MINECRAFTIN PALVELUEHDOT JA LOPPUKÄYTTÄJÄN KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS

Minecraftin ("Peli") ja yhteisön jäsenten suojelemiseksi tarvitsemme nämä sopimusehdot, jotka määrittävät joitakin sääntöjä Minecraftin käyttöön, sivustomme ja Minecraft Realmsiin liittyen. Tämä käyttöoikeus on laillinen sopimus asiakkaan ja Mojang AB:n välillä ja siinä kuvataan Pelin käyttöä ja muita tuotteitamme koskevat ehdot ja määräykset. Selkeyden vuoksi mainittakoon, että "Peliin" ja "muihin tuotteisiimme kuuluvat esimerkiksi Pelin asiakas- ja palvelinohjelmistot sekä Minecraft, Minecraft Online, Minecraft Realms ja Minecraft Java Edition kaikissa käyttöympäristöissä. Se sisältää myös päivitykset, korjauspäivitykset, ladattavan sisällön, laajennukset tai Pelin muokatut versiot, niiden osat tai kaiken muun, mitä Mojang on tehnyt. Viittaamme tiettyyn versioon Minecraftista (kuten Minecraft: Java Editioniin), jos säännöt eivät päde. Mojang ei pidä käyttöoikeussopimusten lukemisesta sen enempää kuin muutkaan, joten tämä pyritään pitämään mahdollisimman lyhyenä. Jos asiakas rikkoo näitä sääntöjä, Mojang voi estää häntä käyttämästä Peliä. Tarpeen vaatiessa voimme pyytää myös lakimiehiä avuksi.

Jos asiakas ostaa, lataa, käyttää tai pelaa mitään Mojangin Peliä, käyttää Mojangin sivustoa tai luo Mojang-tilin, hän suostuu noudattamaan näitä käyttöoikeussopimuksen ehtoja. Jos asiakas ei halua tai ei voi hyväksyä näitä sääntöjä, hänen ei tule ostaa, ladata, käyttää tai pelata Peliä.

Tämä Sopimus sisältää Microsoftin tietosuojalausekkeen. Tietosuojasi on Mojangille tärkeä ja voit lukea koko tietosuojalausekkeen osoitteessa https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=521839. Siinä selostetaan, mitä henkilötietoja asiakkaasta ja laitteista kerätään, miten niitä käytetään ja mitkä ovat oikeusperusteet niiden käsittelylle.

JOS ASUT (TAI PÄÄTOIMIPAIKKASI SIJAITSEE) YHDYSVALLOISSA , LUE SITOVA VÄLIMIESMENETTELYLAUSEKE JA RYHMÄKANNEOIKEUDESTA LUOPUMINEN ALAPUOLELTA, KOHDASTA 8. SILLÄ ON VAIKUTUSTA RIITOJEN RATKAISEMISEEN.

1. YKSI PÄÄSÄÄNTÖ

Pääsääntönä on, ettei asiakas saa jakaa Mojangin luomuksia, ellemme ole nimenomaisesti antaneet suostumustamme siihen. Mojangin luomusten jakamisella tarkoitetaan:

 • pelin kopioiden antamista muille,
 • Mojangin luomusten kaupallista hyödyntämistä,
 • yrityksiä ansaita rahaa Mojangin luomuksilla sekä
 • Mojangin luomusten toisten henkilöiden käyttöön antamista epäoikeudenmukaisella tai kohtuuttomalla tavalla, ellemme nimenomaisesti ole suostuneet siihen.

Muilta osin Mojang ei juurikaan välitä siitä, mitä asiakas tekee – itse asiassa rohkaisemme asiakasta tekemään hienoja asioita – kunhan asiakas ei tee mitään kiellettyä.

2. PELIN KÄYTTÄMINEN

Asiakkaalle on myönnetty Pelin käyttöoikeus, jolla hän voi pelata ja käyttää sitä itse omilla laitteillaan.

Seuraavassa Mojang myöntää asiakkaalle rajoitetut oikeudet tehdä myös muita asioita, mutta raja on vedettävä johonkin, jotta ihmiset eivät mene liian pitkälle. Jos asiakas haluaa luoda jotakin, mikä liittyy johonkin Mojangin luomukseen, hänen on varmistettava, ettei sitä voida pitää virallisena. Asiakas ei myöskään saa hyödyntää kaupallisesti mitään, mitä Mojang on luonut.

Asiakkaalle myönnetty käyttöoikeus käyttää ja pelata Peliä voidaan kumota, jos hän rikkoo mitään tämän käyttöoikeussopimuksen ehtoa.

Ostaessaan Mojangin Pelin asiakas saa käyttöoikeuden, joka myöntää hänelle luvan asentaa Peli omaan laitteeseensa ja käyttää ja pelata sitä kyseisessä laitteessa tämän käyttöoikeussopimuksen mukaisesti. Tämä on asiakkaan henkilökohtainen lupa, joten Peliä (tai sen osaa) ei saa jakaa kenellekään muulle. Tämä tarkoittaa myös sitä, ettei asiakas saa myydä tai vuokrata Peliä tai asettaa sitä muiden ihmisten käytettäville, eikä hän saa välittää ja jälleenmyydä käyttöoikeusavaimia. Lahjakoodeja, jotka on ostettu virallisen lahjakoodijärjestelmän kautta, saa kuitenkin antaa eteenpäin. Tämä on tärkeää piratismin ja väärennösten estämiseksi ja Pelin suojaamiseksi. Se myös auttaa estämään yhteisön jäseniä ostamasta Pelin piratoituja versioita tai vilpillisiä käyttöoikeusavaimia, jotka Mojang voi perua esimerkiksi petostapauksissa.

Asiakas saa tehdä Pelin videokuvilla ja näyttökuvilla kohtuuden rajoissa mitä tahansa. Käsitteellä "kohtuuden rajoissa" tarkoitetaan, ettei asiakas saa käyttää niitä kaupallisesti tai tavalla, joka on epäoikeudenmukainen tai vaikuttaa Mojangin oikeuksiin, ellemme ole nimenomaisesti hyväksyneet sitä tässä käyttöoikeussopimuksessa, sallineet sitä tuotemerkin ja resurssien käyttösäännöissä tai erillisellä, asiakkaan kanssa tehdyllä sopimuksella. Jos asiakas lataa videokuvaa pelistä videon jakamis- ja suoratoistosivustoille, videoihin saa kuitenkin sijoittaa mainoksia. Asiakas ei myöskään saa kopioida taideresursseja ja jakaa niitä. Se ei kuulu hyviin tapoihin.

Pohjimmiltaan yksinkertaisena sääntönä on olla hyödyntämättä mitään Mojangin tekemää kaupallisesti, ellemme ole sitä nimenomaisesti hyväksyneet. Vain jos laki nimenomaisesti sallii "reilun käytön" tai "kohtuullisen käytön", on asia kunnossa – mutta vain lain sallimissa rajoissa.

Pelin eheyden varmistamiseksi Mojangin on varmistettava, että kaikki Pelin lataukset ja päivitykset tulevat valtuutetusta lähteestä. On myös tärkeää, etteivät kolmannen osapuolen työkalut tai palvelut vaikuta "virallisilta", koska emme voida taata niiden laatua. Se on osa Mojangin velvollisuutta Minecraftin asiakkaille. Asiakkaan tulee lukea myös tuotemerkin ja resurssin käyttösäännöt.

