TJENESTEBETINGELSER OG LISENSAVTALE FOR SLUTTBRUKERE AV MINECRAFT

For å beskytte Minecraft («spillet» vårt) og medlemmene av fellesskapet vårt må disse betingelsene («avtalen») fastsette enkelte regler for bruk av Minecraft, nettstedet vårt og Minecraft Realms. Denne lisensen er en juridisk avtale mellom deg og oss (Mojang AB) og beskriver vilkårene og betingelsene for bruk av spillet og alt det vi har laget. Bare så det er klart, «spillet» eller «det vi har laget» inkluderer, men er ikke begrenset til, klient- og serverprogramvaren for spillet og inkluder Minecraft, Minecraft Online, Minecraft Realms og Minecraft: Java Edition på alle plattformer. Det inkluderer også oppdateringer, feilrettinger, nedlastbart innhold, tillegg eller endrede versjoner av et spill, deler av disse tingene eller noe annet vi har laget. Av og til kan det være vi refererer til bestemte versjoner av Minecraft (som Minecraft: Java Edition) hvis reglene er forskjellige. Vi liker ikke å lese lisensdokumenter noe mer enn hva du gjør, så vi har prøvd å gjøre dette så kort som mulig. Hvis du bryter disse reglene, kan vi forhindre deg fra å bruke spillet vårt. Hvis vi mener at det er nødvendig, kan det være vi får hjelp av advokatene våre.

Hvis du kjøper, laster ned, bruker eller spiller spillet vårt, eller hvis du bruker Mojang-nettstedet eller oppretter en Mojang-konto, godtar du å holde deg til reglene i disse vilkårene og betingelsene («avtalen»). Hvis du ikke vil eller kan godta disse reglene, kan du ikke kjøpe, laste ned, bruke eller spille spillet vårt.

Denne avtalen omfatter Microsofts personvernerklæring. Personvernet ditt er viktig for oss, og du bør lese personvernerklæringen på https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=521839. Den beskriver hva slags data vi samler inn fra deg og enhetene dine, hvordan vi bruker dataene dine og det juridiske grunnlaget for vår rett til å behandle dataene dine.

HVIS DU BOR I (ELLER HOVEDDELEN AV DRIFTEN SKJER I) USA, MÅ DU LESE DELEN OM BINDENDE VOLDGIFTSAVTALE OG AVKALL PÅ GRUPPESØKSMÅL I AVSNITT 8 NEDENFOR. DEN PÅVIRKER HVORDAN TVISTER LØSES.

1. EN HOVEDREGEL

Hovedregelen er at du ikke skal distribuere noe vi har laget, med unntak av der vi uttrykkelig gir tillatelse til det. Med «distribuere noe vi har laget» mener vi:

 • gi kopier av spillet vårt til noen andre
 • utnytte noe av det vi har laget, kommersielt
 • prøve å tjene penger på noe vi har laget
 • la andre få tilgang på noe vi har laget på en måte som er urettferdig eller urimelig

med mindre vi uttrykkelig gir tillatelse til det.

Ellers har vi et ganske avslappet forhold til hva du kan gjøre – faktisk oppfordrer vi deg til å gjøre kule ting – bare ikke gjør de tingene vi sier at du ikke har rett til.

2. BRUK AV SPILLET VÅRT

Du har fått en lisens til spillet slik at du kan spille og bruke det, selv, på enhetene dine.

Under gir vi deg også begrensede rettigheter til å gjøre andre ting, men vi må sette en grense et sted for at folk ikke skal gå for langt. Hvis du vil lage noe som er knyttet til noe vi har laget, bli vi smigret, men sørg for at det ikke kan oppfattes som offisielt og at det overholder denne avtalen og fremfor alt ikke utnytter noe vi har laget, kommersielt.

Lisensen og tillatelsen vi gir deg til å bruke og spille spillet vårt, kan bli trukket tilbake dersom du bryter noen av betingelsene i denne avtalen.

Når du kjøper spillet vårt, mottar du en lisens som gir deg tillatelse til å installere spillet på din egen personlige enhet og bruke og spille det på den enheten slik det er beskrevet i denne avtalen. Denne tillatelsen gjelder for deg personlig, så du har ikke rett til å distribuere spillet (eller noen del av det) til andre. Det betyr også at du ikke kan selge eller leie ut spillet, eller gjøre det tilgjengelig for andre, og du kan ikke gi bort eller selge lisensnøkler videre. Du har imidlertid rett til å gi bort gavekoder som er kjøpt gjennom det offisielle gavekodesystemet vårt. Dette er viktig for å hjelpe oss å stanse piratkopiering og svindel og for å beskytte spillet vårt. Det er også viktig for å hindre at medlemmer av fellesskapet vårt kjøper piratkopierte versjoner av spillet vårt eller falske lisensnøkler – som kan bli gjort ugyldige, dersom det er snakk om svindel.

Innen rimelighetens grenser står du fritt til å gjøre hva du vil med skjermbilder og videoer fra spillet. Med «innen rimelighetens grenser» mener vi at du ikke kan utnytte dem kommersielt eller gjøre noe som er urettmessig eller skader våre rettigheter, med mindre vi uttrykkelig tillater det i denne avtalen, tillater det gjennom retningslinjene for bruk av varemerker og ressurser eller avtaler det i en egen avtale med deg. Hvis du laster opp videoer av spillet til nettsteder for videodeling og -strømming, har du imidlertid rett til å bruke annonser i dem. Ikke knabb grafikkressurser og send dem til andre, det er ikke kult.

Regelen er i bunn og grunn at du ikke skal utnytte noe vi har laget, kommersielt, med unntak av der vi uttrykkelig har sagt at det er greit. Forresten, hvis lovgivningen uttrykkelig tillater det, som for eksempel «lånerettigheter» («fair use» eller «fair dealing»), er det også greit – men bare i den grad det er tillatt i lovgivningen som gjelder for deg.

