking tot de dingen die u zelf met de game hebt gemaakt. De Arbitrageovereenkomst (als u in de Verenigde Staten woont) en de artikelen “Eigendom van onze Game”, “Onze aansprakelijkheid” en “Algemeen” blijven echter ook van kracht nadat de Overeenkomst is beëindigd.

11. ALGEMEEN

Uw plaatselijk recht geeft u mogelijk andere rechten waarin deze Overeenkomst geen verandering kan aanbrengen. Als dat het geval is, is deze Overeenkomst van toepassing voor zover de wet het toestaat. Onze aansprakelijkheid voor dood of lichamelijk letsel als gevolg van onrechtmatige daad of bedrieglijke voorstelling van zaken wordt op geen enkele wijze door enige bepaling in deze licentie beperkt.

We kunnen zo nu en dan wijzigingen aanbrengen in deze Overeenkomst als daar reden toe bestaat, bijvoorbeeld in verband met wijzigingen in onze games, onze werkwijzen of onze wettelijke verplichtingen. Deze wijzigingen gelden echter slechts in zoverre als deze wettelijk van toepassing kunnen zijn. Als u de Game bijvoorbeeld alleen in single-player mode gebruikt en geen gebruik maakt van de updates die we beschikbaar maken, blijft de oude Overeenkomst van toepassing. Maar als u de updates gebruikt of onderdelen van de game gebruikt die afhankelijk zijn van onze doorlopende online services, is de nieuwe Overeenkomst van toepassing. In dat geval stellen we u op de hoogte van de wijziging voordat deze van kracht wordt, hetzij door een mededeling te plaatsen op onze Website, hetzij langs een redelijke andere weg. We zullen deze mogelijkheid niet misbruiken, maar soms verandert de wetgeving of doet iemand iets dat gevolgen heeft voor andere gebruikers van de Game en zijn we gedwongen in te grijpen.

Als u aan ons een suggestie doet met betrekking tot een van onze Websites of Games, doet u deze suggestie kosteloos en zijn we niet verplicht deze te accepteren of te overwegen. Dit betekent dat we uw suggestie wel of niet kunnen gebruiken, op welke manier dan ook, en u daarvoor geen vergoeding verschuldigd zijn. Als u denkt dat u een suggestie hebt waarvoor we bereid zijn te betalen, verzoeken we u deze suggestie niet in te zenden voordat u duidelijk hebt gemaakt dat u betaling verwacht en wij schriftelijk daarop hebben gereageerd met het verzoek de suggestie in te zenden.

Elke content die in een winkel in het spel is gekocht, wordt gekocht van Sony Interactive Entertainment Network Europe Limited (“SIENE”) en is onderworpen aan de servicevoorwaarden van PlayStation™Network die bij PlayStation™Store verkrijgbaar zijn. U dient de gebruiksrechten te controleren omdat deze per item kunnen verschillen. Tenzij anderszins vermeld, gelden dezelfde leeftijdsbeperkingen voor content die in een winkel in het spel beschikbaar is als voor het spel zelf.