3. PELIN OMISTUS JA MUITA ASIOITA

Vaikka asiakkaalle on myönnetty lupa Pelin asentamiseen laitteeseensa ja pelaamiseen, on Mojang edelleen sen omistaja. Mojang omistaa myös tuotemerkkinsä ja kaiken Pelin sisältämän sisällön. Tästä syystä, kun asiakas maksaa Pelistä, hän ostaa käyttöoikeuden pelata tai käyttää Peliä tämän käyttöoikeussopimuksen mukaisesti – hän ei osta itse Peliä. Ainoat oikeudet, mitä asiakkaalla on Peliin ja sen asennukseen liittyen, on määritelty tässä käyttöoikeussopimuksessa.

Jos asiakas asettaa sisältöä Peliin tai sen kautta saataville, on Mojangilla oikeudet käyttää, kopioida, muokata, soveltaa, jakaa ja julkisesti esittää kyseistä sisältöä. Tätä lupaa ei voi kumota ja Mojang voi sallia myös muiden käyttää, kopioida, muokata, soveltaa, jakaa ja julkisesti esittää asiakkaan luomaa sisältöä. Asiakas ei luovu sisältönsä omistusoikeudesta, hän vain myöntää Mojangille ja muille käyttäjille luvan käyttää sitä. Voimme esimerkiksi joutua kopioimaan, muotoilemaan uudelleen ja jakamaan asiakkaan Mojangin sivustolle julkaisemaa sisältöä, jotta muut voivat lukea sitä. Jos asiakas ei halua antaa Mojangille näitä oikeuksia, hänen ei tule asettaa sisältöä Peliin tai sen kautta saataville. Asiakkaan tulee harkita huolellisesti ennen minkään sisällön saataville asettamista, koska sisältö saatetaan asettaa julkiseksi ja muut voivat jopa käyttää sitä tavalla, josta asiakas ei pidä.

Jos asiakas aikoo asettaa jotain Peliin tai sen kautta saataville, se ei saa olla loukkaavaa tai laitonta, ja sen on oltava rehellistä ja asiakkaan itse luomaa. Seuraavassa esimerkkejä asioista, joita ei saa asettaa Pelin kautta saataville: julkaisut, jotka sisältävät rasistista tai homofobista kielenkäyttöä; kiusaavat tai trollaavat julkaisut; julkaisut, jotka ovat loukkaavia tai vahingoittavat Mojangin tai toisen ihmisen mainetta; julkaisut, jotka sisältävät pornografiaa tai jonkun muun luomia asioita tai kuvia, tai julkaisut, jotka imitoivat valvojaa tai jotka yrittävät petkuttaa tai käyttää ihmisiä hyväksi.

Asiakkaan saatavaksi asetettavan sisällön on myös oltava itse asiakkaan luomaa, tai asiakkaalla on oltava lupa tai laillinen oikeus sen julkaisemiseen. Asiakas ei saa asettaa Pelin kautta saataville mitään sellaista sisältöä, joka rikkoo muiden oikeuksia.

Pidätämme oikeuden poistaa käytöstä minkä tahansa sisällön oman harkintamme mukaan.

Asiakkaan tulee olla varovainen jutellessaan Pelissä ihmisten kanssa. Asiakas ja Mojang eivät voi olla varmoja siitä, että jonkun sanomat asiat ovat totta tai että hän edes on se, joka väittää olevansa. Asiakkaan tulee harkita huolellisesti itseään koskevien tietojen antamista.

4. MINECRAFT: JAVA EDITION

Jos asiakas on ostanut Minecraft: Java Editionin, hän voi leikkiä sillä ja muokata sitä lisäämällä muokkauksia, työkaluja tai liitännäisiä, joihin viitataan yleisesti termillä "modit". Modeillä tarkoitetaan jotain ainutlaatuista, jonka asiakas tai joku muu on luonut, ja joka ei sisällä olennaista osaa Mojangin tekijänoikeudella suojatusta koodista tai sisällöstä. Kun modi yhdistetään Minecraftin ohjelmistoon, kutsutaan tätä yhdistelmää Pelin "Muokatuksi versioksi". Mojang määrittelee viime kädessä sen, mikä lasketaan modiksi ja mikä ei. Asiakas ei saa jakaa muokattua versiota Pelistä tai ohjelmistosta, eikä modeja tule käyttää ärsyttämistarkoituksessa. Periaatteessa modeja saa jakaa: hakkeroituja tai muokattuja versioita asiakkaan tai palvelimen ohjelmistosta Minecraft: Java Editionille, ei kuitenkaan tule jakaa.

Kaikki modit, mitä Minecraft: Java Editionia varten alusta alkaen luodaan, kuuluvat asiakkaalle (mukaan luettuna esiajetut ja muistinvaraiset modit) ja asiakas voi tehdä niillä mitä ikinä haluaa, kunhan niitä ei myydä rahasta / niillä ei tavoitella rahallista hyötyä, eikä muokattuja versioita Minecraft: Java Editionista jaeta. On kuitenkin muistettava, että modilla tarkoitetaan jotakin asiakkaan itse luomaa, joka ei sisällä olennaista osaa Mojangin tekijänoikeudella suojatusta koodista tai sisällöstä. Asiakas omistaa vain sen, mitä on luonut, ei Mojangin koodia tai sisältöä.

5. PÄIVITYKSET

Mojang saattaa silloin tällöin julkaista parannuksia, päivityksiä tai muutoksia (näitä kaikkia kutsutaan päivityksiksi), mutta tämä ei ole pakollista. Mojang ei ole myöskään velvollinen tarjoamaan jatkuvaa tukea tai ylläpitoa millekään Pelille. Toivomme totta kai, että uusia päivityksiä julkaistaan jatkossakin, niin ei vain voida taata tapahtuvan. Päivitysten myötä saapuu muutoksia, jotka eivät välttämättä toimi kunnolla toisten ohjelmistojen, kuten modien, kanssa. Tämä on valitettavaa, mutta Mojang ei ota tästä vastuuta. Jos näin tapahtuu, voi Pelistä kokeilla vanhempaa versiota.

6. MOJANG-TILI JA SIVUSTO

Mojangille on tärkeää, että kaikki yhteisön jäsenet voivat nauttia sivuston käyttämisestä, joten seuraavaksi joitakin perussääntöjä. Haluamme myös varmistaa, ettei kukaan käytä sivustoa tavalla, jolla olisi haitallisia vaikutuksia Mojangin peleihin tai tuotemerkkiin.

REKISTERÖINTI, TILI JA SALASANA

Rekisteröinnin yhteydessä antamiesi tietojen on oltava oikein. Voit muuttaa rekisteröitymistietojasi, jos ne vanhenevat. Jos annat tahallasi vääriä tietoja, voimme lopettaa tai jäädyttää tilisi.

Asiakas saattaa joutua rekisteröitymään, jos haluaa pääsyn koko sivustolle. Asiakkaan luoma käyttäjänimi ja salasana, sekä tilissä tapahtuva toimet ovat asiakkaan vastuulla, joten ne tulee suojata ja muistaa, ettei Mojangin henkilöstö koskaan pyydä asiakasta luovuttamaan salasanaansa. Salasana tulee vaihtaa, jos asiakas epäilee, että joku valtuuttamaton henkilö tietää sen. Mojang ei ole vastuussa, jos joku käyttää asiakkaan salasanaa ja tekee sivustolla jotain, josta asiakas ei pidä tai joka aiheuttaa hänelle vaikeuksia.