For å sikre integriteten til spillet må alle nedlastinger og oppdateringer til spillet komme fra en autorisert kilde. Det er også viktig for oss at verktøy/tjenester fra tredjeparter ikke ser «offisielle» ut, siden vi ikke kan garantere for kvaliteten deres. Dette er en del av ansvaret vi har overfor Minecrafts kunder. Husk å lese gjennom retningslinjene for bruk av varemerker og ressurser, også.

3. EIERSKAP TIL SPILLET VÅRT OG ANDRE TING

Selv om vi lisenser en tillatelse til å installere spillet vårt på enheten din og spille det, til deg, eier vi fortsatt spillet. Vi er også eiere av varemerkene våre og alt innhold i spillet. Når du betaler for spillet vårt, kjøper du derfor en lisens til å spille/bruke spillet i henhold til denne avtalen – du kjøper ikke selve spillet. De eneste tillatelsene du har i tilknytning til dette spillet og din installasjon av det, er tillatelsene som fastsettes i denne avtalen.

Hvis du gjør noe innhold tilgjengelig i eller gjennom spillet vårt, godtar du at vi får tillatelse til å bruke, kopiere, endre, tilpasse, distribuere og foreta offentlig visning av dette innholdet. Denne tillatelsen kan ikke trekkes tilbake, og du godtar også at vi tillater at andre bruker, kopierer, endrer, tilpasser, distribuerer og foretar offentlig visning av innholdet ditt. Du sier ikke fra deg eierskapet til innholdet ditt, du gir bare oss og andre brukere tillatelse til å bruke det. Det kan for eksempel være at vi må kopiere, reformatere og distribuere innhold du legger inn på nettstedet vårt slik at andre kan lese det. Hvis du ikke vil gi oss disse tillatelsene, lar du være å gjøre innhold tilgjengelig i eller gjennom spillet vårt. Tenk deg godt om før du gjør innhold tilgjengelig, siden det kan bli gjort offentlig tilgjengelig, og det kan til og med bli brukt av andre på en måte du ikke liker.

Hvis du skal gjøre noe tilgjengelig i eller gjennom spillet vårt, må det ikke være støtende for noen eller illegalt, det må være sannferdig, og det må være ditt eget verk. Her er noen eksempler på typer materiale du ikke må gjøre tilgjengelig gjennom spillet vårt: innlegg som inneholder rasistisk eller homofobisk språk, innlegg som mobber eller troller, innlegg som er støtende eller skader vårt eller en annen persons rykte, innlegg som inneholder pornografi eller noen annens verk eller bilde, eller innlegg som utgir seg for å være fra en moderator eller prøver å lure eller utnytte andre.

Alt innhold du gjør tilgjengelig i spillet vårt, må være ditt eget verk, eller du må ha tillatelse eller juridiske rettigheter til å gjøre det. Du har ikke rett til å og godtar at du ikke skal gjøre innhold som krenker rettighetene til andre, tilgjengelig ved hjelp av spillet.

Vi forbeholder retten til å fjerne innhold etter eget skjønn.

Pass på når du snakker med andre i spillet vårt. Det er ikke enkelt for deg eller oss å vite med sikkerhet at det andre sier, er sant, eller om andre faktisk er den de sier de er. Du må overveie nøye om du vil gi bort personlige opplysninger.

4. MINECRAFT: JAVA EDITION

Hvis du har kjøpt Minecraft: Java Edition, kan du prøve deg frem med det og endre det ved å legge til modifikasjoner, verktøy eller tillegg, som vi med et samlebegrep refererer til som «mods». Med «mods» mener vi originale verk som du eller andre har laget, som ikke inneholder noen vesentlig del av vår kode eller vårt innhold som er beskyttet av opphavsrett. Når du kombinerer din mod med Minecraft-programvaren, kaller vi denne kombinasjonen en «moddet versjon» av spillet. Vi avgjør hva som utgjør en mod og hva som ikke gjør det. Du har ikke rett til å distribuere noen moddet versjon av spillet vårt eller programvaren vår, og vi ber om at du ikke bruker modder til griefing (å ødelegge spillopplevelsen for andre). Kort fortalt: det er greit å distribuere modder, men hackede eller moddede versjoner av klient- eller serverprogramvaren for Minecraft: Java Edition er det ikke greit å distribuere.

Alle modder du lager fra grunnen av for Minecraft: Java Edition tilhører deg (inkludert modder som kjøres før bruk og modder som ligger i minnet), og du kan gjøre hva du vil med dem, så lenge du ikke selger dem for penger / prøver å tjene penger på dem og så lenge du ikke distribuerer moddede versjoner av Minecraft: Java Edition. Husk at en mod er noe som er ditt originale verk og som ikke inneholder noen vesentlig del av vår kode eller vårt innhold. Du eier bare det du selv har laget, ikke koden vår eller innholdet vårt.

5. OPPDATERINGER

Det kan hende at vi fra tid til annen gjør oppgraderinger og oppdateringer (vi kaller begge «oppdateringer») tilgjengelige, men vi er ikke nødt til å fortsette med det. Vi er heller ikke nødt til å gi støtte for eller vedlikeholde noe spill kontinuerlig. Vi satser selvsagt på å fortsette å gi ut nye oppdateringer for spillet vårt – vi kan bare ikke garantere at vi kommer til å gjøre det. Med oppdateringer kommer endringer som kanskje ikke fungerer så bra med annen programvare, for eksempel modder. Dette er uheldig, men det er ikke noe vi tar ansvar for. Hvis dette skulle skje, kan du prøve å kjøre en eldre versjon.

6. MOJANG-KONTO OG NETTSTEDET VÅRT

Det er viktig for oss at alle medlemmer av fellesskapet vårt trygt kan bruke nettstedet vårt, så vi har noen grunnregler. Vi vil også sikre at ingen bruker nettstedet vårt på en måte som kan slå tilbake på spillene eller varemerket vårt.

REGISTRERING, KONTO OG PASSORD

Informasjonen du gir oss som en del av registreringen, må være riktig. Du kan endre registreringsinformasjonen hvis den blir foreldet. Hvis du med hensikt forteller oss noe som du vet ikke er sant, kan vi avslutte eller stenge ute kontoen din.

