Elementer av {{creatorRow1[0].DisplayProperties.creatorName}}

{{creatorRow1[0].DisplayProperties.creatorName}}

"Wandering Wizards består av tre vandrende trollmenn. Stephen Reid bruker digitale verktøy til å fremme læring gjennom lek. Dragnoz har spesialisert seg i kodingens mørke kunst og rødsteinsmekanikk. Adam Clarke gjør ville og drømmelignende ideer om til virkelighet. Sammen lager vi magiske spill og historier."

{{creatorRow1[0].DisplayProperties.creatorName}}

"Wandering Wizards består av tre vandrende trollmenn. Stephen Reid bruker digitale verktøy til å fremme læring gjennom lek. Dragnoz har spesialisert seg i kodingens mørke kunst og rødsteinsmekanikk. Adam Clarke gjør ville og drømmelignende ideer om til virkelighet. Sammen lager vi magiske spill og historier."