KÄYTTÖOIKEUDET JA IMMATERIAALIOIKEUDET

Asiakas saa käyttää Mojangin sivustoa vapaasti, kunhan noudattaa seuraavia tilin ehtoja. Tämä sivusto ja sen sisältö on tarkoitettu vain henkilökohtaiseen käyttöön. Sivuston käyttölupa on henkilökohtainen, eikä sitä voida antaa eteenpäin.

Asiakkaan tulee muistaa, että Mojang on sivuston ja sen sisällön omistaja, mutta myöntää asiakkaalle luvan käyttää sitä. Haluamme, että asiakas nauttii sivuston käyttämisestä, mutta voimme tarpeen vaatiessa koska tahansa evätä asiakkaan käyttöluvan.

Jos asiakas epäilee, että joku rikkoo hänen immateriaalioikeuksia Mojangin sivustolla tai palveluissa tai Minecraft Realmsissa, tulee hänen lähettää siitä ilmoitus osoitteessa (https://www.microsoft.com/info/cpyrtInfrg.aspx). Mojang voi tarvittaessa irtisanoa toistuvasti rikkomuksiin syyllistyneiden käyttäjien tilit. Pidätämme oikeuden poistaa käytöstä minkä tahansa sisällön oman harkintamme mukaan.

RAJOITUKSET JA VELVOLLISUUDET

Sivustoa ei saa hakkeroida, sen koodia purkaa tai muuttaa sitä millään tavalla. Tämä koskee koodia ja mitä tahansa sisältöä tai dataa. Se tulee siis jättää ennalleen. Mitään ohjelmistoa tai sisältöä, mikä muistuttaa sivustoamme tai tavaramerkkiämme, ei myöskään saa luoda. Mojang ei halua kenenkään yhteisön jäsenen hämmentyvän siitä, mikä on virallinen sivusto ja mikä taas sivusto, jota ylläpitää joku muu.

Haluamme myös varmistaa, ettei kukaan käytä sivustoa loukkaavalla, moraalittomalla tai laittomalla tavalla, tai saa muita ihmisiä tuntemaan oloaan epämukavaksi. Mojang ei halua sivustoaan käytettävän tavalla, joka järkyttää ihmisiä.

Sivustoa ei saa käyttää kaupallisiin tarkoituksiin, eikä asiakas saa yrittää tehdä rahallista hyötyä sivustoa käyttämällä.

FOORUMI JA VIESTINTÄ

Ylläpitämällä foorumia, Mojang antaa yhteisön jäsenille paikan tuoda julki ajatuksiaan sivustolla. Se ei tarkoita, että tukisimme kyseisiä ajatuksia tai olisimme niiden kanssa samaa mieltä, eikä Mojangia voi pitää vastuussa siitä, mitä ihmiset sivustolla julkaisevat.

Havaitessamme mielestämme loukkaavan julkaisun, se voidaan poistaa, mutta Mojangin tehtävänä ei ole seuloa tai moderoida ihmisten tekemiä julkaisuja. Mojangin foorumeita ja julkaisuja koskevat asiat koskevat myös kaikkea, minkä avulla ihmiset voivat asettaa saataville mitään muuta sisältöä, näkökulmia tai materiaalia sivustolle tai lähettää sitä sivuston kautta muille.

Jos asiakas aikoo julkaista sivustolla jotain, se ei saa olla loukkaavaa tai laitonta ja sen on oltava rehellistä ja asiakkaan itse luomaa. Seuraavassa esimerkkejä asioista, joita ei saa julkaista sivustolla: julkaisut, jotka sisältävät rasistista tai homofobista kielenkäyttöä; kiusaavat julkaisut; julkaisut, jotka ovat loukkaavia tai vahingoittavat Mojangin tai toisen ihmisen mainetta; julkaisut, jotka sisältävät pornografiaa, mainoksia tai jonkun muun luomia asioita tai kuvia, tai julkaisut, jotka imitoivat valvojaa tai jotka yrittävät petkuttaa tai käyttää ihmisiä hyväksi.

Jos asiakas julkaisee sivustolla jotain, johon hänellä ei ole oikeutta, hän voi joutua siitä vaikeuksiin, joten sitä ei sovi tehdä. Asiakkaan tulee varmistaa, ettei mikään hänen julkaisemansa asia riko jonkun muun immateriaali- tai muita oikeuksia.

Asiakkaan julkaistessa sisältöä sivustolla, hänen tulee antaa (ja julkaisemalla hän itseasiassa antaa) Mojangille oikeuden käyttää, kopioida, muokata, soveltaa, jakaa ja julkisesti esittää kyseisen sisällön sivustonsa ja peliensä osana. Tämä lupa on pysyvä, maailmanlaajuinen ja kumoamaton. Asiakas myös sallii Mojangin antaa muiden käyttää, kopioida, muokata, soveltaa, jakaa ja julkisesti esittää asiakkaan sisältöä. Asiakas ei luovu sisältönsä omistusoikeudesta, hän vain myöntää Mojangille ja muille käyttäjille luvan käyttää sitä. Voimme esimerkiksi joutua kopioimaan, muotoilemaan uudelleen ja jakamaan asiakkaan Mojangin sivustolle julkaisemaa sisältöä, jotta muut voivat lukea sitä. Jos asiakas ei halua antaa Mojangille tätä lupaa, hänen ei tule julkaista mitään sisältöä Mojangin sivustolle. Asiakkaan tulee harkita huolellisesti ennen minkään sisällön julkaisemista, koska sisältö asetetaan julkiseksi ja muut voivat käyttää sitä tavalla, josta asiakas ei pidä.

Pidätämme oikeuden poistaa käytöstä minkä tahansa sisällön oman harkintamme mukaan.

Asiakkaan tulee olla varovainen jutellessaan sivustolla tai sen kautta ihmisten kanssa. Asiakas ja Mojang eivät voi olla varmoja siitä, että jonkun sanomat asiat ovat totta tai että hän edes on se, joka väittää olevansa. Asiakkaan tulee aina harkita huolellisesti itseään koskevien tietojen antamista.

OSTOT

Asiakas voi hankkia sivustolta pelejä sekä muita kolmannen osapuolen tuotteita. Tämän mahdollistamiseksi, sivusto on integroitu kolmannen osapuolen palveluntarjoajien kanssa. Hankkiessaan joitakin sivustolla esitettyjä tuotteita, asiakkaan on poistuttava sivustolta ja tehtävä hankinta kolmannen osapuolen sivustolla. Näitä hankintoja koskevat kolmannen osapuolen palveluntarjoajien ehdot sekä nämä tilin ehdot. Mojang pyrkii varmistamaan, että sivustolla näytetään vain saatavilla olevia pelejä tai tuotteita, mutta Mojang ei voi tietenkään taata, että kaikki pelit ja tuotteet olisivat aina saatavilla.