Det kan være nødvendig å registrere seg for å få tilgang til alle deler av nettstedet vårt. Brukernavnet og passordet du oppretter, og aktivitetene som finner sted på kontoen din, er ditt ansvar, så beskytt dem og husk at personalet vårt aldri vil be deg om å oppgi passordet ditt. Du bør endre passordet dersom du tror noen du ikke har gitt tillatelse til, vet hva det er. Merk at vi ikke er ansvarlige hvis noen bruker passordet ditt til å gjøre noe på nettstedet vårt som du ikke liker, eller noe som gjør at du blir skadelidende.

BRUKSRETTER OG IMMATERIELLE RETTIGHETER

Du kan fritt bruke nettstedet vårt så lenge du holder deg til reglene i disse kontobetingelsene. Du kan bare bruke dette nettstedet og innholdet til personlig bruk. Tillatelsen din til å bruke dette nettstedet gjelder for deg personlig, så du kan ikke gi den til noen andre.

Ikke glem at vi fortsatt eier nettstedet og innholdet på det, men vi gir deg tillatelse til å bruke det. Vi vil at du skal ha det fint på nettstedet vårt, men dersom vi ønsker, kan vi trekke tilbake tillatelsen din til å bruke nettstedet vårt når som helst.

Hvis du vil varsle oss om at du tror noen krenker de immaterielle rettighetene dine på nettstedet vårt eller tjenestene våre eller i Minecraft Realms, kan du sende inn varselet hit (https://www.microsoft.com/info/cpyrtInfrg.aspx). Hvis det er aktuelt, kan vi avslutte kontoene til brukere som krenker rettigheter gjentatte ganger. Vi forbeholder retten til å fjerne innhold etter eget skjønn.

BEGRENSNINGER OG PLIKTER

Du har ikke rett til å hacke, dekompilere eller endre nettstedet vårt i det hele tatt, og du må ikke gjøre dette. Dette omfatter kode, innhold og data. Du skal rett og slett la det være som det er. Du har heller ikke rett til å lage noe programvare eller innhold som etterligner nettstedet eller varemerket vårt. Vi ønsker virkelig ikke at noen i fellesskapet vårt skal bli forvirret om hva som er det offisielle nettstedet vårt og hva som er et nettsted som noen andre enn oss driver.

Ikke bruk nettstedet vårt på noen måte som vi kan oppfatte som støtende, umoralsk eller illegalt, eller som gjør andre ukomfortable. Vi ønsker ikke at nettstedet vårt skal brukes på en måte som gjør andre utilpass.

Du kan ikke bruke nettstedet vårt til kommersielle formål, og du har ikke lov til å prøve å tjene penger på bruken av nettstedet vårt.

FORUM OG KOMMUNIKASJON

Når vi driver et forum, tillater vi bare medlemmer av fellesskapet å publisere tankene sine på nettstedet vårt. Det betyr ikke at vi står inne for eller er enige i disse tankene, og vi kan ikke holdes ansvarlige for hva andre legger inn på nettstedet vårt.

Hvis vi ser et innlegg vi mener er støtende, kan det være vi fjerner det, men det er ikke vår oppgave å filtrere eller moderere innleggene fra andre. Det vi sier om forum og innlegg gjelder også alt som gjør andre i stand til å plassere annet innhold, andre meninger eller materiale på nettstedet vårt eller sende det til andre ved hjelp av nettstedet vårt.

Hvis du skal legge inn noe på nettstedet vårt, må det ikke være støtende for noen eller illegalt, det må være sannferdig, og det må være ditt eget verk. Her er noen eksempler på typer materiale du ikke må legge inn på nettstedet vårt: innlegg som inneholder rasistisk eller homofobisk språk, innlegg som mobber, innlegg som er støtende eller skader vårt eller en annen persons rykte, innlegg som inneholder pornografi, reklame eller noen annens verk eller bilde, eller innlegg som utgir seg for å være fra en moderator eller prøver å lure eller utnytte andre.

Hvis du legger inn noe du ikke har rett til på nettstedet vårt, kan du få problemer, så vær så snill å ikke gjøre det. Du godtar at ingenting du legger inn krenker andres immaterielle rettigheter eller andre rettigheter.

Hvis du legger inn innhold på nettstedet vårt, må du (og du gjør dette ved å utføre handlingen) gi oss tillatelse til å bruke, kopiere, endre, tilpasse, distribuere og foreta offentlig visning av dette innholdet som en del av nettstedet vårt og spillene våre. Tillatelsen er evigvarende, global og kan ikke trekkes tilbake. Du godtar også at vi tillater at andre bruker, kopierer, endrer, tilpasser, distribuerer og foretar offentlig visning av innholdet ditt. Du sier ikke fra deg eierskapet til innholdet ditt, du gir bare oss og andre brukere tillatelse til å bruke det. Det kan for eksempel være at vi må kopiere, reformatere og distribuere innhold du legger inn på nettstedet vårt slik at andre kan lese det. Hvis du ikke vil gi oss denne tillatelsen, må du la være å legge inn innhold på nettstedet vårt. Tenk deg godt om før du legger inn innhold, siden det vil bli gjort offentlig tilgjengelig, og det kan til og med bli brukt av andre på en måte du ikke liker.

Vi forbeholder retten til å fjerne innhold etter eget skjønn.

Pass på når du snakker med andre på eller gjennom nettstedet vårt. Det er ikke enkelt for deg eller oss å vite med sikkerhet at det andre sier, er sant, eller om andre faktisk er den de sier de er. Du må alltid overveie nøye om du vil gi bort personlige opplysninger.

KJØP

Du kan kjøpe spill på nettstedet vårt, i tillegg til andre produkter fra tredjeparter. For at dette skal være mulig, er nettstedet vårt integrert med tredjeparts tjenestetilbydere. For å kunne kjøpe noen av produktene som vises på nettstedet vårt, må du forlate nettstedet og foreta transaksjonen på et nettsted fra en tredjepart. Disse transaksjonene er underlagt våre tredjeparts tjenestetilbydere samt disse kontobetingelsene. Vi prøver å sikre at nettstedet bare viser spill eller produkter som er tilgjengelige, men vi kan selvsagt ikke garantere at alle spill eller produkter alltid er tilgjengelige.