HINTA JA MAKSU

Hinnoittelu ja maksutapa on määritelty sivustolla, mutta niitä voidaan ajoittain muuttaa ja mistä tahansa maksutavasta voidaan kieltäytyä, niin halutessamme. Mojang voi myös palauttaa maksun asiakkaalle tapahtumaa suorittamatta, jos maksettu tuote on julkaistu tai hinnoiteltu virheellisesti. Maksu on aina suoritettava sivustolla määritettynä valuuttana, mutta luottokorttiyritys pystyy tarvittaessa suorittamaan valuutan vaihdon. Luottokorttiyritys voi tehdä suojaustarkistuksia ja varmistaa, että asiakas on todellakin tilauksen tekijä.

PELIVALUUTTA JA VIRTUAALISET TUOTTEET

Peli saattaa sisältää virtuaalista pelivaluuttaa (kuten Minecraft-kolikot, kulta, pisteet) jota voi ostaa oikeilla rahapoliittisilla välineillä, jos asiakas on saavuttanut alueellansa vaadittavan täysi-ikäisyyden. Peli saattaa sisältää myös virtuaalisia, digitaalisia esineitä tai tuotteita, joita voidaan ostaa joko oikeilla rahapoliittisilla välineillä tai pelivaluuttaa käyttämällä. Pelivaluuttaa tai virtuaalisia tuotteita ei välttämättä voida korvata oikeilla rahapoliittisilla välineillä, tuotteilla tai muilla rahanarvoisilla esineillä, Mojangin tai muiden osapuolten toimesta. Asiakkaalla on vain rajoitettu, henkilökohtainen, kumottava, ei-siirrettävissä oleva, ei-alilisensioitavan käyttöoikeus pelin sisällä tapahtuvaan pelivaluutan ja virtuaalisten tuotteiden käyttöön, eikä oikeutta tai omistusoikeutta mihinkään pelissä näkyvään tai siitä peräisin olevaan pelivaluuttaan tai virtuaalisiin tuotteisiin tai muihin Peliin liitettäviin tai siihen tallennettuihin ominaisuuksiin. Mojang voi milloin tahansa, yksinoikeudella ja parhaaksi katsomallaan tavalla, säädellä, hallita muuttaa ja/tai poistaa pelivaluuttaa ja/tai virtuaalisia esineitä.

PALAUTUKSET, HYVITYKSET JA PERUUTUS

Jos asiakas ei voi käyttää peliä tai tuotetta sen toimimattomuuden vuoksi, hänen tulee ilmoittaa asiasta Mojangille, joka pyrkii auttamaan asiakasta asiassa.

Pelin hankkiminen sivuston kautta antaa asiakkaalle pelin käyttöoikeuden, joka alkaa pelin latauksen alkaessa, minkä jälkeen asiakas ei enää voi peruuttaa pelin tilausta. Jos asiakas on ensin ladannut pelin pelatakseen sitä DEMO-tilassa ja myöhemmin hankkii käyttöoikeuskoodin, asiakkaan käyttöoikeus alkaa, kun hän lunastaa käyttöoikeuskoodin.

Asiakas tai Mojang voi peruuttaa asiakkaan tilin koska tahansa. Kun asiakkaan tili irtisanotaan, näiden tiliehtojen mukaiset oikeudet päättyvät. Sovittelusopimus (jos asut Yhdysvalloissa) ja edellä mainitut kohdat "Rajoitukset ja velvollisuudet" sekä "Vastuu, sovellettava lainsäädäntö ja riidanratkaisupaikka" jäävät voimaan irtisanomisen jälkeenkin.

VIRHEET

Mojang tekee voitavansa varmistaakseen, että kaikki sivustolla olevat tiedot pitävät paikkansa. Joskus virheitä kuitenkin sattuu. Voimme peruuttaa tai keskeyttää maksutapahtuman, jos virheitä ilmenee.

KAMPANJAT

Mojang järjestää joskus kampanjoita. Kampanjoissa pätevät säännöt on lueteltu alla. Tiettyyn kampanjaan voi liittyä muitakin sääntöjä, mutta Mojang kertoo niistä samalla kun kampanjasta kerrotaan asiakkaalle.

Pääsäännöt ovat:

 • Vain yhtä tarjousta voi hyödyntää kerralla, eikä tarjousta voi yhdistää muihin tarjouksiin.
 • Alennukset ovat voimassa vain määritettyyn päivämäärään asti ja ne koskevat vain sivustolla tehtyjä hankintoja.
 • Alennuksia ei hyvitetä.
 • Mojang voi muuttaa kampanjaa tai peruuttaa sen koska tahansa.

7. MINECRAFT REALMS

Rekisteröityessäsi Minecraft Realmsin käyttäjäksi, sitoudut noudattamaan kohdan 7 ehtoja.

TIETOJA MINECRAFT REALMSISTA

Minecraft Realms on palvelu, jonka tarkoitus on mahdollistaa Minecraftin pelaaminen muiden ihmisten kanssa tähän tarkoitetulla palvelimella ja näiden ehtojen mukaisesti.

"Minecraft-alue" on siksi yksittäinen meidän isännöimämme Minecraft-maailma, -palvelin tai -ilmentymä.

Voit käyttää Minecraft Realmsia siten, että sinulla on oma Minecraft-alueesi ("Oma Minecraft-alueesi), tai siten, että sinulle on annettu lupa käyttää toisen henkilön Minecraft-aluetta ("Muut Minecraft-alueet"). Minecraft Realmsin käyttämisellä tarkoitetaan siksi sekä Oma Minecraft-alueesi että Muiden Minecraft-alueiden käyttöä.

MINECRAFT REALMSIN KÄYTTÖ

Minecraft Realmsin käyttöä varten

 • omistat mm. täyden, aidon, luvallisen ja aktivoidun kopion pelistä sekä Xbox Live -tilin (Minecraftia) tai Mojang -tilin (Minecraft: Java Editionia varten),
 • sinun on hyväksyttävä ehdot ja
 • sinulla on oltava soveltuva laite ja internet-yhteys.

OMAN MINECRAFT-ALUEEN HANKKIMINEN

Tarvitset Xbox Live -tilin (Minecraftia) tai Mojang -tilin (Minecraft: Java Editionia varten). Minecraft tulee olla aktivoitu, jotta saat oman Minecraft-alueesi. Sinun on myös ostettava tai tilattava ja maksettava se. Minecraft Realms on tilauspalvelu, jonka hinta on määritetty sovellettavilla hankintasivuilla ja/tai -ympäristössä ostotapahtuman ajankohtana tai vastaa lunastettavan kortin tai lahjakoodin hintaa. Sovellettavien hankintasivujen tai -ympäristöjen, lunastettavien korttien ja/tai lahjakoodien ehdot ja määräykset pätevät myös Minecraft Realmsin ostamiseen. Minecraft Realms on palvelu, joka alkaa heti kun Oma Minecraft-alueesi on käytettävissä, minkä jälkeen et ole oikeutettu perumaan tilaustasi.

OMAN MINECRAFT-ALUEESI KÄYTTÖ

Kun saat Oman Minecraft-alueesi, saat käyttöösi erityisen Minecraft-alueen, jolla voit

 • pelata Minecraftia yksiksesi tai
 • kutsua useita muita ihmisiä pelaamaan Minecraftia kanssasi (määrä riippuu siitä, minkä Realmsin version hankit).

Et kuitenkaan voi

 • myydä, liisata, vuokrata, siirtää, lahjoittaa tai muuten luovuttaa käyttöoikeuttasi Omaan Minecraft-alueeseesi tai saada korvausta siitä, että annat muiden pelata Omalla Minecraft-alueellasi.