PRISER OG BETALING

Prisene og betalingsmåtene er angitt på nettstedet vårt, men vi kan endre dem fra tid til annen, og vi kan nekte å ta imot alle betalingsmåter vi ønsker, og vi kan returnere betalinger til deg uten å fullføre en transaksjon hvis varen som ble betalt, var lagt inn ved en feil eller hadde feil pris. Du må alltid betale i valutaen som er angitt på nettstedet vårt, men kredittkortselskapet ditt bør kunne veksle pengene dine ved behov. Kredittkortselskapet utfører kanskje sikkerhetskontroller for å sikre at det faktisk er du som foretar bestillingen.

SPILLVALUTA OG VIRTUELLE VARER

Spillet kan inneholde en virtuell spillvaluta (som Minecraft-mynter, gull, poeng) som kan kjøpes fra oss ved hjelp av faktiske betalingsmidler hvis du er myndig i området der du bor. Spillet kan også inneholde virtuelle, digitale artikler eller varer som kan kjøpes fra oss ved hjelp av faktiske betalingsmidler eller med spillvaluta. Spillvaluta og virtuelle varer kan aldri løses inn i faktiske betalingsmidler, varer eller andre artikler med monetær verdi fra oss eller noen annen part. Med unntak av en begrenset, personlig, gjenkallelig, ikke-overførbar og ikke-viderelisensierbar lisens til å bruke spillvalutaen og virtuelle varer utelukkende i spillet, har du ingen rettighet eller eiendomsrett til slik spillvaluta eller slike virtuelle varer som vises i eller stammer fra spillet, eller andre egenskaper knyttet til bruken av spillet eller lagret i spillet. Vi kan når som helst regulere, kontrollere, endre og/eller fjerne spillvalutaen og/eller virtuelle varer etter eget forgodtbefinnende.

RETURER, REFUSJONER OG AVBRUDD

Hvis du ikke kan bruke et spill eller et produkt fordi det ikke fungerer, kan du fortelle oss om det, så prøver vi å hjelpe deg.

Kjøp av spillet fra nettsiden vår gir deg en lisens til å bruke spillet som løper fra nedlastingen av spillet starter. Etter dette tidspunktet har du ikke rett til å avbryte bestillingen av spillet. Hvis du først laster ned spillet i DEMO-modus og senere kjøper en lisenskode, løper lisensen fra du løser inn lisenskoden.

Du eller vi kan når som helst lukke kontoen din. Når kontoen din lukkes, opphører rettighetene dine under disse kontobetingelsene. Voldgiftsavtalen (hvis du bor i USA) og delene med overskriftene «Begrensninger og plikter» og «Vårt ansvar, gjeldende lov og hvor tvister skal løses» overlever opphøret.

FEIL

Vi gjør så godt vi kan for at all informasjonen på nettstedet vårt skal være korrekt. Det kan imidlertid forekomme feil. Det kan også være vi avbryter eller stanser en transaksjon hvis det forekommer en feil.

KAMPANJER

Av og til har vi kampanjer. Hvis vi gjør dette, er hovedreglene for kampanjen nedenfor. Det kan finnes andre regler for bestemte kampanjer, men vi forteller deg om dem når vi forteller deg om kampanjen.

Her er hovedreglene:

 • Bare én kampanje kan brukes om gangen, og du kan ikke bruke en kampanje med et annet tilbud.
 • Rabatter er bare gyldige til den angitte datoen, og de gjelder bare for kjøp som gjøres på nettstedet.
 • Rabatter refunderes ikke.
 • Vi kan avbryte eller endre en kampanje når som helst.

7. MINECRAFT REALMS

Betingelsene i del 7 gjelder hvis du har registrert deg for Minecraft Realms.

HVA ER MINECRAFT REALMS

Minecraft Realms er en tjeneste som er utviklet for å la deg spille Minecraft med andre personer på en dedikert server underlagt disse Betingelsene.

Et «Minecraft Realm» er derfor én Minecraft-verden, -server eller -forekomst som vi er vert for.

Du kan bruke Minecraft Realms ved å ha ditt eget Minecraft Realm («Ditt Minecraft Realm») eller ved å få tillatelse til å bruke noen andres Minecraft Realm («Andre Minecraft Realms»). Henvisning til bruk av Minecraft Realms omfatter derfor bruk av både Ditt Minecraft Realm og Andre Minecraft Realms.

BRUKE MINECRAFT REALMS

Hvis du vil bruke Minecraft Realms, må du blant annet

 • ha et gyldig, lisensiert eksemplar av den fullstendige, aktiverte versjonen av spillet og en Xbox Live-konto (for Minecraft) eller en Mojang-konto (for Minecraft: Java Edition)
 • godta disse Betingelsene, og
 • ha en egnet enhet og Internett-tilkobling

SKAFFE DEG DITT MINECRAFT REALM

Du må ha en Xbox Live-konto (for Minecraft) eller en Mojang-konto (for Minecraft: Java Edition) med Minecraft aktivert for å kunne få ditt Minecraft Realm. Du må også kjøpe eller abonnere på det og betale for det. Minecraft Realms er en abonnementstjeneste, og prisen vises på de aktuelle kjøpssidene og/eller den aktuelle plattformen på kjøpstidspunktet, eller den er kjøpsprisen på kortet eller gavekoden som kan løses inn. Vilkårene og betingelsene for de aktuelle kjøpssidene, plattformen, kort og/eller gavekode som kan løses inn, skal også gjelde med hensyn til kjøp av Minecraft Realms. Minecraft Realms er en tjeneste som starter så snart Ditt Minecraft Realm kan brukes, og deretter har du ikke rett til å annullere bestillingen av det.

BRUKE DITT MINECRAFT REALM

Når du får Ditt Minecraft Realm, får du tilgang til et dedikert Minecraft Realm der du kan

 • spille Minecraft alene
 • invitere flere andre til å spille Minecraft sammen med deg (antallet er avhengig av hvilken versjon av Realms du skaffer deg)

Du kan imidlertid ikke gjøre følgende:

 • selge, lease, leie ut, overføre, gi bort eller på annen måte handle med tilgang til Ditt Minecraft Realm eller motta vederlag for å la andre spille på Ditt Minecraft Realm.

BRUKE ANDRE MINECRAFT REALMS Du må ha et gyldig, aktivert eksemplar av Minecraft for å kunne bruke noen andres Minecraft Realms (Andre Minecraft Realms). Når du blir gitt tilgang til Andre Minecraft Realms, får du tilgang til noen andres dedikerte Minecraft Realm, der du kan

 • spille Minecraft med denne personen, og
 • spille Minecraft med alle andre som denne personen har gitt tilgang

Du kan imidlertid ikke gjøre følgende:

 • selge, lease, leie ut, overføre, gi bort eller på annen måte handle med tilgang til Andre Minecraft Realms eller på noen måte la en annen person bruke tilgangen din.

IKKE GI TILGANG TIL DITT MINECRAFT REALM TIL NOEN DU IKKE KJENNER. PASS PÅ HVIS DU KOMMUNISERER MED PERSONER GJENNOM MINECRAFT REALMS. DET ER IKKE ENKELT FOR DEG ELLER OSS Å VITE MED SIKKERHET AT DET ANDRE SIER, ER SANT, ELLER OM ANDRE FAKTISK ER HVEM DE SIER DE ER. DU MÅ ALLTID OVERVEIE NØYE OM DU VIL GI BORT PERSONLIGE OPPLYSNINGER.

KONTOER

Som angitt over må du ha en Xbox Live-konto (for Minecraft) eller en Mojang-konto (for Minecraft: Java Edition) og en aktivert, lisensiert versjon av Minecraft. Hvis du ikke har dette, blir du bedt om å oppgi bestemt informasjon for å opprette og aktivere én av eller begge disse. Informasjonen du gir oss som en del av registreringen, må være riktig. Du kan endre registreringsinformasjonen hvis den blir foreldet. Hvis du med hensikt forteller oss noe som du vet ikke er sant, kan vi avslutte eller stenge ute kontoen din.

Du har ansvaret for brukernavnet og passordet du oppretter, samt for aktivitetene på kontoen din. Hvis noen bruker passordet ditt til å gjøre noe du ikke liker, eller noe som gjør at du blir skadelidende, er ikke vi ansvarlige.

EIERSKAP AV MINECRAFT REALMS OG ANDRE TING

Minecraft Realms består av vår programvare og infrastruktur og våre teksturer, ressurser og verktøy og en drøss av andre smarte (og mindre smarte) ting som vi eier. Alle rettighetene våre til disse tingene hevdes og forbeholdes, men du kan bruke tingene i Minecraft Realms og i forbindelse med bruken av Minecraft Realms på samme grunnlag som er lagt frem i lisensavtalen for sluttbrukere av Minecraft, og du får en ikke-eksklusiv rett til å gjøre dette underlagt disse Betingelsene.

Dette betyr ikke at vi eier alle de flotte tingene du lager ved hjelp av Minecraft Realms. Du trenger bare å godta at vi eier Minecraft og Minecraft Realms som et produkt og en tjeneste, samt de tingene vi nevnte i den forrige setningen. Vi eier også opphavsretten og andre såkalte immaterielle rettigheter som er knyttet til disse tingene, samt navnene og merkene som er knyttet til Minecraft og Minecraft Realms.

Du lager selvsagt dine egne ting i og ved hjelp av Minecraft Realms. Vi eier ikke de originale tingene du lager, og vi krever ikke eierskap over noe vi ikke burde kreve det over. Vi eier imidlertid ting som er kopier (eller i vesentlig grad kopier) eller derivater av vår eiendom og våre verk (skissert ovenfor), men hvis du lager originale ting, er de ikke våre. Eksempler:

 • én blokk – vi eier den
 • en gotisk katedral med en berg-og-dal-bane gjennom – vi eier ikke dette

Når du betaler for bruken av Minecraft Realms, kjøper du derfor bare en tillatelse til å bruke Minecraft Realms-produktet og -tjenesten i samsvar med disse Betingelsene. De eneste tillatelsene du har i forbindelse med Minecraft Realms, er tillatelsene som er lagt frem i disse Betingelsene, samt de bestemte lovfestede unntakene eller rettighetene (inkludert såkalte lånerettigheter) du ellers har rett til ifølge loven, men de gjelder generelt for innhold, ikke selve Minecraft Realms.

Enkelte versjoner av Realms lar deg kanskje sikkerhetskopiere dataene fra Ditt Minecraft Realm, og når du har gjort dette, kan du kanskje laste dem ned til enheten og bruke dem med din egen (gyldige) versjon av Minecraft (og underlagt lisensavtalen for sluttbrukere av Minecraft).

DITT INNHOLD

Hvis du lager ting ved hjelp av Minecraft Realms eller lager innhold eller materiell som er tilgjengelig i eller via den («Ditt innhold»), godtar du også å gi oss og andre personer som har tilgang til det, tillatelse til å bruke det. Dette betyr også at vi kan bruke, kopiere, endre, tilpasse, distribuere, foreta offentlig visning av og på annen måte gjøre Ditt innhold tilgjengelig for andre (uten betaling eller begrensninger). Dette omfatter alt du bygger eller lager og eventuelle meddelelser du gir, for eksempel gjennom en chattefunksjonalitet vi har eller gjør tilgjengelig. Du godtar også at vi kan tillate andre å bruke, kopiere, endre, tilpasse, distribuere Ditt innhold og gjøre det tilgjengelig, og du godtar at du kanskje ikke blir kreditert eller tilskrevet for dette.