MUIDEN MINECRAFT-ALUEIDEN KÄYTTÖ

Tarvitset aidon, aktivoidun version Minecraftista, jotta voit käyttää muiden henkilöiden Minecraft Realmsia (Muita Minecraft-alueita). Kun saat käyttöoikeuden Muihin Minecraft-alueisiin, saat käyttöoikeuden muun henkilön erityiseen Minecraft-alueeseen, jolla voit

 • pelata Minecraftia kyseisen henkilön kanssa ja
 • pelata Minecraftia kenen tahansa muun henkilön kanssa, jolle alueen omistaja on antanut käyttöluvan.

Et kuitenkaan voi

 • myydä, liisata, vuokrata, siirtää, lahjoittaa tai muuten luovuttaa käyttöoikeuttasi Muuhun Minecraft-alueeseen tai antaa kenenkään muun käyttää käyttöoikeuttasi millään tavoin.

ÄLÄ ANNA KÄYTTÖOIKEUTTA MINECRAFT-ALUEESEESI TUNTEMATTOMILLE HENKILÖILLE. OLE VARUILLASI, KUN OLET YHTEYDESSÄ MUIHIN HENKILÖIHIN MINECRAFT REALMSIN KAUTTA. SINUN TAI MEIDÄN ON VAIKEA TIETÄÄ VARMASTI, PUHUVATKO MUUT HENKILÖT TOTTA TAI EDES SITÄ, OVATKO HE KEITÄ HE SANOVAT OLEVANSA. SINUN ON AINA HARKITTAVA TARKASTI HENKILÖTIETOJESI ANTAMISTA.

TILIT

Kuten yllä mainittiin, tarvitset Xbox Live -tilin (Minecraftia) tai Mojang-tilin (Minecraft: Java Editionia varten) sekä aktivoidun, käyttöoikeutetun version Minecraftista. Jos sinulla ei ole näitä tilejä, sinua pyydetään antamaan tiettyjä tietoja toisen tai molempien luomista varten. Rekisteröinnin yhteydessä antamiesi tietojen on oltava oikein. Voit muuttaa rekisteröitymistietojasi, jos ne vanhenevat. Jos annat tahallasi vääriä tietoja, voimme lopettaa tai jäädyttää tilisi.

Luomasi käyttäjänimi ja salasana sekä tililläsi tapahtuva toiminta ovat sinun vastuullasi. Jos joku käyttää salasanaasi tehdäkseen jotakin, mistä et pidä tai mikä aiheuttaa sinulle haittaa, me emme voi olla emmekä ole vastuussa siitä.

MINECRAFT REALMSIN OMISTUS JA MUITA ASIOITA

Minecraft Realms koostuu ohjelmistostamme, tekstuureistamme, resursseistamme, työkaluistamme, infrastruktuuristamme ja suuresta määrästä muita fiksuja (ja vähemmän fiksuja) asioita, jotka omistamme. Kaikkiin niitä koskeviin oikeuksiimme vedotaan ja ne pidätetään, mutta voit käyttää näitä asioita Minecraft Realmsia käyttäessäsi ja kyseiseen käyttöön liittyen Minecraftin EULA:ssa esitetyin perustein. Sinulle annetaan tähän myös rajoittamaton lupa, johon sovelletaan näitä ehtoja.

Tämä ei tarkoita, että omistaisimme kaikki päheät jutut, jotka luot Minecraft Realmsissa. Sinun on vain hyväksyttävä, että omistamme sekä Minecraftin että Minecraft Realmsin tuotteena ja palveluna samoin kuin edellä mainitut asiat. Omistamme myös kyseisiin asioihin liittyvät tekijänoikeudet ja muut niin sanotut immateriaalioikeudet (IPR:t) sekä Minecraftiin ja Minecraft Realmsiin liittyvät nimet ja tavaramerkit.

Sinä tietysti luot omat juttusi Minecraft Realmsissa. Me emme omista itse luomiasi alkuperäisjuttuja emmekä vaadi omistajuutta mistään sellaisesta, joka ei meille kuulu. Omistamme kuitenkin asiat, jotka ovat meidän omaisuutemme ja luomustemme (tarkennettu edellä) jäljennöksiä (tai suurimmaksi osaksi jäljennöksiä niistä) tai johdannaisia. Jos kuitenkin luot alkuperäisiä asioita, ne eivät ole meidän. Esimerkiksi:

 • yksittäinen kuutio - se on meidän;
 • goottilainen katedraali, jonka läpi kulkee vuoristorata - se ei ole meidän.

Siksi ostat vain luvan käyttää Minecraft Realms -tuotetta ja -palvelua näiden ehtojen mukaisesti, kun maksat Minecraft Realmsin käytöstä. Ainoat oikeudet, jotka sinulla on Minecraft Realmsin osalta, ovat näissä ehdoissa esitetyt oikeudet sekä erityiset lainsäädännölliset poikkeukset tai oikeudet (niin sanotut vilpittömän käytön tai vilpittömän menettelyn oikeudet mukaan luettuna), joihin sinulla on lain nojalla oikeus. Viimeksi mainitut kuitenkin pätevät yleensä sisältöön eivätkä Minecraft Realmsiin itseensä.

Jotkut Realmsin versiot saattavat sallia Oman Minecraft-alueesi tietojen varmuuskopioinnin. Tällöin voit ladata varmuuskopion laitteellesi ja käyttää sitä omalla (aidolla) Minecraft-versiollasi (Minecraftin EULA:n mukaisesti).

OMA SISÄLTÖSI

Jos luot asioita Minecraft Realmsissa tai annat mitä tahansa sisältöä tai materiaalia käyttöön sen kautta ("Oma sisältösi"), voit myös antaa meille tai muille henkilöille, joilla on käyttöoikeus, luvan käyttää sitä. Tämä tarkoittaa myös, että voimme käyttää, kopioida, muuttaa, muovata, jakaa, esittää julkisesti ja muulla tavalla antaa käyttöön Omaa sisältöäsi muille (ilman maksua tai rajoituksia). Tähän kuuluu kaikki mitä rakennat, nikkaroit tai luot sekä kaikki viestintäsi, jonka annat käyttöön esimerkiksi chat-toimintojemme kautta, Annat meille myös luvan käyttää, kopioida, muuttaa, muokata, jakaa ja antaa käyttöön Oman sisältösi ja hyväksyt, ettet välttämättä saa kunniaa tai ansioita siitä.

Tämä on tarpeen useista syistä, kuten siitä, että meidän on varmistettava, että muilla henkilöillä (jotka saatat kutsua) on oikeus käyttää Omaa Minecraft-aluettasi kun he sitä yrittävät ja että sinulla on oikeus käyttää Muita Minecraft-alueita kun sitä yrität. Meidän on myös varmistettava, että me emme ole vastuussa siitä, mitä muut tekevät Omalla sisällölläsi, kun annat heidän käyttää sitä, koska emme voi valvoa tätä. Meidän on myös otettava huomioon, että Oma sisältösi sisältää yleensä ohjelmistoamme, tekstuureitamme, resurssejamme, työkalujamme jne. (ks. edellä).