Det er flere årsaker til at dette er nødvendig. Vi må blant annet sørge for at når andre (som du kan invitere) går inn på Ditt Minecraft Realm, har de rett til å gjøre dette, og at når du går inn på Andre Minecraft Realms, har du rett til å gjøre det. Vi må også sørge for at vi ikke er ansvarlige for hva andre gjør med Ditt innhold når du lar dem bruke det, siden vi ikke kan kontrollere dette, og vi må også gjenspeile det faktum at Ditt innhold generelt omfatter vår programvare og våre teksturer, ressurser, verktøy og så videre som vi eier (se ovenfor).

Disse tillatelsene varer evig og kan ikke oppheves. Hvis du ikke vil gi disse tillatelsene, lar du være å gjøre innhold tilgjengelig ved hjelp av Minecraft Realms.

Tenk deg derfor godt om før du gjør innhold tilgjengelig, siden det blir gjort offentlig tilgjengelig (blant annet for alle andre som har tilgang til alle Minecraft Realms du har tilgang til), og det kan til og med bli brukt av andre på en måte du ikke liker.

Hvis du har tenkt å gjøre Ditt innhold tilgjengelig ved hjelp av Minecraft Realms, for eksempel på eller via Ditt Minecraft Realm eller Andre Minecraft Realms, må det

 • ikke være krenkende for andre
 • ikke være illegalt eller ulovlig
 • være ærlig og ikke villede, lure eller utnytte eller opptre som andre
 • ikke krenke opphavsretten eller andre rettigheter som andre har
 • ikke være rasistisk, kjønnsdiskriminerende eller homofobisk
 • ikke være mobbende eller grovt
 • ikke skade vårt eller en annen persons omdømme
 • ikke inneholde pornografi
 • ikke inneholde reklame

Du må ikke gjøre innhold som krenker rettighetene til andre, tilgjengelig ved hjelp av Minecraft Realms.

Du er ansvarlig for alt innhold du gjør tilgjengelig ved hjelp av Minecraft Realms.

Du er også ansvarlig for alt innhold som du eller andre gjør tilgjengelig ved hjelp av Ditt Minecraft Realm.

Når du gjør Ditt innhold tilgjengelig, garanterer og forteller du oss at du har full rett til å gjøre dette under disse Betingelsene, og at vi har rett til å utøve rettighetene du har gitt oss, under disse Betingelsene.

Hvis du vil varsle oss om at noen krenker de immaterielle rettighetene dine på Minecraft Realms eller noen av tjenestene våre, kan du sende inn varselet til https://www.microsoft.com/info/cpyrtInfrg.aspx. Vi forbeholder retten til å fjerne innhold etter eget skjønn. Hvis det er aktuelt, kan vi avslutte eller stenge ute kontoer til brukere som krenker rettigheter gjentatte ganger.

ANNET INNHOLD

Når du bruker Minecraft Realms, kan du kanskje også få tilgang til og bruke innhold som er laget av andre («Annet innhold»). Noe av Annet innhold kan bli gjort tilgjengelig av de du inviterer til Ditt Minecraft Realm, og noe kan bli gjort tilgjengelig som en del av noen andres Minecraft Realm.

På samme måte som Ditt innhold omfatter også Annet innhold generelt vår programvare og våre teksturer, ressurser, verktøy og så videre som vi eier (se ovenfor).

Hvis noen gjør Annet innhold tilgjengelig eller gir deg tilgang til det, kan du bruke det i Minecraft Realms og i forbindelse med din bruk av Minecraft Realms underlagt disse Betingelsene. Annet innhold er uansett underlagt disse Betingelsene.

BRUKERINNHOLD

Nedenfor legges frem noen betingelser som gjelder både Ditt innhold og Annet innhold, som sammen ganske enkelt kalles «Brukerinnhold».

Minecraft Realms er en underholdningstjeneste og underordnet dette er vi involvert i overføringen, distribusjonen, lagringen og hentingen av Brukerinnhold uten gjennomgang, utvalg eller endring av innholdet. Minecraft Realms er bare en kanal for dette innholdet og/eller vert for Brukerinnhold uten kjennskap til innholdet. Dette betyr at vi ikke overvåker eller går gjennom Brukerinnhold, så vi vet ikke hva som sirkuleres av deg eller andre. Det kan hende vi sjekker at det overholder tekniske regler og standarder, er kompatibelt og/eller ikke inneholder virus og så videre, men vi går ikke gjennom selve innholdet eller informasjonen i det. Vi har disse reglene i Betingelsene som du og andre må følge, men vi kan ikke vite alt som foregår.

Så vær oppmerksom på følgende:

 • Synspunktene som det gis uttrykk for i Brukerinnhold, er synspunktene til hver enkelt forfatter eller opphavsperson, ikke oss eller noen som er tilknyttet oss, med mindre vi angir noe annet.
 • Vi er uten ansvar for (og, underlagt gjeldende lov, gir ingen garantier i forbindelse med og fraskriver oss alt ansvar for) alt Brukerinnhold, inkludert alle kommentarer, synspunkt eller bemerkninger som uttrykkes i det.
 • Når du bruker Minecraft Realms, bekrefter du at vi ikke har ansvar for å overvåke eller gå gjennom innholdet i noe Brukerinnhold, og at alt Brukerinnhold gjøres tilgjengelig på grunnlag av at vi verken må ha eller har kontroll eller dømmekraft over det.
 • Når du kommuniserer med andre spillere, må du ikke be noen du ikke har møtt i virkeligheten, om å møte deg i virkeligheten.

Det kan hende at vi fjerner, avviser eller avbryter tilgang til Brukerinnhold og fjerner eller avbryter funksjonen for å lage innlegg, gjøre Brukerinnhold tilgjengelig eller få tilgang til Brukerinnhold. Dette kan omfatte å fjerne eller avbryte tilgang til Ditt Minecraft Realm eller Andre Minecraft Realms hvis vi mener det er aktuelt å gjøre det, for eksempel fordi du har overtrådt disse Betingelsene eller vi har mottatt en klage som vi mener berettiger dette. Vi kommer også til å fjerne eller deaktivere tilgang til Brukerinnhold raskt hvis og når vi finner ut at den faktisk er ulovlig.

8. BINDENDE VOLDGIFTSAVTALE OG AVKALL PÅ GRUPPESØKSMÅL HVIS DU BOR I USA

Individuell voldgift utenfor domstolen. Vi håper at det aldri oppstår noen tvist mellom oss, men hvis det gjør det, godtar du og vi å prøve i 60 dager å løse den uformelt. Hvis dette ikke lykkes og du bor i USA, godtar du og vi bindende individuell voldgiftsavtale for American Arbitration Association («AAA») under Federal Arbitration Act, og at det ikke saksøkes i retten foran en alminnelig domstol. I stedet skal en nøytral voldgiftsperson avgjøre. AAA forsøker å gjøre denne voldgiften rask og rettferdig. Gruppesøksmål, gruppevoldgift, private søksmål av offentlig interesse og annet der en annen person opptrer som din representant, tillates ikke. Individuelle saker kan heller ikke kombineres uten samtykke fra alle partene

Tvister som dekkes – alt unntatt immaterielle rettigheter. Begrepet «tvist» tolkes så vidt som det går an. Det betyr ethvert krav eller enhver kontrovers mellom deg og oss som omhandler spillet vårt, Minecraft Realms, en pris, selve avtalen, vilkårene og betingelsene oppført over eller denne voldgiftsavtalen, under alle juridiske felt inkludert kontrakt, garanti, skade, lovfestede rettigheter samt forskrifter, unntatt tvister som omhandler håndhevingen eller gyldigheten av immaterielle rettigheter som tilhører deg, dine lisensgivere, oss eller våre lisensgivere.

Alternativ 1 for tvisteløsning: Sende en henvendelse om tvist per post. Voldgiftsavtalen vår er blant de rauseste vi har sett fordi vi respekterer brukerne våre og vil være rettferdige. Hvis du har en tvist og kundestøtterepresentantene våre ikke kan løse den, sender du en henvendelse om tvist per post til Mojang AB c/o Microsoft Corporation, Attn: LCA Arbitration, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA. Oppgi navn, adresse, hvordan vi kan kontakte deg, hva problemet er og hva du ønsker. Last ned og bruk dette skjemaet for å sikre at du får med all nødvendig informasjon, fra http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=245499. Vi gjør det samme hvis vi har en tvist med deg. Etter 60 dager kan du eller vi starte voldgift hvis saken ikke er løst.

Alternativ 2 for tvisteløsning: Småkravsprosess. I stedet for å sende en henvendelse om tvist per post, kan du stevne oss inn for retten der du bor eller i King County, Washington, hvis du oppfyller domstolens krav. Vi håper at du sender oss en henvendelse om tvist (alternativ 1) og gir oss 60 dager til å prøve å løse problemet, men du er ikke nødt til å gjøre dette før du stevner oss.

Fremgangsmåte ved voldgift. Hvis en tvist ikke løses som småkravsprosess eller innen 60 dager etter en henvendelse om tvist, kan du eller vi starte voldgift. American Arbitration Association («AAA») håndterer voldgift i henhold til sine regler for forbrukervoldgift. Du finner mer informasjon på www.adr.org eller ved å ringe 1-800-778-7879. Du starter voldgift ved å sende inn skjemaet som er tilgjengelig på http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=245497 til AAA og følge fremgangsmåten på det. Hvis tvisten gjelder USD 25 000 eller mindre, vil alle høringer finne sted per telefon med mindre voldgiftspersonen mener det er berettiget å holde høringen med partene til stede. Høringer med partene fysisk til stede vil finne sted i det administrative området der du bor eller i King County, Washington – du velger selv. Voldgiftspersonen kan tildele samme erstatning til deg individuelt som en domstol kan. Voldgiftspersonen kan avsi en kjennelse om påbud/forbud eller midlertidig forføyning bare til deg som individ for å oppfylle ditt individuelle krav – det betyr at voldgiftspersonen kan avgjøre dine og våre rettigheter og beordre oss om å gjøre noe for deg, men kan ikke gjøre dette for en klasse eller gruppe av personer.

Gebyrer og betaling

 1. Alle tvister uansett beløp. Hvis du starter voldgift, søker vi ikke å få dekket vår AAA eller voldgiftspersons gebyrer og utgifter, eller dine registreringsgebyrer som vi måtte ha refundert, med mindre voldgiftspersonen mener voldgiften er grunnløs eller grunnlaget er feil. Hvis vi starter voldgift, dekker vi alle gebyrer og kostnader til registrering, AAA og voldgiftsperson. Vi søker ikke å få dekket våre advokatsalærer eller -utgifter fra deg i noen voldgift. Gebyrer og utgifter regnes ikke med i utregningen av beløpet en tvist gjelder.
 2. Tvister på eller under USD 75 000. Vi refunderer umiddelbart dine registreringsgebyrer betaler AAAs og voldgiftspersonens gebyrer og utgifter. Hvis du avslår vårt siste skrevne tilbud fra før voldgiftspersonen ble oppnevnt, går tvisten helt til voldgiftspersonens avgjørelse (tildeling), og voldgiftspersonen tildeler deg mer enn vårt siste skrevne tilbud, vil vi: (i) betale det som er størst av det tildelte beløpet eller USD 1000, (ii) betale dine eventuelle advokatutgifter innen rimelighetens grenser, og (iii) refundere eventuelle utgifter (inkludert ekspertvitners gebyrer og kostnader) som har påløpt for advokaten din innen rimelighetens grenser under undersøkelser, forberedelser og gjennomføring av voldgiften din. Voldgiftspersonen avgjør størrelsen på avgiftene, kostnadene og utgiftene med mindre vi blir enige om dem.
 3. Tvister over USD 75 000. AAAs regler regulerer betalingen av registreringsgebyrer og AAAs og voldgiftspersonens gebyrer og utgifter.

Konflikt med AAAs regler. Denne voldgiftsavtalen gjelder hvis den er i konflikt med AAAs regler for forbrukervoldgift.