Nämä luvat kestävät ikuisesti eikä niitä voi perua. Jos et halua antaa näitä lupia, älä anna sisältöä käyttöön Minecraft Realmsin avulla.

Harkitse siksi tarkoin ennen kuin annat sisältöä käyttöön. Siitä tulee nimittäin julkista (myös niille henkilöille, joilla on käyttöoikeus sinun käyttämiisi Minecraft-alueisiin), ja muut ihmiset saattavat jopa käyttää sitä tavalla, josta et pidä.

Jos aiot antaa Oman sisältösi käytettäväksi Minecraft Realmsin kautta esimerkiksi Omalla Minecraft-alueellasi tai Muilla Minecraft-alueilla,

 • se ei saa loukata muita,
 • se ei saa olla laitonta tai luvatonta,
 • sen on oltava rehellistä eikä sillä saa johtaa harhaan, huijata tai käyttää hyväksi muita tai tekeytyä muuksi henkilöksi,
 • sillä ei saa rikkoa kenenkään tekijänoikeuksia tai muita oikeuksia,
 • se ei saa olla rasistista, seksististä tai homofobista,
 • se ei saa olla kiusaavaa tai solvaavaa,
 • se ei saa vahingoittaa meidän tai muiden henkilöiden mainetta,
 • se ei saa sisältää pornografiaa ja
 • se ei saa sisältää mainontaa.

Et saa antaa Minecraft Realmsin kautta käytettäväksi mitään sisältöä, joka rikkoo muun henkilön oikeuksia.

Olet vastuussa kaikesta sisällöstä, jonka annat käytettäväksi Minecraft Realmsin kautta.

Olet myös vastuussa kaikesta sisällöstä, jonka sinä tai muut henkilöt antavat käytettäväksi Oman Minecraft-alueesi kautta.

Antamalla Oman sisältösi käytettäväksi takaat ja kerrot meille, että sinulla on täysi oikeus tehdä niin näiden ehtojen nojalla ja että meillä on lupa käyttää oikeuksia, jotka olet antanut meille näiden ehtojen nojalla.

Jos asiakas epäilee, että joku rikkoo hänen immateriaalioikeuksiaan Minecraft Realmsissa tai missään muussa Mojangin palvelussa, hänen tulee lähettää siitä ilmoitus osoitteessa https://www.microsoft.com/info/cpyrtInfrg.aspx). Pidätämme oikeuden poistaa käytöstä minkä tahansa sisällön oman harkintamme mukaan. Tarvittaessa lopetamme tai jäädytämme toistuviin rikkomuksiin syyllistyneiden henkilöiden tilit.

MUU SISÄLTÖ

Minecraft Realmsissa sinulla voi olla mahdollisuus käyttää muiden luomaa sisältöä ("Muu sisältö"). Osan tästä Muusta sisällöstä saattaa olla sellaisten henkilöiden käytettäväksi antamaa, jotka kutsut Omalle Minecraft-alueellesi, ja osa voi olla käytettävänä osana jonkun muun Minecraft-aluetta.

Kuten Oma sisältösi, myös Muu sisältö sisältää yleensä ohjelmistoamme, tekstuurejamme, resurssejamme, työkalujamme jne. (ks. edellä).

Jos joku antaa käytettäväksi Muuta sisältöä tai antaa sinulle käyttöoikeuden sellaiseen, saat käyttää sitä Minecraft Realmsiin liittyen näiden ehtojen mukaisesti. Muuhun sisältöön sovelletaan aina näitä ehtoja.

KÄYTTÄJÄSISÄLTÖ

Seuraavassa esitetään sekä Omaa sisältöäsi että Muuta sisältöä (joita yhdessä kutsutaan "Käyttäjäsisällöksi") koskevia ehtoja.

Minecraft Realms on viihdepalvelu, johon liittyen me osallistumme Käyttäjäsisällön siirtämiseen, jakamiseen, tallentamiseen ja hakemiseen – jossa Minecraft Realms toimii pelkkänä kanavana – ilman sen arvioimista, valitsemista tai muuttamista ja/tai isännöimme Käyttäjäsisältöä ilman tietoa sen varsinaisesta sisällöstä. Tämä tarkoittaa, että me emme valvo tai arvioi Käyttäjäsisältöä emmekä siten tiedä, mitä sinä tai muut henkilöt levitätte. Saatamme tarkistaa sen teknisen yhteensopivuuden ja yhteentoimivuuden ja/tai virusten jne. osalta, mutta me emme arvioi sisältöä itseään tai sen sisältämiä tietoja. Nämä säännöt sisältyvät ehtoihin, joita sinun ja muiden on noudatettava, mutta me emme voi tietää kaikkea, mitä on meneillään.

Ota siis huomioon, että

 • Käyttäjäsisällöissä esitetyt mielipiteet ovat niiden yksittäisten kirjoittajien tai tekijöiden mielipiteitä eivätkä meidän tai kenenkään meihin liittyvän henkilön mielipiteitä, ellemme toisin ilmoita,
 • me emme ole vastuussa mistään Käyttäjäsisällöstä tai siinä esitetyistä lausunnoista, mielipiteistä tai kommenteista (ja sovellettavan lainsäädännön mukaisesti emme anna takuita tai tietoja Käyttäjäsisällöstä sekä kiellämme kaikki siihen liittyvät velvoitteet),
 • käyttämällä Minecraft Realmsia hyväksyt, että meillä ei ole vastuuta valvoa tai arvioida mitään Käyttäjäsisältöä ja että kaikki Käyttäjäsisältö annetaan käytettäväksi sillä perustalla, että meiltä ei edellytetä sen valvomista tai arvioimista emmekä niin myöskään tee ja
 • viestiessäsi muiden pelaajien kanssa et pyydä sellaisia henkilöitä tapaamaan sinua oikeassa elämässä, joita et ole tavannut oikeassa elämässä.

TÄSTÄ HUOLIMATTA me voimme perua, hylätä tai jäädyttää käyttöoikeuden mihin tahansa Käyttäjäsisältöön ja poistaa tai jäädyttää sinun oikeutesi julkaista, antaa käyttöön tai käyttää Käyttäjäsisältöä. Voimme myös poistaa tai jäädyttää käyttöoikeutesi Omaan Minecraft-alueeseesi tai Muihin Minecraft-alueisiin, jos se on meidän mielestämme tarkoituksenmukaista esimerkiksi sen vuoksi, että olet rikkonut näitä ehtoja tai saamme valituksen, joka tekee näistä toimista perusteltuja. Lisäksi estämme tai keskeytämme nopeasti sellaisen Käyttäjäsisällön käytön, jonka tiedämme varmasti olevan luvatonta.

8. SITOVAT VÄLIMIESMENETTELYT JA RYHMÄKANTEESTA LUOPUMINEN, JOS ASUT YHDYSVALLOISSA

Yksittäinen välimiesmenettely oikeudenkäynnin sijasta. Mojang toivoo, ettei joutuisi koskaan riitoihin asiakkaidensa kanssa, mutta jos näin tapahtuu, asiakas suostuu siihen, että asia yritetään sopia epävirallisesti 60 päivän kuluessa. Jos tämä ei onnistu ja asiakas asuu Yhdysvalloissa, sovitaan sitovasta yksittäisestä välimiesmenettelystä Yhdysvaltain sovitteluelinten yhdistyksen (AAA) mukaisesti, välimiesmenettelystä annetun liittovaltion lain nojalla, eikä asiaa viedä oikeuteen tuomarin tai valamiesten eteen. Päätöksen tekee sen sijaan puolueeton välimies. AAA pyrkii tekemään välimiesmenettelystä nopeaa ja oikeudenmukaista. Ryhmäkanteet, ryhmän laajuiset välimiesmenettelyt, yksityiset oikeusministerikanteet, tai mikään muu, missä joku muu toimii edustajana, eivät ole sallittuja. Sallittua ei myöskään ole yksittäisten syytteiden yhdistäminen ilman kaikkien osapuolten hyväksyntää.