Avvise fremtidige endringer i voldgift. Du kan avvise eventuelle endringer vi senere gjør i denne voldgiftsavtalen (med unntak av adresseendringer) ved å sende skriftlig beskjed innen 30 dager etter endringen til adressen over i Redmond (WA). Hvis du gjør dette, blir den siste versjonen av voldgiftsavtalen fra før endringen du avviste, gjeldende

Stevning må foreligge innen ett år. Du og vi må sende stevning i en småkravsprosess eller voldgift om ethvert krav eller enhver tvist (med unntak av tvister om immaterielle rettigheter – se Tvister som dekkes) innen ett år fra da den først kunne sendes. Ellers er den utestengt for godt. Hvis du har en tvist, må du fortelle oss om den nå. Vi gjør det samme.

Mulighet for avslutning. Hvis avkallet på gruppesøksmål i denne voldgiftsavtalen viser seg å være illegalt eller umulig å håndheve når det gjelder hele eller deler av en tvist, gjelder ikke denne voldgiftsavtalen for disse delene. I stedet behandles disse delene i retten, og de gjenværende delene behandles i voldgift. Hvis noen andre bestemmelser i denne voldgiftsavtalen viser seg å være illegale eller umulige å håndheve, gjelder ikke denne bestemmelsen, men resten av voldgiftsavtalen gjelder fortsatt.

9. VÅRT ANSVAR, GJELDENDE LOV OG HVOR TVISTER SKAL LØSES

Betingelsene i denne avtalen påvirker ikke juridiske (lovfestede) rettigheter du har ifølge loven som gjelder for deg, med hensyn til spillet. Du kan ha visse rettigheter som ikke kan utelates, ifølge loven som gjelder for deg. Ikke noe av det som står i disse betingelsene, påvirker disse juridiske rettighetene, selv om det står noe som tilsynelatende motsier de juridiske rettighetene dine. Det er dette vi mener når det står «underlagt gjeldende lov».

Underlagt gjeldende lov, når du får en kopi av spillet, leverer vi det «som det er». Oppdateringer leveres også «som de er». Dette betyr at vi ikke kan love deg noe når det gjelder standarden eller kvaliteten til spillet vårt, eller at spillet vårt kommer til å være uavbrutt eller uten feil. Vi har ikke ansvaret for eventuelt tap eller eventuelle skader det forårsaker. Du bærer hele risikoen med tanke på spillets kvalitet og ytelse. Du må godta at vi kan lansere spill før de er fullstendige, så de kan ha (og har ofte) feil – vi foretrekker imidlertid å gi ut denne funksjonaliteten tidlig i stedet for å la deg måtte vente til det blir perfekt. Hvis du vil varsle oss om en mulig feil, kan du bruke dette nettstedet.

Hvis du eller vi noensinne har en tvist i en rett (og vi håper like mye som deg at dette aldri skjer), er det eneste forum (det vil si stedet der tvisten behandles) delstats- eller forbundsdomstolen i King County i Washington (hvis du bor i USA) eller en domstol i Ontario (hvis du bor i Canada). (Hvis du bor i USA, går de fleste tvister til voldgift, ikke domstolen.) Lovene i delstaten eller provinsen din regulerer denne avtalen for sluttbrukere og alle tvister, inkludert tvister som er knyttet til den, spillet vårt eller nettstedet vårt, uavhengig av prinsipper om lovkonflikt, bortsett fra at Federal Arbitration Act regulerer alt som er knyttet til voldgift.

10. AVSLUTNING

Hvis vi ønsker det, kan vi avslutte denne avtalen hvis du bryter betingelsene eller retningslinjene våre Du kan også avslutte den, når som helst: alt du trenger å gjøre, er å avinstallere spillet fra enheten din, så er avtalen avsluttet. Hvis avtalen avsluttes, har du ikke lenger noen av rettighetene til spillet som blir gitt i denne lisensen. Du har selvfølgelig fremdeles rett til ting du selv har laget med spillet. Voldgiftsavtalen (hvis du bor i USA) og avsnittene om «eierskap av spillet vårt», «vårt ansvar» og «generelle saker» fortsetter imidlertid å gjelde etter at avtalen er avsluttet.

11. GENERELLE SAKER

Lokal lovgivning kan gi deg rettigheter som denne avtalen ikke kan endre. Hvis dette er tilfelle, gjelder denne avtalen i den grad loven tillater det. Ingenting i denne lisensen begrenser vårt ansvar for død eller personskade som skyldes vår uaktsomhet eller uriktige opplysninger fra oss.

Vi kan endre denne avtalen fra tid til annen, hvis det er nødvendig, for eksempel på grunn av endringer i spillene våre, praksisen vår eller rettsplikten vår. Disse endringene trer imidlertid bare i kraft i den grad de er juridisk gyldige. Hvis du for eksempel bruker spillet i enspillermodus og ikke bruker oppdateringene vi gjør tilgjengelige, så gjelder den gamle avtalen. Hvis du imidlertid bruker oppdateringene eller deler av spillet som er avhengige av at vi leverer kontinuerlige nettjenester, gjelder den nye avtalen. I så fall gir vi deg beskjed om endringen før den trer i kraft, enten ved å legge inn en melding på nettstedet vårt eller på en annen rimelig måte. Vi kommer ikke til å være urettferdige når det gjelder dette, men noen ganger endres loven, eller noen gjør noe som påvirker andre brukere av spillet vårt, slik at vi må legge et lokk på det.

Hvis du kommer til oss med et forslag vedrørende noen av nettstedene eller spillene våre, er dette forslaget gratis, og vi er ikke forpliktet til å godta eller vurdere det. Dette betyr at vi kan bruke eller la være å bruke forslaget etter vårt ønske, og vi trenger ikke å betale deg for det. Hvis du mener at du har et forslag vi er villige til å betale for, må du ikke sende inn forslaget før du har fortalt oss at du forventer å bli betalt, og før du har mottatt et skriftlig svar fra oss der vi ber deg om å sende inn forslaget.