Sovellettavat riidat – Kaikki paitsi immateriaalioikeudet. Termiä "riita" käytetään mahdollisimman kattavasti. Sillä tarkoitetaan mitä tahansa väitettä tai Mojangin ja asiakkaan välistä ristiriitaa, joka liittyy Peliin, Minecraft Realmsiin, hintaan, itse sopimukseen, yllä lueteltuihin käyttöehtoihin, tai tähän välimiesmenettelysopimukseen, minkä tahansa oikeustieteen alaiseen sopimukseen, takuuseen, vahingontekoon, säännökseen, säädökseen, luukun ottamatta riitoja, jotka liittyvät asiakkaan, käyttöluvan antajan, Mojangin tai Mojangin käyttöluvan antajan immateriaalioikeuksien toimeenpanoon tai kelpoisuuteen.

Vaihtoehto 1 riidan ratkaisemiseksi: Lähetä virallinen ilmoitus riidasta. Välimiesmenettelysopimuksemme on erittäin avomielinen, sillä kunnioitamme käyttäjiämme ja haluamme olla reiluja. Jos asiakkaalla on riita, eivätkä asiakaspalvelijamme pysty sitä ratkaisemaan, tulee asiakkaan lähettää virallinen ilmoitus riidasta osoitteeseen Mojang AB c/o Microsoft Corporation, Attn: LCA Arbitration, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399. Kerro nimesi, osoitteesi, yhteystietosi, ongelmasi ja miten haluat asian kanssa toimia. Lataa ja käytä tätä kaavaketta varmistaaksesi, että kaikki tarpeellinen informaatio on saatavilla http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=245499. Mojang tekee samoin, jos meillä on erimielisyyksiä sinun kanssasi. Jos 60 päivää on kulunut, eikä sopuun ole päästy, asiakas tai Mojang voi aloittaa välimiesmenettelyn.

Vaihtoehto 2 riidan ratkaisemiseksi: Pienten korvausvaatimusten käsittely. Virallisen ilmoituksen lähettämisen sijaan, asiakas voi haastaa Mojangin oikeuteen pienten korvausvaatimusten käsittelyyn erikoistuneessa tuomioistuimessa, joko asiakkaan kotiseudulla tai Washingtonin osavaltion King Countyssa, jos tuomioistuimen vaatimukset täyttyvät. Toivomme kuitenkin, että lähetät virallisen ilmoituksen (vaihtoehto 1) ja annat meille 60 päivää aikaa sopia, mutta voit viedä asian suoraan pienten korvausvaatimusten käsittelyyn erikoistuneeseen tuomioistuimeen.

Välimiesmenettely. Jos riita ei saada sovituksi pienten korvausvaatimusten käsittelyyn erikoistuneessa tuomioistuimessa tai 60 päivän kuluessa ilmoituksen lähettämisestä, voidaan aloittaa välimiesmenettely. Yhdysvaltain sovitteluelinten yhdistys (AAA) ohjaa sovittelua kuluttajan välimiesmenettelyn sääntöjen mukaisesti. Lisää tietoja saat osoitteesta www.adr.org tai soittamalla numeroon 1-800-778-7879. Aloittaaksesi välimiesmenettelyn, käytä seuraavaa kaavaketta http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=245497 ja seuraa siinä kuvattuja vaiheita. Riidoissa, joissa on kyse alle 25 000 USD:ta, kaikki käsittely tapahtuu puhelimitse, jollei sovittelija löydä hyvää syytä pitää kasvokkainen istunto. Kaikki läsnäoloa vaativat käsittelyt pidetään osavaltiossa, jossa asiakas asuu, tai Washingtonin King Countyssa. Sovittelija voi määrätä samoista vahingonkorvausten maksamisesta kuin tuomioistuin. Sovittelija voi määrätä vahvistusvaatimuksista tai kieltovaatimuksista vain yksittäisissä tapauksissa yksittäisen kanteen ratkaisemiseksi: tämä tarkoittaa sitä, että sovittelija voi määritellä asiakkaan tai Mojangin oikeuksia ja määrätä meidät tekemään jotain asiakkaan hyväksi, mutta ei välttämättä tee kumpaakaan ryhmäkanteen ollessa kyseessä.

Palkkiot ja maksut:

 1. Riidat millä tahansa summalla. Jos asiakas aloittaa välimiesmenettelyt, Mojang ei pyydä asiakasta korvaamaan AAA:n tai sovittelijan palkkioita ja kuluja, ja hakemuskulusi korvataan, jollei sovittelija katso välimiesmenettelyä ylimalkaiseksi tai tarkoitukseen sopimattomaksi. Jos me aloitamme välimiesmenettelyn, maksamme kaikki hakemuskulut, AAA ja sovittelijan palkkiot ja kulut. Emme tule pyytämään asiakasta korvaamaan lakimiehemme palkkioita tai kuluja missään välimiesmenettelyssä. Palkkioita ja kuluja ei lasketa mukaan riidan rahallista arvoa määriteltäessä.
 2. Riidat, joissa kyse pienemmästä summasta kuin 75 000 USD. Korvaamme asiakkaalle hakemuskulut ja maksamme AAA:n sekä sovittelijan palkkiot ja kulut. Jos asiakas torjuu viimeisen sovittelutarjouksemme, joka on tehty ennen sovittelijan nimitystä, riita viedään aina sovittelijan päätöksen (korvausten määräämiseen) asti, ja jos sovittelija määrää asiakkaalle enemmän kuin mitä viimeinen sovittelutarjouksemme sisälsi, sitoudumme: (i) maksamaan suuremman korvauksen tai 1 000 USD; (ii) maksamaan kohtuulliset lakimieskulut, jos niitä on; ja (iii) korvaamaan kaikki kulut (mukaan lukien asiantuntijatodistajapalkkiot ja kulut) mitä lakimiehesi katsoo koituneen välimiesmenettelyn tutkimisesta, valmistelusta sekä toteutuksesta. Sovittelija määrää palkkioiden, kulujen ja maksujen suuruuden, jos emme pääse siitä sopuun.
 3. Riidat, joissa kyse suuremmasta summasta kuin 75 000 USD. AAA:n säännöt määräävät hakemuskulujen maksut, sekä AAA:n ja sovittelijan palkkiot ja kulut.

AAA:n sääntöjen ristiriidat. Tämä sovittelusopimus vaikuttaa ratkaisevasti, mikäli AAA:n kuluttajan sovittelusäännöt ovat ristiriidassa niiden kanssa.

Tulevien välimiesmenettelyjen muutoksien torjunta. Asiakas voi torjua kaikki tähän sovittelusopimukseen tehdyt muutokset (paitsi yhteystietojen muutokset) lähettämällä ilmoituksen 30 päivän kuluessa muutoksista yllä mainittuun Washingtonin-osoitteeseen. Jos näin tapahtuu, viimeisin versio sovittelusopimuksesta ennen muutoksia astuu voimaan

Kanteen nostaminen vuoden kuluessa. Asiakas ja Majong sitoutuvat nostamaan kanteen pienten korvausvaatimusten käsittelyyn erikoistuneessa tuomioistuimessa tai kanteen välimiesmenettelyyn tai riidan (pois lukien immateriaalioikeuksien – kts. Sovellettavat riidat) nostamiseen vuoden kuluessa ensimmäisestä mahdollisesta päivästä Muuten se kielletään pysyvästi. Jos sinulla on riita kanssamme, kerro siitä nyt. Me teemme samoin.

Ositettavuus. Jos tämän sovittelusopimuksen ryhmäkannelauseke todetaan laittomaksi tai täytäntöönpanokelvottomaksi, riidan kannalta osittain tai kokonaisuudessaan, ei tämä sopimus päde niiltä kohdin. Näissä tapauksissa asian kanssa edetään oikeuteen ja jäljelle jäävät osat käsitellään välimiesmenettelyssä. Jos mikään muu osa tästä sovittelusopimuksessa todetaan laittomaksi tai täytäntöönpanokelvottomaksi, se kohta poistetaan, mutta loput sovittelusopimuksesta ovat silti voimassa.

9. VASTUU, SOVELLETTAVA LAINSÄÄDÄNTÖ JA RIIDANRATKAISUPAIKKA

Tämä käyttöoikeussopimuksen ehdot eivät vaikuta mihinkään lain myöntämiin oikeuksiin, joita asiakkaalla voi olla häntä Pelin osalta koskevan lain nojalla. Asiakkaalla voi olla tiettyjä oikeuksia, joita asiakasta koskevan lain mukaan ei voi ohittaa. Mikään näiden ehtojen kohta ei vaikuta kyseisiin laillisiin oikeuksiin, vaikka Mojang sanoisi jotain, joka vaikuttaa olevan ristiriidassa asiakkaan laillisten oikeuksien kanssa. Sitä "sovellettavan lainsäädännön puitteissa" tarkoittaa.

Sovellettavan lain puitteissa, asiakkaalle toimitetaan Pelin kopio "sellaisenaan". Myös päivitykset tarjotaan "sellaisenaan". Tämä tarkoittaa sitä, ettei Mojang lupaa mitään pelin laatuun liittyvää eikä lupaa, että peli olisi keskeytymättä käytettävissä tai virheetön. Emme ole vastuussa mistään tämän takia mahdollisesti aiheutuneesta menetyksestä tai vahingosta. Asiakas on yksin vastuussa sen laadun ja suorituskyvyn riskeistä. Asiakkaan on hyväksyttävä, että Mojang voi julkaista pelejä, ennen kuin ne ovat valmiita, joten ne voivat sisältää (ja usein sisältävätkin) virheitä – mutta julkaisemme mieluummin ominaisuudet etuajassa kuin pakotamme asiakkaan odottamaan täydellistä versiota. Jos asiakas haluaa ilmoittaa Mojangille mahdollisesta virheestä, voidaan se tehdä sitä varten varatulla sivustolla.

Jos joskus riitelemme oikeudessa (toivomme tätä aivan yhtä vähän kuin sinäkin), yksinomaisena tuomioistuimena (eli käsittelypaikkana) käytetään Washingtonin osavaltion King Countyn liittovaltion tuomioistuinta (jos asut Yhdysvalloissa) tai tuomioistuinta Ontarion provinssissa (jos asut Kanadassa). (Jos asut Yhdysvalloissa, useimmat riidat ratkaistaan välimiesmenettelyissä eikä tuomioistuimessa.) Asiakkaan asuin maan lait koskevat näitä käyttöoikeusehtoja ja kaikkia riitoja, mukaan lukien niihin, Peliin tai Mojangin sivustoon liittyvät riidat, lain ristiriitaisuusperiaatteista riippumatta, lukuun ottamatta välimiesmenettelystä annettua liittovaltion lakia, mikä määrää kaikkea välimiesmenettelyyn kuuluvaa.

10. IRTISANOMINEN

Mojang voi halutessaan irtisanoa tämän käyttöoikeussopimuksen, jos asiakas rikkoo sen ehtoja. Myös asiakas voi irtisanoa sen koska tahansa – hänen tarvitsee vain poistaa Pelin asennus laitteestaan, niin käyttöoikeussopimus päättyy. Jos käyttöoikeussopimus irtisanotaan, asiakkaalla ei enää ole tässä käyttöoikeudessa annettuja oikeuksia Peliin. Asiakkaalla on tietenkin edelleen oikeudet asioihin, jotka hän on luonut pelin avulla. Sovittelusopimus (jos asut Yhdysvalloissa) ja kohdat "Pelin omistus", "Vastuumme" ja "Yleistä" ovat kuitenkin voimassa sopimuksen irtisanomisen jälkeenkin.

11. YLEISTÄ

Asiakkaan paikallinen laki voi myöntää asiakkaalle oikeuksia, joita tämä käyttöoikeussopimus ei voi muuttaa. Jos näin on, tämä käyttöoikeussopimus on voimassa lain sallimissa rajoissa. Mikään tämän käyttöoikeuden kohta ei rajoita Mojangin vastuuta, huolimattomuudesta tai vilpillisestä harhaanjohtamista aiheutuneesta kuolemasta tai vammasta.

Mojang voi ajoittain muuttaa tätä käyttöoikeussopimusta, jos sillä on syy tehdä näin, kuten pelien, käytäntöjen tai laillisen velvollisuuden muutokset. Nämä muutokset ovat voimassa vain siinä määrin, kuin niitä voidaan laillisesti soveltaa. Jos asiakas esimerkiksi käyttää Peliä yksinpelitilassa eikä käytä saataville asetettuja päivityksiä, vanha käyttöoikeussopimus on voimassa, mutta jos asiakas käyttää päivityksiä tai pelin osia, jotka edellyttävät Mojangin jatkuvia online-palveluita, uusi käyttöoikeussopimus on voimassa. Tässä tapauksessa ilmoittamme asiakkaalle muutoksesta ennen sen astumista voimaan, joko julkaisemalla ilmoituksen Mojangin sivustossa tai jollain muulla kohtuullisella menetelmällä. Mojang ei aio olla tässä suhteessa epäreilu – mutta joskus laki muuttuu tai joku tekee jotain, mikä vaikuttaa Pelin muihin käyttäjiin, jolloin meidän on puututtava asiaan.

Jos asiakas lähettää Mojangille ehdotuksen, joka liittyy johonkin sivustoomme tai Peliin, ehdotus annetaan ilmaiseksi, eikä meillä ole velvollisuutta hyväksyä tai harkita sitä. Tämä tarkoittaa, että voimme käyttää tai olla käyttämättä ehdotustasi miten vain haluamme eikä meidän tarvitse maksaa siitä sinulle. Jos asiakkaalla on mielestään ehdotus, josta Mojang olisi valmis maksamaan, hänen ei tule lähettää ehdotustaan, ennen kuin hän on ilmoittanut odottavansa maksua jaolemme vastanneet kirjallisesti pyytäen asiakasta lähettämään ehdotuksensa.